รหัสทัวร์ฯ R139
เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ สตูล 3 วัน 2 คืน แบบแพคเกจทัวร์
พักที่ อาคิราหลีเป๊ะรีสอร์ท ระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่หน้าหาดพัทยา
รีสอร์ทมีสระว่ายน้ำให้บริการแก่ผู้เข้าพักฟรี สุดประทับใจกับการบริการของพนักงานของรีสอร์ท
พร้อมเที่ยวชมตามเกาะต่างๆ ของหลีเป๊ะ ดังนี้
แหล่งท่องเที่ยวโซนนอก :: มี เกาะหินซ้อน, อ่าวไม้ไผ่, อ่าวกำนัน, เกาะรอกลอย
แหล่งท่องเที่ยวโซใน :: มี หาดทรายขาว เกาะราวี เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง
เรือเรา แวะเกาะตะรุเตา และ แวะเกาะไข่ให้ท่านด้วยครับผม
กำหนดการเดินทาง ::
วันแรก สนามบินหาดใหญ่ - ท่าเรือปากบาราสตูล – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ
ตามเวลา พนักงานขับรถของเที่ยวสนุกทัวร์ รับคณะ จากสนามบินหาดใหญ่ จากนั้นเดินทางตรงสู่ ท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล
11.30 น. เช็คอินที่เจ้าหน้าที่จากนั้น คณะลงเรือเพื่อเดินทางไปยังจุดแรก ของทริป ณ เกาะแห่งตามนาน เกาะตะรุเตา ท่านจะได้รับฝังเรื่องราวผ่านการร้อยเรียงของมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญในเส้นทางนี้ และท่านจะสบายใจมากขึ้นด้วยทีมสต๊าฟผู้เป็นมิตร
หลังจากนั้น นำคณะสู่ เกาะที่เป็นสัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของสตูล ณ เกาะไข่ เกาะที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักมุขแท้แห่งอันดามันนั้นคือ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ให้คณะได้ถ่ายรูปและมีเวลาในการลอดซุ้มประตูหินธรรมชาติกลางทะเลที่เมื่อถ่านรูป
ออกมาแล้วท่านจะไม่ลืมว่าครั้งหนึ่งท่านได้มายืนอยู่ ณ ที่แห่งนี้ เกาะไข่ ทะเลสตูล จากนั้นเดินทางต่อสู่ เกาะหลีเป๊ะ
เช็คอิน ท่านเช็คอินเข้าที่พัก ณ AKIRA LIPE RESORT
จากนั้น อิสระท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเล เดินเล่นน้ำ walking Street  บนเกาะหลีเป๊ะ หรือ ชม พระอาทิตย์ตก ที่ขอบฟ้าอันดามันใต้ ณ Sunset Beach
พัก AKIRA LIPE RESORT
วันที่สอง เกาะหลีเป๊ะ-เกาะหินซ้อน-อ่าวไม้ไผ่-อ่าวกำนัน-เกาะราวี-เกาะหินงาม-ร่องน้ำจาบัง
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (1)
09.00 น. ออกเดินทางสู่ เกาะหินซ้อน เชิญท่านถ่ายรูปกองหินธรรมชาติที่ซ้อนกันเหมือนมาจับวาง แต่ทั้งหมดเกิดจากธรรมชาติสรรสร้าง
  จากนั้น มาดำน้ำตื้นดูปะการังกันที่ อ่าวไม้ไผ่ ซึ่งเป็นอ่าวที่มีดอกไม้ทะเล ปะการังอ่อน ปลานกแก้ว ปลาเสื้อ เป็นต้นครับ
  จากนั้นดำน้ำ เล่นน้ำ ที่ อ่าวกำนัน มีปะการังชายผ้า หรือ ปะการังไฟ น้ำทะเลสวยๆ ของที่นี่อาจทำให้ท่านเพลินกับโลกใต้ทะเลของที่นี่ ได้ครับ
  จากนั้นมาเล่นน้ำทะเลสวยๆ ที เกาะรอกลอย เกาะที่สวยที่สุดของโซนนอกในทริปดำน้ำเกาะหลีเป๊ะ เชิญท่านเดินขึ้นไปชมวิวมุมสูง ของเกาะรอกลอย ที่มองเห็นน้ำทะเลสีคราม สดใส สวยงามจริงๆ ครับ
เที่ยง บริการเป็นข้าวกล่อง (2)
บ่าย พาท่านเดินทางสู่ หาดทรายขาว เกาะราวี ซึ่งเป็นเกาะที่เป็นที่ตั้งของอุทยานหมู่ เกาะอาดังราวี มีชายหาดที่เป็นจุดเด่น และน้ำทะเลที่มีจุดเล่นน้ำสำหรับนักท่องเที่ยว
 

