ทัวร์ตรัง |ทัวร์ระนอง | ทัวร์กระบี่ | ทัวร์พังงา ทัวร์ภูเก็ต | ทัวร์หลีเป๊ะ กรุ๊ปเหมา | ทัวร์ร้อน รีบจอง

ทัวร์เชียงใหม่ ปลายปี อากาศดีมาก ทริปเชียงใหม่ บินตรงจากหาดใหญ่

ทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน บินตรงหาดใหญ่ไปเชียงใหม่-ม่อนแจ่ม-ดอยอินทนนท์ แพคเกจทัวร์เชียงใหม่บินจากหาดใหญ่ เที่ยวเชียงใหม่ กรุ๊ปส่วนตัว

 

 รวม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน |  แพ็คเกจหลีเป๊ะ 2 วัน ไฮซีซั่น |  ทริปเกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน บินตรงหาดใหญ่ไปเชียงใหม่-ม่อนแจ่ม-ดอยอินทนนท์

รายละเอียดการเดินทาง

1

สนามบินหาดใหญ่-สนามบินเชียงใหม่-ดอยม่อนแจ่ม-ม่อนแจ่มสกายวอร์ค จุดชมวิวลอยฟ้า-ยิ่งยงสวนดอกไม้

2

เที่ยวดอยอินทนนท์ (เส้นทางธรรมชาติดอยอ่างกา-จุดสูงสุดดอยอินทนนท์-พระมหาธาตุนภเมทนีดล-สถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์-น้ำตกวชิรธาร-วัดพระธาตุศรีจอมทอง)

3

ดอยปุย-พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์-วัดพระธาตุดอยสุเทพ-สนามบินเชียงใหม่

 

 

ไปหน้าแรก

สั่งจอง หรือ สอบถาม ทางไลน์นี้

โทร 0853840228 , 0814155955

ทัวร์เกาะสิมิลัน เรือ Love Andaman
ทัวร์เกาะสิมิลัน เรือ Sea Star
ทัวร์เกาะสิมิลัน เรือ Fantastic
ทัวร์เกาะสิมิลัน เรือ WOW Andaman
ทัวร์เกาะสิมิลัน เรือ Rak Talay

 

ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ เรือ Love Andaman
ทัวร์เกาะสุรินทร์ เรือ Sea Star
ทัวร์เกาะสิมิลัน เรือ WOW Andaman
ทัวร์เกาะสุรินทร์เรือ Check-In Andaman

 

 

 

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ บินตรงจากหาดใหญ่ เิดินทางส่วนตัว ปลายปี

ทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน บินตรงหาดใหญ่ไปเชียงใหม่-ม่อนแจ่ม-ดอยอินทนนท์

 

วันแรก

สนามบินหาดใหญ่-สนามบินเชียงใหม่-ดอยม่อนแจ่ม-ม่อนแจ่มสกายวอร์ค จุดชมวิวลอยฟ้า-ยิ่งยงสวนดอกไม้

10.00 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินหาดใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่ของเที่ยวสนุกทัวร์ให้การต้อนรับ และช่วยท่านในการโหลดกระเป๋าเดินทาง

11.30 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ เที่ยวบินที่ FD156 (บริการอาหารกลางวันบนเครื่อง...(1))

13.30 น.

เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ จากนั้นให้รถตู้รอรับ และเจ้าหน้าที่ของเที่ยวสนุกทัวร์พาท่านเดินทางต่อไปยังจุดท่องเที่ยวต่างๆ โซนดอยม่อนแจ่ม ดังนี้

1.ชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางขุนเขา สัมผัสอากาศบริสุทธิ์  ณ.ดอยม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อีกทั้งยังมีหมอกและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

2.ดินเที่ยว สกายวอร์ค จุดชมวิวลอยฟ้า (รวมค่าเข้าชม 20 บ.)  ทางเดินเหนือเมฆที่จะพาคุณเดินล่องลอยไป ตามสวนดอกไม้ ชมวิวธรรมชาติ
แบบพาโนรามา มีความยาวตลอดเส้นทางกว่า 100 เมตร

