หน้าแรก
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์คุนหมิง , ทัวร์จีน
ทัวร์พม่า เลือกได้กว่า 10 โปรแกรม
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์สิงคโปร์ [ ลดราคา ]
ทัวร์จอร์เจีย

 

 

 

ทัวร์ไต้หวันเดือนกุมภาพันธ์ –ตารางแพ็คเกจทัวร์ไตหวันปี2566 กับเที่ยวสนุกทัวร์

มิติใหม่จองการจองแพ็คเกจเที่ยวไต้หวัน กับเที่ยวสนุกทัวร์ เดินทางพร้อมกับทัวร์ชั้นนำในประเทศไทย รถ ที่พัก อาหาร ไกด์คนเดียวกัน อธิบายข้อมูลครบก่อนจอง

 

โปรโมชั่นทัวร์ไต้หวัน เดือน ก.พ.2566

 

รหัสทัวร์:: VTPE43JX-08
ทัวร์ไต้หวัน LOVER TAIWAN ALISHAN 4D3N BY JX
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินเถาหยวน
วันที่สอง ไทเป - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน - ร้านใบชา - ตลาดเหวินฮัว
วันที่สาม เจียอี้ - ผูหลี - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดกวนอู - ร้านพายสัปปะรด - ตลาดซีเหมินติง
วันที่สี่ ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

 

โทรด่วน :: 0853840228 ; 0814155955

 

รหัสทัวร์:: VWTPE42SL-02
อั๊ยหยา TAIWAN ถูกเวอร์ๆ 4 วัน 2 คืน
วันแรก สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) -สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก - ไทเป
วันที่สอง ไทเป - ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทเป - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ร้านพายสัปปะรด - ศูนย์เจอร์เมเนียม - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดซีเหมินติง
วันที่สี่ สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

 

โทรด่วน :: 0853840228 ; 0814155955

 

รหัสทัวร์ :: HKG05
HONGKONG CITYTOUR +PEAK TRAM BY EK 3D2N
วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – AVENUE OF STAR – SYMPHONY OF LIGHTS
วันที่สอง วิคตอเรียพีค – PEAK TRAM - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอินฮองฮำ – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก - อิสระย่าน LADIES MARKET
วันที่สาม อิสระท่องเที่ยว – ซิตี้ เกท เอาท์เลท – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – สุวรรณภูมิ

 

โทรด่วน :: 0853840228 ; 0814155955

รหัสทัวร์ HKG06
ฮ่องกง ไหว้พระนองปิง CITY TOUR BY CX 3D2N
วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – Avenue of Star – Symphony of lights
วันที่สอง รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก - กระเช้านองปิง – ไหว้พระใหญ่เทียน ถาน - ซิตี้เกท เอาท์เล็ท
วันที่สาม อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

 

โทรด่วน :: 0853840228 ; 0814155955

 

 

รหัสทัวร์ :: HKG07
HONGKONG ไหว้พระเสริมดวง SHOPPING BY HX 4D2N
วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่สอง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - วิคตอเรียพีค – รีพลัส เบย์ - วัดเจ้าพ่อกวนอู กวนไท – วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว - จิมซาจุ่ย
วันที่สาม วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – K11 MUSEA MALL - ถนนซุปเปอร์สตาร์ - ชมโชว์แสงสีเสียง
วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ Optional 1.กระเช้านองปิง360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา หรือ 2. สวนสนุก Disneyland ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

โทรด่วน :: 0853840228 ; 0814155955

รหัสทัวร์ VHKG21HX-2
ครบจบที่ HONGKONG 2 วัน 1 คืน BY HX JAN-MAR 23
วันแรก สนามบินสุวรรณ - สนามบินเช็กแลปก๊อก (ประเทศฮ่องกง) - หาดรีพัสล์ เบย์ – วัดหมันโหม่ว - วัดลิงฟง -ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - ชมโชว์แสงสีเสียง SYMPHONY OF LIGHT
วันที่สอง วัดหว่องไทซิน-วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - CITY GATE OUTLET - **OPTIONAL TOUR** นั่งกระเช้า สักการะพระใหญ่นองปิง - **OPTIONAL TOUR** สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง - สนามบิน

โทรด่วน :: 0853840228 ; 0814155955

รหัสทัวร์ :: BT-HKG88
มหัศจรรย์...ฮ่องกง เปิดทรัพย์ รับดวงเศรษฐี 3 วัน 2 คืน
วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • ถนนซุปเปอร์สตาร์ & Symphony of Lights
วันที่สอง “พิธียืมเงิน” วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ • วัดกวนไท • วัดหม่านโม • รีพัลส์ เบย์ • ย่านมงก๊ก • เลดี้มาร์เก็ต
วันที่สาม วัดหวังต้าเซียน • วัดแชกงหมิว • ย่านจิมซาจุ่ย • สนามบินเช็กแลปก๊อก

โทรด่วน :: 0853840228 ; 0814155955

รหัสทัวร์ BT-HKG84
มหัศจรรย์...ฮ่องกง นองปิง ลันเตา ดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน
วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • อ่าววิคตอเรีย • Avenue of Star & Symphony of Lights
วันที่สอง [Optional Tour] นั่งกระเช้านองปิง + พระใหญ่เทียนถาน หรือ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
วันที่สาม วิคตอเรีย พีค • รีพัสล์ เบย์ • วัดหวังต้าเซียน • วัดแชกงหมิว • สนามบินเช็กแลปก๊อก

โทรด่วน :: 0853840228 ; 0814155955

 

รหัสทัวร์ :: ZGHKG-2304TG
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระนองปิง 3 วัน 2 คืน เดือน ก.พ. 66
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท – Avenue of Stars
วันที่สอง อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
วันที่สาม ยอดเขาวิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ร้าน หยก – ห้าง T GALLERIA – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง

โทรด่วน :: 0853840228 ; 0814155955

รหัสทัวร์ ZGHKG-2302CX
แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน เดือนกุมภาพันธ์ ปี2566
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – Avenue of Stars
วันที่สอง อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
วันที่สาม นั่งรถรางพีคแทรม – ยอดเขาวิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดหวังต้าเซียน – นั่งกระเช้านองปิง – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรม นองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท
วันที่สี่ วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ

โทรด่วน :: 0853840228 ; 0814155955

 

รหัสทัวร์ :: ZGHKG-2305EK
ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ รีพลัสเบย์ แชกงหมิว
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ– Avenue of Stars – A Symphony f Lights
วันที่สอง ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ
วันที่สาม วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ร้านหยก – ห้าง T GALLERIA By DFS Tsim Sha Tsui – สนามบินสุวรรณภูม

โทรด่วน :: 0853840228 ; 0814155955

รหัสทัวร์ ZGHKG-2306CX
แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – Avenue of Stars
วันที่สอง ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
วันที่สาม วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - ช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ

โทรด่วน :: 0853840228 ; 0814155955