เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ เอาคุ้ม คือ เที่ยวทั้งรอบนอก + รอบใน 3 วัน 2 คืน คุ้มมาก ราคาก็ไม่แพง เพราะเที่ยวสนุกทัวร์ยินดีวางแผนท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะให้ท่านอย่างลงตัวมากที่สุด เราจะวางแผนท่องเที่ยวให้เหมาะกับคณะของท่าน อาจจะไม่เหมาะกับคนอื่นๆ แต่เหมาะกับกรุ๊ปของท่าน ขอให้ท่านไว้ใจเราในการเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ จากประสบการณ์นำเที่ยวที่นี่ เราให้ข้อมูลท่านชัดเจน และเป็นจริงดังว่า แน่นอน ไม่ให้ข้อมูลเกินความจริง ที่ที่รู้มาจากเรา คือ สิ่งที่ท่านจะไปเจอบนเกาะหลีเป๊ะ เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล นำเที่ยวหลีเป๊ะตรง ไม่ผ่านใครๆ
 
 
 
 
 
 
รหัสทัวร์ :: 2lipe17860

3 วัน 2 คืน พักที่วารินทร์บีชรีสอร์ท
เที่ยวครบ ทั้งโซนนอก และโซนใน
เกาะหินซ้อน-อ่าวไผ่-เกาะผึ้ง-เกาะรอกลอย-เกาะหินงาม-เกาะยาง-เกาะราวี
วันแรก
10.30 น.
เจ้าหน้าที่ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ ให้การต้อนรับคณะ ณ ท่าเทียบเรือปากบารา
11.00 น.
ให้ท่านได้เช็คอินรับตั่วเรือ และ อิสระเปลี่ยนเสื้อผ้า
จากนั้น นำคณะลงเรือเพื่อเดินทางไปยังจุดแรก ของทริป ณ เกาะแห่งตำนาน เกาะตะรุเตา ท่านจะได้รับฝังเรื่องราวผ่านการร้อยเรียงของมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญในเส้นทางนี้ เกาะไข่ ซุ่มประตูหินแห่งความรัก
เที่ยง
ให้ท่านอิสระอาหารเที่ยง
จากนั้นให้ท่านอิสระบริเวณเกาะหลีเป๊ะ
ค่ำ ลูกค้าอิสระอาหารค่ำบริเวณเกาะหลีเป๊ะ
พัก ณ VARIN BEACH RESORT KOH LIPE
วันที่สอง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (1)
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง  หาดทรายขาว-เกาะราวี นำท่านเล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด จากนั้นนำคณะ ดำน้ำดูปะการังต่อ ณ  จุดดำน้ำอ่าวสอง ณ เกาะอาดัง นำท่านชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง  เกาะยาง
และนำท่านเดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม ณ ร่องน้ำจาบัง
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง (2) แบบเซ็ตกล่องเพื่อสะดวกในการเที่ยวครับ
พาคณะเดินทางด้วยเรือสู่ เกาะหินซ้อน จุดเด่นของเกาะหินซ้อนคือมีแท่งหินอยู่ 2 ก้อนตั้งซ้อนกันที่เกิดจากธรรมชาติ มองดูแปลกไม่เหมือนที่ไหน  เกาะผึ้ง ที่นี่ จะมีปะการังอ่อนนานาชนิด ดาวขนนก
กัลปังหา ดอกไม้ทะเล เกาะรอกลอย ซึ่งเป็นเกาะที่มีจุดเด่นเรื่องชายหาดที่ยื่นออกไปในทะเล เกือบจะถึงเกาะดง
ค่ำ ลูกค้าอิสระอาหารค่ำบริเวณเกาะหลีเป๊ะ
พัก ณ VARIN BEACH RESORT KOH LIPE
วันที่สาม
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (3)
เที่ยวเรือกลับจะมี 4 เที่ยวคับ ลูกค้าสามารถเลือกกลับเที่ยวไหนก็ได้ครับ 09.30 น. // 11.30 น. // 13.30 น. // 16.00 น.
หลีเป๊ะเดย์ทริป
รวมทัวร์หลีเป๊ะ+
เกาะลังกาวี
รวมทัวร์ตรัง + เกาะหลีเป๊ะ
รวมทัวร์กระบี่
รวมทัวร์ตรัง
ทัวร์ตรัง +
เกาะเขาใหญ่
รวม ทัวร์ลังกาวี
 
 
 
 
 
 
รวมแพคเกจ หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน พักบนเกาะ ที่ วารินทร์บีชรีสอร์
รีสอร์อยู่หน้าหาดพัทยา ติดถนนคนเดิน ขึ้นลงเรือสะดวก
เชิญ เลือกแพคเกจที่ท่านพอใจได้เลยครับ
โทรพูดคุยที่ 075 502 938 // 085 384 0228 (ช่องทางที่เร็วที่สุด)
พักวารินบีชรีสอร์ท แพคเกจเที่ยวหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
เที่ยวเกาะหลีเป๊ะโซนใน ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะอาดัง เกาะราวี
คลิกโหลด
แพคเกจหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน เที่ยว โซนนอกอย่างเดียว
เกาะหินซ้อน เกาะรอกลอย อ่าวไผ่ เกาะดง เกาะผึ้ง
คลิกดู
ทริปหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน (เที่ยวโซนใน+โซนนอก)
วันแรก เที่ยวโซนในแบบจอยทัวร์ช่วงบ่าย
วันที่สอง เที่ยวโซนนอกอย่างเดี่ยว แบบจอย คลิกดู
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาต41/00335
ติดต่อเรา โทร. 085 384 0228 // 075 502 938 Line ID:: 0814155955 FB:: เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล
ที่ตั้ง 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000