3.เที่ยว   ยิ่งยงสวนดอกไม้ (รวมค่าเข้าชม 50 บ.) สวนดอกไม้บนเนินเขาสูง ซึ่งน่าจะเป็นเนินเขาที่สูงสุดในม่อนแจ่ม
ทำให้สามารถมองเห็นวิวของม่อนแจ่มได้ในมุมสูงได้อย่างสวยงาม เหมือนกำลังเดินอยู่เหนือภูเขาและท้องฟ้า

จากนั้น

เดินทางเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2)

พัก

พาคณะเข้าพัก ณ โรงแรมตามที่ท่านเลือกด้านล่าง

วันที่สอง

เที่ยวดอยอินทนนท์ (เส้นทางธรรมชาติดอยอ่างกา-จุดสูงสุดดอยอินทนนท์-พระมหาธาตุนภเมทนีดล-สถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์-น้ำตกวชิรธาร-วัดพระธาตุศรีจอมทอง)

03.00 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่ ล๊อบบี้ เพื่อเตรียมตัวขึ้น ดอยอินทนนท์

04.00 น.

เดินทางสู่ ดอยอินทนนท์ เพื่อชมจุดท่องเที่ยวต่างๆ บนดอย ดังนี้

หมายเหตุ

อาหารเช้า...จำเป็นต้องให้ลุกค้าเลือกรับประทานเองที่จุดท่องเที่ยวเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว และบนดอยตอนเช้าไม่มีร้านอาหารสำหรับคณะกรุ๊ปทัวร์ชุดใหญ่ แต่มีร้านอาหารที่สามารถแยกย้ายกันรับประทานได้

1. ถึงบริเวณ ยอดดอยอินทนนท์ (รวมค่าเข้าชม 50 บ.) บริเวณแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งสถานีเรดาร์และสถานีทำการของทหารอากาศและเป็นที่ประดิษฐาน “พระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์”หรือ “กู่พระเจ้าอินทวิชยานนท์”
ท่ามกลางผืนป่าบนยอดดอยอินทนนท์ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,565 เมตร

2.เส้นทางธรรมชาติดอยอ่างกา (รวมค่าเข้าชม 60 บ.) ชมข้าวตอกฤๅษี มอสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

3.นมัสการ พระมหาธาตุนภเมทนีดล (รวมค่าเข้า 50 บ.) โดยสร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ โดยสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ สร้างโดยกองทัพอากาศไทย ร่วมกับ พสกนิกรชาวไทย พระมหาธาตุทั้ง 2 องค์นี้ เป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปบูชา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (3)

บ่าย

4.ชม สถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์ (รวมค่าเข้า 20 บ.) เป็นสถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงอีกแห่งหนึ่ง ดำเนินงานวิจัยด้านไม้ดอก ไม้ประดับพืชผัก และไม้ผล รวมทั้งถ่ายทอดผลงานวิจัยไปสู่การส่งเสริมให้เป็นรายได้ของครอบครัวเกษตรกร ทั้งชาวกะเหรี่ยง และ ม้งในหมู่บ้านรอบๆ สถานีฯ
พร้อมกับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานพัฒนาด้านสังคมและการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร

5.น้ำตกวชิรธาร (รวมค่าเข้า 50 บ.) ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 760 เมตร

6.ก่อนกลับเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ แวะไหว้พระ ที่ วัดพระธาตุศรีจอมทอง เป็นวัดเก่าแก่ มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สวยงาม ทั้งตัวเจดีย์และอุโบสถที่เก็บพระธาตุ เหมาะกับการแวะมานมัสการ โดยเฉพาะผู้ที่เกิดปีขวด

16.00 น.

ส่งคณะเข้าพักที่โรงแรมก่อน เนื่องจากออกไปเที่ยวเร็ว

18.00 น.

รถมารับท่านเพื่อเดินทางสู่ ร้านอาหาร และรับประทานอาหารค่ำ (4)

พัก

เข้าพัก ณ โรงแรมที่ท่านเลือก

วันที่สาม

ดอยปุย-พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์-วัดพระธาตุดอยสุเทพ-สนามบินเชียงใหม่

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

08.00 น.