จากนั้น พาท่านไปยัง เกาะหินงาม ซึ่งเป็นไฮไลน์หนึ่งในการเที่ยวหลีเป๊ะ ที่มีหินสีดำสวยงาม ไม่เหมือนที่อื่นๆ ในทะเลอันดามัน

  จากนั้นมาดำน้ำตื้นดูปะการัง 7 สีกันที่ จุดดูปะการังร่องน้ำจาบัง
  เมื่อสมควรแกเวลานำคณะเดินทางกลับสู่ เกาะหลีเป๊ะ
พัก AKIRA LIPE RESORT
วันที่สาม หลีเป๊ะ - ท่าเรือปากบารา – สนามบิน
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (3)
เที่ยวเรือ เรือเที่ยวกลับที่ท่านสามารถเลือกกลับได้ (เที่ยว 09.30 น. // เที่ยว 11.30 น.)
ประเภทห้องพัก
ราคาเริ่มท่าเรือ
เดินทาง 15-31 ต.ค.60
ราคาเริ่มสนามบิน
เดินทาง 15-31 ต.ค. 60
Silver Suite
5,390 บาท
5,790 บาท
Gold Access
5,990 บาท
6,390 บาท
Diamond Villa
6,590 บาท
6,990 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม
 1. ค่าเรือจอยสบีทโบ้ท (เดินทางไป กลับ)
 2. ค่าที่พัก 2 คือ AKIRA LIPE RESORT
 3. เรือหางยาวนำเที่ยวเกาะต่างๆในตามโปรแกรม (จอยกับลูกค้าที่เรามีอยู่แล้ว)
 4. ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ (หน้ากากากดำน้ำ // เสื้อชูชีพ)
 5. ค่าอาหาร 3 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
 6. ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท
 7. ค่ารถรับส่ง จากสนามบิน (เฉพาะจองแบบรวมรถรับส่งด้วย) 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 3. ไกด์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
  4.ค่าอุทยาน ค่าท่าเรือ ค่าโป๊ะและเรือเล็กไปกลับหน้าหาด (ลูกค้าต้องจ่ายเอง รวมแล้วราคาประมาณ 110 บาท)
หากลูกค่าอยู่ ในเกาะหลีเป๊ะแล้ว จะซื้อแพคเกจไปเที่ยวตามเกาะต่างๆ ทำงัยดี ? 
เที่ยวสนุกทัวร์เรามีบริการนำเที่ยวแบบจอยทัวร์วันเดย์ทริป เริ่มที่เกาะหลีเป๊ะเลย ในราคาที่ถูก และดีเหมือนเดิม โทรจองก่อน 1 วันเป็นอย่างน้อย ที่เบอร์ 085 384 0228 // 075 502 938 // 081 415 5955 LINE ID:: maiteawsanook หรือ 0814155955
เรามีรถ ซาเล้ง บริการรับ-ส่ง ท่านฟรี จากรีสอร์ท หรือโรงแรมที่พักของท่านในเกาะหลีเป๊ะ
โปรแกรม
ราคา
เริ่ม
สิ้นสุด
#เที่ยวโซนใน+ข้าวกล่อง+หน้ากาก+ชูชีพ
ที่เที่ยว :: เกาะหินงาม-ร่องน้ำจาบัง-เกาะยาง-หาดทรายขาว เกาะราวี-อ่าวสอง เกาะอาดัง
500 บ.
09.30 น.
15.00 น.
#เที่ยวโซนนอก+ข้าวกล่อง+หน้ากาก+ชูชีพ
ที่เที่ยว :: เกาะหินซ้อน-อ่าวไผ่-อ่าวกำนัน-เกาะผึ้ง เกาะดง-เกาะรอกลอย
600 บ.
09.30 น.
16.00 น.
#เที่ยวโซนใน+โซนนอก+ข้าวกล่อง+หน้ากาก+ชูชีพ
ที่เที่ยว :: เกาะหินซ้อน-อ่าวไผ่-อ่าวกำนัน-เกาะรอกลอย-หาดทรายขาว เกาะราวี-อ่าวสอง เกาะอาดัง-เกาะหินงาม-ร่องน้ำจาบัง
850 บ.
09.30 น.
17.00 น.
#เที่ยวโซนในอย่างเดียว ช่วงบ่าย+หน้ากาก+เสื้อชูชีพ
ที่เที่ยว :: เกาะหินงาม-ร่องน้ำจาบัง-หาดทรายวขาว เกาะราวี-อ่าวสอง เกาะอาดัง
500 บ.
14.00 น.
18.00 น.
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
ที่ตั้งสำนักงาน :: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 085 384 0228 // 081 415 5955
Line Id:: maiteawsanook

ทัวร์หลีเป๊ะรอบนอก รอบใน