การไปเที่ยวเกาะหลีเป๊ะในปัจจุบัน ลูกค้าคนไทย 80 เปอร์เซ็นเลือกเที่ยวแบบแพคเกจ เพราะรู้ว่าถูกกว่า ไกด์ไม่ต้องมาบังคับเวลา จะกิน จะเที่ยว ยกเว่นกรณีเป็นกรุ๊ป เดินทางกันหลายๆ ท่าน เลือกใช้บริการเป็นโปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะเต็มรูปแบบจะดีกว่า การหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตก็ถือเป็นข้อมูลที่ดีระดับหนึ่ง แต่ถ้าจะเอาข้อมูลปัจจุบัน รบกวนสอบถามเพิ่มเติมที่ เที่ยวสนุกทัวร์ จัดนำเที่ยวเกาะหลีเป๊ะโดยตรง มีแพคเกจหลีเป๊ะ ให้เลือก มากกว่า 300 โปรแกรม โทร.075 502 938
 
 
 
 
 
 
แพคเกจเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ พัก วารินทร์บีชรีสอร์ท
PACKAGE KOH-LIPE AT VARIN BEACH RESORT
หาดใหญ-ท่าเรือปากบารา-เกาะตะรุเตา-เกาะไข่-เกาะหลีเป๊ะ-ร่องน้ำจาบัง-เกาะหินงาม-เกาะยาง-เกาะอาดัง-เกาะราวี
ใช้เดินทางได้ 15 ต.ค. 60 - 15 พ.ค. 61
วันแรก
รับ เรารับลูกค้าจากสนามบินหาดใหญ่ เมืองหาดใหญ่ สนามบินตรัง เพื่อเดินทางสู่ ท่าเรือปากบาราตามเที่ยวบิน (คุยกับเจ้าหน้าที่เราอีกครั้งเรื่องรายละเอียด)
10.30 น. เจ้าหน้าที่ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ ให้การต้อนรับคณะ ณ ท่าเทียบเรือปากบารา
11.00 น. ให้ท่านได้เช็คอินรับตั่วเรือ และ อิสระเปลี่ยนเสื้อผ้า
11.30 น. จากนั้น นำคณะลงเรือเพื่อเดินทางไปยังจุดแรก ของทริป ณ เกาะแห่งตำนาน เกาะตะรุเตา ท่านจะได้รับฝังเรื่องราวผ่านการร้อยเรียงของมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญในเส้นทางนี้ เกาะไข่ ซุ่มประตูหินแห่งความรัก
เที่ยง ให้ท่านอิสระอาหารเที่ยง
จากนั้นให้ท่านอิสระบริเวณเกาะหลีเป๊ะ
ค่ำ ลูกค้าอิสระอาหารค่ำบริเวณเกาะหลีเป๊ะ
พัก ณ VARIN BEACH RESORT KOH LIPE
วันที่สอง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (1)

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง หาดทรายขาว-เกาะราวี นำท่านเล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด จากนั้นนำคณะ ดำน้ำดูปะการังต่อ ณ จุดดำน้ำอ่าวสอง ณ เกาะอาดัง นำท่านชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง ณ เกาะยาง

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง (2) แบบเซ็ตกล่องเพื่อสะดวกในการเที่ยวครับ
และนำท่านเดินทางสู่ กาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม ณ ร่องน้ำจาบัง
ค่ำ ลูกค้าอิสระอาหารค่ำบริเวณเกาะหลีเป๊ะ
วันที่สาม
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (3)
เที่ยวเรือกลับจะมี 4 เที่ยวคับ ลูกค้าสามารถเลือกกลับเที่ยวไหนก็ได้ครับ09.30 น. // 11.30 น. // 13.30 น. // 16.00 น.
หลีเป๊ะเดย์ทริป
รวมทัวร์หลีเป๊ะ+
เกาะลังกาวี
รวมทัวร์ตรัง + เกาะหลีเป๊ะ
รวมทัวร์กระบี่
รวมทัวร์ตรัง
ทัวร์ตรัง +
เกาะเขาใหญ่
รวม ทัวร์ลังกาวี
 
 
 
 
 
 
รวมแพคเกจ หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน พักบนเกาะ ที่ วารินทร์บีชรีสอร์
รีสอร์อยู่หน้าหาดพัทยา ติดถนนคนเดิน ขึ้นลงเรือสะดวก
เชิญ เลือกแพคเกจที่ท่านพอใจได้เลยครับ
โทรพูดคุยที่ 075 502 938 // 085 384 0228 (ช่องทางที่เร็วที่สุด)
พักที่วารินทร์บีชรีสอร์ท
แพคเกจหลีเป๊ะ 3 วัน เที่ยวโซนใน+โซนนอก ใน 1 วัน
คลิกดู
แพคเกจหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน เที่ยว โซนนอกอย่างเดียว
เกาะหินซ้อน เกาะรอกลอย อ่าวไผ่ เกาะดง เกาะผึ้ง
คลิกดู
ทริปหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน (เที่ยวโซนใน+โซนนอก)
วันแรก เที่ยวโซนในแบบจอยทัวร์ช่วงบ่าย
วันที่สอง เที่ยวโซนนอกอย่างเดี่ยว แบบจอย คลิกดู
   
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาต41/00335
ติดต่อเรา โทร. 085 384 0228 // 075 502 938 Line ID:: 0814155955 FB:: เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล
ที่ตั้ง 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000