จากนั้น เดินทางไป บ้านม้งดอยปุย (ไม่รวมค่าเข้าทำกิจกรรมต่าง) แห่งนี้ เป็นที่ที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี จึงทำให้บรรยากาศดี อากาศบริสุทธิ์สดชื่น และน่าอยู่ มองไปรอบ ๆ หมู่บ้านจะเห็นวิวทิวทัศน์เป็นภูเขา มีวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของชาวเขาเผ่าม้งให้เราได้ศึกษาและเรียนรู้อีกด้วย เช่น การยิงหน้าไม้ ซึ่งถือเป็นอาวุธอย่างหนึ่งของคนที่นี่ การแต่งกาย อาหารการกิน ลักษณะของหมู่บ้าน เป็นต้น ซึ่งก็เป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่าย แตกต่างไปจากวิถีชีวิตของคนเมือ

ชมสวนดอกไม้ ที่ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ (รวมค่าเข้า 20 บ.) โดยในบริเวณพระตำหนักมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่และน้ำพุสวนเฟิร์นธรรมชาติ อีกทั้งยังมีสวนดอกไม้ละลานตา โดยเฉพาะในฤดูหนาวจะมีความสวยงามเป็นพิเศษ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (6)

จากนั้น

จากนั้นเดินทางไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยสุเทพและบรมธาตุดอยสุเทพ
เป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และล้านนานไทยมาเป็นเวลานาน
จนมีคำกล่าวว่า "หากมาเชียงใหม่ แล้ว ไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพ ก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่"

แวะ

แวะชมบรรยากาศทุ่งนากว้างใกล้เมืองเชียงใหม่ ถ่ายภาพคู่กับหุ่นฟางคิงคองยักษ์ (รวมค่าเข้า 20 บ.) ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า

จากนั้น

แวะซื้อของฝากที่ ร้านวนัสนันท์ หรือ ร้านขายของฝาก

14.00 น.

เช็คอินโหลดกรเป๋า เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่

15.00 น.

เดินทางกลับสู่ หาดใหญ่ โดยเที่ยวบินที่ FD157

17.25 น.

เดินทางถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

 

 

สั่งจอง หรือ สอบถาม ทางไลน์นี้

 

 

 

โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ และจังหวัดอื่นๆ ใกล้เคียงที่น่าสนใจ

ทัวร์เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 4 วัน 3 คืน พร้อมรับส่วนดทางไลน์

วันแรก:: กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยคำ – CHOM CAF? – วัดพระธาตุศรีจอมทอง – ไร่กลางขุน

วันที่สอง:: ถ้ำแก้วโกมล – ทุ่งดอกบัวตอง – พระธาตุดอยกองมู – วัดจองคำ –วัดจองกลาง

วันที่สาม:: ปางอุ๋ง – บ้านรักไทย – บ้านจ่าโบ่ – ปาย – วัดพระธาตุแม่เย็น – สะพานประวัติศาสตร์ปาย

วันที่สี่:: จุดชมวิวหยุนไหล – AIR DIAMOND CAFE & HOTEL – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

เดินทางตามวันที่ในโปรแกรมทัวร์ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564

 

 

เที่ยวเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
เที่ยวคุ้ม คุณภาพครบ บินตรง สะดวก รวดเร็ว สบาย ๆ
บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด พิเศษ น้ำหนักกระเป๋า ไป-กลับ ท่านละ 20 กิโลกรัม

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเชียงใหม่ วัดดอยสุเทพ- บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์-วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร- วัดพระสิงห์- กาดมณี

วันที่สอง ฮิโนกิแลนด์-ไร่ชาลุงเดช-วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง- วันนิมมาน

วันที่สาม วัดพระธาตุดอยคำ หลวงพ่อทันใจ-กาดหลวง-สนามบินเชียงใหม่-สนามบินสุวรรณภูมิ

 

 

ทัวร์เชียงใหม่ เดินทางด้วยรถ

เชียงใหม่ ม่วนใจ๋ไปเต๊อะไปแอ่ว
เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ ดอกไม้แม่ริม 4 วัน 2 คืน
มั่นใจ สะอาด ปลอดภัย
คนขับรถและไกด์ ฉีดวัคซีนแล้ว
เดินทางโดยรถโค้ช
ห้วยตึงเฒ่า,วัดต้นเกว๋น,วัดพระสิงห์
ดอยม่อนแจ่ม,สวนดอกไม้แม่ริม
พระธาตุดอยคำ,พระธาตุดอยสุเทพ
พักเมืองเชียงใหม่ 2 คืน

