ไปหน้าหลัก || Line Id:: teaw_sanook  || FB:: เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล || Your Tube
รหัสทัวร์ R 137
หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน พักบนเกาะหลีเป๊ะเลย
สำหรับกรุ๊ปเหมา VIP คณะ 20 ท่าน
เที่ยวสนุกทัวร์มีความยินดีเสนอโปรแกรมทัวร์สุดพิเศษ นำเที่ยวหมู่เกาะสตูล เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน ซึ่งเป็นโปรแกรมนำเที่ยวที่สมบรูณ์แบบ และมาตรฐานของรายการนำเที่ยวท่านจะได้เที่ยวครบทุกเกาะสำหรับหมู่เกาะต่างๆ โซนในของทะเลสตูล และพิเศษสำหรับกรุ๊ปนี้เรามีทีมงานไกด์ที่ชำนาญทางทะเล และสต๊าฟคอยบริการท่านตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทริป และมีบริการน้ำหวาน น้ำดื่ม และผลไม้ระหว่างดำน้ำด้วย ในโอกาสนี้ทางเราจึงขอโอกาสจากท่านในการให้เราได้นำเที่ยวของคณะสำหรับท่องเที่ยวประจำปีในปีนี้ แล้วท่านจะเห็นในความแตกต่างของการบริการที่เหนือกว่าในราคาที่ถูกกว่า หรือ ใกล้เคียงกัน

เราแวะเกาะตะรุเตา และ แวะเกาะไข่ด้วยนะครับ (ไปเรือเที่ยวเช้า)

กำหนดการเดินทาง
วันแรก ท่าเรือปากบารา– เกาะตะรุเตา –แวะเกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ-เกาะหินงาม-อ่าวสองเกาะอาดัง-เกาะยาง
09.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่ ท่าเรือปากบารา
09.30 น. คณะลงเรือเพื่อเดินทางไปยังจุดแรก ของทริป ณ เกาะแห่งตามนาน เกาะตะรุเตา ท่านจะได้รับฝังเรื่องราวผ่านการร้อยเรียงของมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญในเส้นทางนี้ และท่านจะสบายใจมากขึ้นด้วยทีมสต๊าฟผู้เป็นมิตร
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (1) แบบกล่อง
  หลังจากนั้น นำคณะสู่ เกาะที่เป็นสัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของสตูล ณ เกาะไข่ เกาะที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักมุขแท้แห่งอันดามันนั้นคือ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ให้คณะได้ถ่ายรูปและมีเวลาในการลอดซุ้มประตูหินธรรมชาติกลางทะเลที่เมื่อถ่านรูปออก
มาแล้วท่านจะไม่ลืมว่าครั้งหนึ่งท่านได้มายืนอยู่ ณ ที่แห่งนี้ เกาะไข่ ทะเลสตูล
จากนั้น ออกเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ เป็นเกาะที่เป็นที่พักของนักท่องเที่ยวเมื่อมาท่องเที่ยวทะเลสตูล ที่นี้มีน้ำทะเลที่สวยงาม ชายหาดที่ขาวละเอียด เหมาะกับการพักผ่อนเป็นอย่างมาก
ช่วงบ่าย นำคณะเดินทางไปสัมผัสหินอันสวยงาม ณ เกาะหินงาม เป็นอีกหนึ่งแหล่งดึงดูใจให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวทะเลสตูล เพราะเกาะนี้ทั้งเกาะจะมีหินสีดำนิลทั้งเกาะ มองแล้วสวยงามมากครับ และที่นี้ยังเป็นจุดถ่ายรูปที่น่าสนใจอีกด้วยครับ
จากนั้น นำคณะไปดำน้ำตื้นดูปะการังหัวกะโหลก ที่อ่าวสอง เกาะอาดัง ซึ่เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเกาะตะรุเตา ที่เกาะนี้ยังมีฝูงปลาเสือที่ท่านสามารถดูได้โดยที่ไม่ต้องนำอาหารมาให้ปลา
จากนั้น นำคณะมาดำดูปะการังผักกาด ณ เกาะยาง เป็นเกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ระหว่าง เกาะหินงามกับเกาะราวี จุดนี้เป็นจุดดำน้ำที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ
จากนั้น นำคณะมาดำน้ำ ณ จุดดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น ณ ด้านหลังของเกาะหินงาม ซึ่งเป็นอ่าวที่กว้าง และมีปะการังชายผ้า พร้อมทั้งหญ้าทะเลให้ท่านได้ชม ท่ามกลางฝูงปลาทะเลนานาชนิด เมื่อได้เวลาที่เหมาะสม นำคณะเข้าสู่รีสอร์ทที่พัก ณ เกาะหลีเป๊ะ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องหารหารของรีสอร์ท (2)
  จากนั้นให้ท่านอิสระย่านถนนคนเดิน หรือ จะรับผมทะเลหน้าหาดก็ได้บรรยากาศดีครับ
  คณะเข้าพักที่ VARIN BEACH RESORT KOH LIPE (พักห้องแอร์แสตนดาร์ต)
วันที่สอง
เกาะหลีเป๊ะ-ท่าเรือปากบารา
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (3) จากนั้นอิสระบนเกาะหลีเป๊ะ
เดินทางกลับ
เที่ยวเรือกลับที่ท่านสามารถเลือกได้มีดังนี้ (09.30 น. / 11.30 น./13.30 น.) เรือใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.ก็ถึงท่าเรือปากบารา
เที่ยว เกาะหลีเป๊ะ ให้ถูกใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
ราคาค่าบริการ
Varin Beach Resort Koh Lipe
(อยู่หาดพัทยา ใกล้ถนนคนเดิน ประมาณ 10 เมตร)
รหัสทัวร์ R137 หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน
เปิดรับจองแล้วที่ เบอร์ 085 384 0228 // 075 502 938 // 081 415 5955
จำนวนผู้เดินทาง
ราคาต่อท่าน
งบประมาณรวม
จำนวนผู้ใหญ่ 20 ท่าน
2,990 บาท
59,800 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม      
 1. ค่าเรือหางยาวนำเที่ยวในช่วงดำน้ำดูปะการังตามโปรแกรมทัวร์
 2. ค่าเรือสปีทโบ้ท (ปากบารา เกาะหลีเป๊ะ)
 3. ค่าที่พัก  1 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่าน)
 4. ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ
 5. ค่าอาหาร 3 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
 6. ค่าผลไม้ น้ำดื่ม ขนม น้ำแข็ง
 7. ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการ  สถานที่ต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการ
 8. ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท
 9. ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3
 
รูปทัวร์หลีเป๊ะ
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
ที่ตั้ง :: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร.085 384 0228 // 075 502 938 // 081 415 5955
หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน