เพื่อรับ โปร ทัวร์ถูกๆ ส่ง ถึงมือถือทุกวัน คลิกตรงนี้ เพื่อเพิ่มเพื่อนในไลน์ @teawsanooktour | หรือโทรด่วนที 0853840228 , 0814155955

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล เราคือ ผู้นำเที่ยว เกาะหลีเป๊ะตัว จริง | ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน ช่วงโลซีซั่น เราจะมีแหล่องท่องเที่ยวตามเกาะที่จะให้ท่านเที่ยวได้คือ เกาะไข่ | เกาะหลีเป๊ะ | เกาะอุเส็น, อ่าวแม่หม้าย, เกาะกระ, อ่าวประมง, หาดแหลมสนเกาะอาดัง, กองหินขาวหน้าเกาะหลีเป๊ะ ทั้งหมดนี้คือจุดดำน้ำดูปะการัง และเล่นน้ำหน้าชายหาด แพคเกจหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน นี้ รวมที่พักบนเกาะแล้ว รวมรถรับส่งจากสนามบินหรือในเมืองหาดใหญ่ รวมเรือสปีทโบ้ทไปกลับจากท่าเรือปากบาราสู่ เกาะหลีเป๊ะแล้ว รวมอาหารแล้ว 2 มื้อ รวมประกันภัยการเดินทางให้ท่านแล้ว ที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ คือ เรือของเราที่วิ่งจากปากบาราไปกลับเกาะหลีเป๊ะ ของเรารวมค่าโป๊ะให้ลูกค้าแล้ว คือ ลูกค้าไม่ต้องไปจ่ายเพิ่มหน้างานแล้วครับ เรือสปีทโบ้ทของเราจะไปจอดที่หน้าชายหาดให้ลูกค้าขึ้นลงเรือได้สะดวกเลยครับ

โปรแกรมทัวร์
เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน พักบนเกาะหลีเป๊ะเลย เลือกได้หลายรีสอร์ทด้านล่าง
รวม รถ เรือ ที่พัก อาหาร เที่ยวตามเกาะต่างๆ ประกันภัย แล้ว
ใช้เดินทางได้ ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. - 14 ต.ค. 62
เกาะกระ อ่าวแม่หม้าย แหลมสนเกาะอาดัง กองหินขาว เกาะอุเส็น อ่าวประมง

 

วันแรก
ท่าเรือปากบารา-เกาะไข่-เกาะหลีเป๊ะ-ทริปเที่ยวตามเกาะ
06.30 น.

รับคณะจากหาดใหญ่ หรือ สนามบิน เดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา แบบรถตู้หมา จ่ายเพิ่ม 1,800 บาท ต่อ 1 รถตู้นั่งได้ไม่เกิน 10 ท่าน

(หรือหากคณะ น้อยกว่า 10 รบกวนสอบถามราคาจากเจ้าหน้าที่ของเราอีกครั้ง)

09.00 น.
ทุกท่านมาพร้อมกันที่ท่าเรือปากบารา เชิญท่านเช็คอิน ที่เคาร์เตอร์เรือ พร้อมชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ รอเวลาลงเรือตามเที่ยวเรือที่ท่านได้รับ
09.30 น.
ออกเดินทางจากท่าเรือปากบารา เดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ หากวันที่คลื่อนลมดี และสามารถจอดเรือได้โดยไม่เป็นอัตรายต่อนักท่องเที่ยว เราจะแวะ ให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ เกาะไข่  ซึ่งเป็นซุ้มประตูหินธรรมชาติ ที่สวยงาม และน้ำทะเลใสมาก จากนั้นเดินทางต่อเข้าสู่ เกาะหลีเป๊ะ
11.30 น.
ท่านเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ ตรงหน้าชายหาด จากนั้นเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ท มารับท่าน เพื่อเข้าเช็คอิน ณ รีสอร์ท ที่ท่านเลือกในแพคเกจทัวร์หลีเป๊ะนี้
จากนั้น

รับประทานอาหารเที่ยง แบบข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม และผลไม้ (มื้อที่ 1)

( ซึ่งข้าวกล่อง คนเรือจะเป็นคนเตรียมไว้ให้ท่าน ) หากไม่ต้องการรับบริการอาหารกลางวัน ลดให้ท่านละ 100 บาท (ต้องแจ้งตอนที่จองทัวร์เท่านั้นนะครับ)
ระหว่างนั้น เตรียมตัวจะพาท่านไปดำน้ำดูปะการัง เล่นน้ำตามเกาะ

14.00 น.