 

 

 

ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน ราคาถูกที่สุด

วันแรก:: กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – ม่อนแจ่ม – สวนดอกไม้ป้างฮวา – ไร่ดอกลมหนาว

วันที่สอง:: วัดพระธาตุดอยคำ – CHOM CAF? – วันอินทราวาส(วัดต้นเกว๋น) – วัดศรีสุพรรณ – ประตูท่าแพ

วันที่สาม:: วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร – วัดมหาวันวนาราม – วัดสวนดอก – ONE NIMMAN – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

เดินทางตามวันที่ในโปรแกรมทัวร์ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564

 

 

ทัวร์เชียงใหม่ แม่แตง 3 วัน 2 คืน

วันแรก:: กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – JUNGLE DE CAFE กื๊ดช้าง – สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สนสองใบ – ถ้ำเชียงดาว – วัดบ้านเด่น – AIR DIAMOND CAFE & HOTEL

วันที่สอง:: สวนดอกไม้แม่ริม – แม่กำปอง – น้ำพุร้อนสันกำแพง – ศูนย์อุตสาหกรรมร่มบ่อสร้าง

วันที่สาม:: พระธาตุดอยคำ – VERSAILLES DE FLORE – วัดเจดีย์หลวง – วัดพระสิงห์ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

เดินทางตามวันที่ในโปรแกรมทัวร์ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564

 

 

ทัวร์เชียงราย ดอยตุง 3 วัน 2 คืน (รับส่วนลดทางไลน์)

วันแรก:: กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานเชียงราย – วัดพระแก้ว – AQUATALE CAFE– วัดห้วยทรายขาว – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องเสือเต้น

วันที่สอง:: ไร่ชาฉุยฟง – พระตำหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – วัดพระธาตุดอยตุง – จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ – บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟภูผาฮี้ – เชียงรายไนท์บาซ่าร์

วันที่สาม:: สิงห์ปาร์ค – วัดร่องขุ่น – ไร่เชิญตะวัน – SAMILE JAPANESE COFFEE STYLE – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

เดินทางตามวันที่ในโปรแกรมทัวร์ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564

 

 

ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 3 วัน 2 คืน

วันแรก:: กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – ห้วยตึงเฒ่า – วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร – วัดมหาวันวนาราม – ประตูท่าแพ

วันที่สอง:: SAMILE JAPANESE COFFEE STYLE – วัดร่องขุ่น – สิงห์ปาร์ค – วัดพระแก้ว – หอนาฬิกาอ.เฉลิมชัย

วันที่สาม:: ไร่ชาฉุยฟง – พระตำหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – วัดห้วยปลากั้ง – AKHA COTTAGE – วัดร่องเสือเต้น – ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

เดินทางตามวันที่ในโปรแกรมทัวร์ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564

 

 

ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน

วันแรก:: กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – ห้วยตึงเฒ่า – สวนดอกไม้แม่ริม – ประตูท่าแพ

วันที่สอง:: เจดีย์คู่ – น้ำตกวชิรธาร – ตลาดม้ง – วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

วันที่สาม:: วัดเจ็ดลิน – วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร – VERSAILLES DE FLORE – พระธาตุดอยคำ – วัดอุโมงค์ – ท่าอากาศนานาชาติเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

เดินทางตามวันที่ในโปรแกรมทัวร์ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564

 

 

ทัวร์เชียงราย แม่สลอง 3 วัน 2 คืน

วันแรก:: กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง – ไร่ชาวังพุดตาล – พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหาสันติคีรี – กาดแม่สลอง

วันที่สอง:: พระตำหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – วัดพระธาตุดอยตุง – จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ – บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟภูผาฮี้ – เชียงรายไนท์บาซ่าร์

วันที่สาม:: วัดพระแก้ว – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องเสือเต้น – วัดร่องขุ่น – สิงห์ปาร์ค – AQUATALE CAFe