พาคณะ เดินทางสู่ ทริปดำน้ำดูปะการัง ตามเกาะต่างๆ ดังนี้
.เกาะกระ
.อ่าวแม่หม้าย
.อ่าวแหลมสน เกาะอาดัง
.กองกินขาว หน้าเกาะหลีเป๊ะ
.เกาะอุเส็น
.อ่าวประมง เกาะหลีเป๊ะ

(การเที่ยวช่วงหน้าโลว์ซีซั่น บ้างช่วงเวลาอาจจะมีคลื่นลม ดังนั้นทางบริษัท ของสงานสิทธิ์ ในการสลับที่เที่ยว หรือ ตัดบ้างโปรแกรมทัวร์ ที่ ถ้าไปแล้วอาจจะเป็นอัตรายต่อผู้เดินทาง โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ ตอนนั้น และจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ)

จากนั้น
พาคณะเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ เพื่อท่านเข้าที่พัก ตามอัธยาศัย
จากนั้นเชิญ ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย // อาหารค่ำเชิญท่านรับประทานเองตามอัธยาศัย ซึ่งมีร้านอาหารให้เลือกเยอะมากย่าน ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ
พัก
ที่พัก ลูกค้าเลือกได้ ตามราคาที่พอใจ ด้านล่างโปรแกรมทัวร์นี้เลยครับ
วันที่สอง
เกาะหลีเป๊ะ - เดินทางกลับปากบารา - ส่งกลับหาดใหญ่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่2)
เรือกลับ
ท่านสามารถ เลือกเที่ยวเรือกลับได้ ตามเที่ยวดังนี้ 09.30 น. / 11.30 น. / 13.30 น.
รถไปส่ง
สำหรับท่านที่ต้องการรถตู้ไปส่งหาดใหญ่ ด้วย จะมี เที่ยว เวลา 11.30 น. / 13.30 น. / 15.30 น.
หรือ ท่านที่ต้องการเหมารถตู้ ทั้งคันเฉพาะกรุ๊ปของท่าน ราคา 1,800 บาท นั่งได้ไม่เกิน 10 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ ฯ เปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง ตามสถานการของธรรมชาติ โดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนั้เราจะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
ตามราคาด้านล่างนี้ รวมทุกอย่างแล้วดังนี้
1.ค่ารถรับส่ง เฉพาะท่านที่จองแบบรวมรถรับส่งแล้วเท่านั้น
2.ค่าเรือสปีทโบ้ท เดินทางไปกลับ 
3.ค่าโป๊ะ ที่เกาะหลีเป๊ะ ของเราจะใช้เรือสปีทโบ้ทไปส่งลูกค้าที่หน้าชายหาดเลย ยกเว้นกรณีเรือเข้าไม่ได้เราจะใช้เรือเล็กไปส่งแต่ ท่านไม่ต้องจ่ายค่าเรือเล็กเข้าหน้าชายหาดอีกแล้ว
4.ค่าเรือหางยาว พร้อมทริป เที่ยวตามเกาะ ฝั่งตะวันออกของเกาะหลีเป๊ะ
5.ค่าที่พัก 1 คืน ตามรีสอร์ท และประเภทห้องพักที่ท่านเลือก
6.ค่าอาหาร 2 มื้อ คือ เมื้อเช้า 1 มื้อ (บ้างรีสอร์ทไม่มีอาหารเช้า ต้องถามเจ้าหน้าที่ของเราก่อนทำการจองทัวร์นะครับ)และ มื้อเที่ยงแบบกล่องอีก 1 มื้อ
7.ค่าผลไม้ น้ำดื่ม บริการตอนดำน้ำดูปะการัง
8.ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท
สิงที่ลูกค้าต้องไปชำระเองหน้างาน ::
1.ค่าท่าเรือปากบารา 20 บาท
2.ค่าอุทยาน คนไทย 40 บาท (ช่วงดังกล่าว อาจจะไม่เก็บ)
3.ค่าอาหารค่ำ ที่ยังไม่มีในแพคเกจนี้
4.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบเสร็จไปเบิกเงิน
5.ค่าอื่นๆ ที่ท่านเรียกใช้บริการเพิ่มเอง ระหว่างท่องเที่ยวตามแพคเกจนี้
เลือกราคา โดยการคลิกที่ ชื่อของรีสอร์ท เราจะแยกรายละเอียดราคาให้ดูชัดเจน ตามประเภทห้องพักของแต่ละรีสอร์ท
ใช้เดินทางได้ ระหว่าง วันที่ 16 พ.ค.- 14 ต.ค. 61
อยากได้ ราคาถูก ให้สอบถามทางไลน์นี้ >> @teawsanooktour (ให้ใส่ @ ด้วยนะครับ)
หากไลน์ตอบช้า ให้โทรเบอร์ 0853840228 , 0814155955 , 075502938
รีสอร์ทติดหาด ฝั่ง หาดซันเซ็ต
ราคาเริ่มต้น (ตามประเภทห้องพัก)
เริ่มจากท่าเรือปากบารา