เดินทางตามวันที่ในโปรแกรมทัวร์ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564

 

 

ทัวร์น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ 3วัน2คืน

วันแรก:: กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานน่านนคร – วัดมิ่งเมือง – วัดภูมินทร์ - วัดศรีมงคล – อำเภอปัว – วัดภูเก็ต

วันที่สอง:: ร้านลำดวนผ้าทอ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - ดอยภูคา - หมู่บ้านสะปัน – บ่อเกลือสินเธาว์ - ถนนลอยฟ้า โค้งเลข 3 – วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินน่าน

วันที่สาม:: วันศรีพันต้น – วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – ซุ้มต้นลีลาวดี - พระบรมธาตุแช่แห้ง - Erabica Coffee - ท่าอากาศยานน่านนคร – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

เดินทางตามวันที่ในโปรแกรมทัวร์ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564

 

 

ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน 4 วัน 3 คืน

วันแรก:: กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ลำปาง – วัดพระธาตุลำปางหลวง – แพร่ – วัดพระธาตุช่อแฮ – ถนนคนเดิน

วันที่สอง:: วนอุทยานแพะเมืองผี – บ้านมัดใจ HOMEMADE&CAF? – จังหวัดน่าน – วัดมิ่งเมือง – เสาหลักเมือง

วันที่สาม:: พระบรมธาตุแช่แห้ง – เชียงใหม่ – วัดพระสิงห์ – วัดศรีสุพรรณ – ถนนคนเดินวัวลาย

วันที่สี่:: สวนดอกไม้แม่ริม – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย - วัดเจ็ดลิน – ประตูท่าแพ - แวะซื้อของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

เดินทางตามวันที่ในโปรแกรมทัวร์ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564

 

 

ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ พะเยา น่าน 4 วัน 3 คืน

วันแรก:: กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ลำปาง – วัดพระธาตุลำปางหลวง – แพร่ – วัดพระธาตุช่อแฮ – น่าน – ถนนคนเดินหรือกาดเมืองน่าน

วันที่สอง:: วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุแช่แห้ง – ถนนลอยฟ้าเลข 3 – บ่อเกลือ - ดอยภูคา - อำเภอปัว

วันที่สาม:: จังหวัดพะเยา - จุดชมวิว ผาช้างน้อย - วัดนันตาราม – น้ำพุร้อนแม่ขะจาน - จังหวัดเชียงใหม่ - ถนนคนเดิน

วันที่สี่:: สวนดอกไม้แม่ริม – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย - วัดพระสิงห์ – ประตูท่าแพ - แวะซื้อของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

เดินทางตามวันที่ในโปรแกรมทัวร์ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564

 

 

 

รวมทัวร์เชียงใหม่ แบบอื่นๆที่น่าสนใจ

1.ทัวร์เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน

 

+ดูรายละเอียดเพิ่ม

 

2.ทัวร์เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

 

+ดูรายละเอียดเพิ่ม

 

3.ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 3 วัน 2คืน

 

+ดูรายละเอียดเพิ่ม

 

4.ทัวร์ม่อนแจ่ม เชียงใหม่ 3 วัน2คืน

 

+ดูรายละเอียดเพิ่ม

 

5.ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง 4 วัน

 

+ดูรายละเอียดเพิ่ม

 

6.ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง 4 วัน

 

+ดูรายละเอียดเพิ่ม

 

 

 

 

รวมทัวร์ไอ้ไข่แบบอื่นๆที่น่าสนใจ

1.ทัวร์เมืองคอน ไหว้ไอ้ไข่ 3 วัน 1 คืน

 

+ดูรายละเอียดเพิ่ม

 

2.นครศรี ฯ- สุราษฎร์ธานี 4 วัน 2 คืน

 

+ดูรายละเอียดเพิ่ม

 

3.ทัวร์ไหว้ขอพร 5วัดดัง เมืองคอน

สายมูถูกใจสิ่งนี้!! ไหว้ขอพร 5วัดดัง เมืองคอน นครศรีธรรมราช 3วัน 1คืน

ขอได้ ไหว้รับ "ไอ้ไข่" ขอโชคลาภ "ตาพรานบุญ" ขอพรหลวงพ่อคล้ายวาจาศักดิ์สิทธิ์ เทพเจ้าแห่งแดนใต้

+ดูรายละเอียดเพิ่ม

 

 

เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน ราคาถูก บริการดี

  ทัวร์หลีเป๊ะ พักบนเกาะ มีสระ ติดหาดพัทยา

1.แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน พักที่ Varin Beach 2 คืน

 

+ดูรายละเอียดเพิ่ม

 

2.แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน พักที่ Bundhaya Resort 2 คืน

 

+ดูรายละเอียดเพิ่ม

 

3.แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน พักที่ Akira Lipe Resor 2 คืน

 

+ดูรายละเอียดเพิ่ม

 

 

  ทัวร์หลีเป๊ะ พักบนเกาะ มีสระ ติดหาดซันไรท์

1.แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน พักที่ Idyllic Concept 2 คืน

 

+ดูรายละเอียดเพิ่ม

 

2.แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน พักที่ Anda Resort 2 คืน

 

+ดูรายละเอียดเพิ่ม

 

3.แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน พักที่ Serendipity 2 คืน

 

+ดูรายละเอียดเพิ่ม

 

 

  ทัวร์หลีเป๊ะ พักบนเกาะ ติดหาดซันเซ็ต

1.แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน พักที่ Mountain Resort 2 คืน

 

+ดูรายละเอียดเพิ่ม

 

2.แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน พักที่ Zodiac Seesun Resort 2 คืน

 

+ดูรายละเอียดเพิ่ม

 

3.แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน พักที่ The Cliff Lipe 2 คืน

 

+ดูรายละเอียดเพิ่ม

 

 

 

  ทัวร์เกาะสิมิลัน สำหรับกรุ๊ปเหมา ประชุม สัมมนา ท่องเที่ยวประจำปี

1. ทัวร์สิมิลัน พังงา ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ลูกค้านำรถมาเอง

ราคาเริ่ม...฿

+ดูรายละเอียดเพิ่ม

 

2. ทัวร์เกาะสิมิลัน ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน รับส่งสนามบินภูเก็ต

ราคาเริ่ม...฿

+ดูรายละเอียดเพิ่ม

 

3. ทัวร์เกาะสิมิลัน 3 วัน 2 คืน พักที่เขาหลัก 1 คืน และ พักที่ภูเก็ต 1 คืน

ราคาเริ่ม...฿

+ดูรายละเอียดเพิ่ม

 

 

  ทริปเกาะสิมิลัน แบบ เช่าเหมารถตู้เที่ยว พร้อมคนขับรถสุภาพ

1. ทัวร์เกาะสิมิลัน+อ่าวพังงา+ซิตั้ทัวร์ภูเก็ต

ราคาเริ่ม...฿

+ดูรายละเอียดเพิ่ม

 

2. ทัวร์เกาะสิมิลัน + ภูเก็ต + เกาะไข่

ราคาเริ่ม...฿

+ดูรายละเอียดเพิ่ม

 

3. ทัวร์เกาะสิมิลัน + เกาะพีพี + ซิตี้ทัวร์ภูเก็ต

ราคาเริ่ม...฿

+ดูรายละเอียดเพิ่ม

 

 

สั่งจอง หรือ สอบถาม ทางไลน์นี้

โทร 0853840228 , 0814155955

 

 

 

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41/00335 LINE:: @teawsanooktour || ทัวร์เชียงใหม่ updateราคา ปี2564-2565 แพ็คเกจเชียงใหม่ลดราคาทุกวัน
จองทัวร์เชียงใหม่ ราคาถูกที่สุด จองเลยกับเที่ยวสนุกทัวร์ ได้เที่ยวครบ แม่โถ อินทนนท์ ม่อนแจ่ม 4วัน 2คืน แลนด์มาร์คใหม่ ทุ่งหญ้าสะวันนา ดอยแม่โถ วิว360องศา
รวมทัวร์ลังกาวี || รวมทัวร์ฮ่องกง || รวมทัวร์คุนหมิง || รวมทัวร์พม่า || รวมทัวร์เวียดนาม || รวมทัวร์สิงคโปร์ || รวมทัวร์ไตหวัน