1.เม้าเท่นหลีเป๊ะรีสอร์ท | Mountain Resort Koh Lipe

 

2,488 บาท

2.หลีเป๊ะซันเซ็ตฟอร์เรสรีสอร์ท | Lipe Sunset Forest Resort

 

จองได้ ถึง 30 พ.ค.
รีสอร์ท ฝั่ง หาดซันไรท์ (น่าพัก)
ราคาเริ่ม ที่ ท่าเรือปากบารา
1,933 ฿

ห้อง Family 1,822 ฿

ห้อง Garden 2,188 ฿

จอง 6 ท่านขึ้นไป 2,166.-

จองต่ำกว่า 6 ท่าน 2,288.-

2,177 ฿
รีสอร์ท อยู่ย่านถนนคนเดิน ในเกาะหลีเป๊ะ

7.เอ็นทีเฮ้ารีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ | NT Houst Resort Koh Lipe

 

1,797.-

8.โรงแรมเดอะกรีน เกาะหลีเป๊ะ | The Green Koh Lipe Hotel

 

2,082 บาท (อาหาร 1 มื้อ)

9.ภูบาร์รีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ | Phooh Bar Resort Koh Lipe

 

-
รีสอร์ทติดหาด ฝั่ง หาดพัทยา หรือ อ่าวบันดาหยา
2,288 บาท

พัก 2 ท่าน 2,056 บาท

พัก 3 ท่าน 2,077 บาท

พัก 4 ท่าน 1,900 บาท

2,688 บาท
2,499 บาท

Family พัก 4 ท่าน 2,211บาท

Garden Villa พัก 2 ท่าน 2,222 ฿

ตารางเวลา รถรับส่ง + เรือไปกลับ เกาะหลีเป๊ะ ช่วง โลว์ซีซั่น

ใช้เดินทาง ระหว่างวันที่ 16 พ. ค. -14 ต.ค. 62

 

ขาไป เกาะหลีเป๊ะ
เที่ยวบินที่ลงหาดใหญ่
เวลา
รถออกจากสนามบิน
เวลา
เรือออกจากท่าเรือปากบารา
เวลา
ถึงเกาะหลีเป๊ะ
ในตัวเมืองหาดใหญ่
08.30 น.
11.30 น.
13.30 น.
DD7102, TG259, FD3102, WE259
08.30 น.
11.30 น.
13.30 น.
SL702 , PG298, FD3064
09.30 น.
11.30 น.
13.30 น.
WE269 , FD3116 , FD415,FD3126,FD3501,DD7104
11.00 น.
13.30 น.
15.30 น.
ขากลับจากเกาะหลีเป๊ะ
เรือออกจากหลีเป๊ะ
รถออกจากปากบารา
ถึงสนามบิน
 
09.30 น.
11.30 น.
13.30 น.
 
11.30 น.
13.30 น.
15.30 น.

 

ไปหน้าแรกของเว็บ | รวมทัวร์หลีเป๊ะ ช่วงโลซีซั่น | ทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน หน้าโลซีซั่น | ทัวร์หลีเป๊ะ 15 ต.ค.61-15 พ.ค. 62 | รวมทัวร์จอยพม่า

 

 

 

 

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาต เลขที่ 41/00335

ทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน ช่วงโลซีซั่น2019 | จองเลยเจ้านี้ถูกสุด