รวม ทัวร์ระนอง | รวม ทัวร์ภูเก็ต | รวม ทัวร์หลีเป๊ะลังกาวี | รวม ทัวร์กระบี่ | รวม ทัวร์ตรัง | ทัวร์สิมิลัน |

แพ็คเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน ลูกค้าบินมาจากอุดรธานี

เราจดแพ็คเกจนี้ขึ้นมา เพื่อให้ตรง กับเที่ยวบิน ที่ลูกค้าบินมาจากอุดรธานี และ ทันเที่ยว รถ และ เรือ ที่รับส่งจากสนามบินหาดใหญ่ ซึ่งจะทำให้ท่านสะดวกมากขึ้น โดยไม้ต้องกังวลเรื่อง จะตกรถ หรือ ตกเรือ หรือ เสียเวลา ในการเที่ยวมากขึ้น

ซึ่ง เรา ใช้ประสบการณ์จริง ในการมาคิดโปรแกรม ทัวร์หลีเป๊ะ นี้ ให้ท่าน สำหรับ ลูกค้า ที่จะบินมาจากอุดรธานี้ ทำให้ท่านได้ราคาถูกที่ ประหยัดที่สูด ไม่เสียเวลา เที่ยว (หาก เป็น โปรแกรมที่นอกเหนือ ว่าแบบนี้ ท่านอาจจะเสียเวลา หรือ จ่ายเงินมากกว่า ที่ควรจะจ่ายจริง แน่นอนครับ)

วันแรก บินจากอุดรธานี - สนามบินหาดใหญ่ - พักในตัวเมืองหาดใหญ่
ตามเที่ยวบิน

ตามเที่ยวบินของ ท่าน รถของเที่ยวสนุกทัวร์จะไปรับท่าน ที่ สนามบินหาดใหญ่ จากนั้น รถจะพาท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองหาดใหญ่ เข้าเช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก ที่ทางเที่ยวสนุกทัวร์ได้จองไว้ให้ท่านแล้ว

จากนั้น ให้ท่านพักผ่อน หรือ เที่ยวเมืองหาดใหญ่ ได้ตามอัธยาศัย

พัก คืนแรก ลูกค้าพักที่ ในเมืองหาดใหญ่
วันที่สอง หาดใหญ่ - ท่าเรือปากบารา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ - เดินย่านถนนคนเดิน - ดูพระอาทิตย์ตก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1/4)
จากนั้นเตรียมตัว รอรถของเที่ยวสนุกทัวร์มารับท่าน
08.30 น. รถของเที่ยวสนุกทัวร์ฯ มารับท่านที่โรงแรม ในเมืองหาดใหญ่ จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา สตูล
11.00 น. เมื่อเดินทางมาถึง ท่าเรือปากบารา เข้าไปเช็คอิน ที่เคาร์เตอร์ ของเที่ยวสนุกทัวร์ รับตั๋วเรือ ทั้งขาไปและขากลับ พร้อมทั้งชำระส่วนที่เหลือ และ เตรียมตัวลงเรือ
11.30 น. ลงเรือ เพื่อเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทาง แวะ ถ่ายรูป ที่ เกาะตะรุเตา ให้ลูกค้าได้ถ่ายรูป และ แวะ ที่ เกาะไข่ อีก 15 นาที ก่อนที่จะเดินทางเข้า สู่ เกาะหีเป๊ะ
13.30 น.

เมื่อเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ เจ้าหน้าที่ของรีสอร์ท มารอรับท่าน พาท่านเข้าไปเช็คอินที่รีสอร์ท จากนั้นเชิญท่าน พักผ่อน ตามอัธยาศับ

อย่าลืม ค่ำๆ ลูกค้าไปเดินชม ย่านถนนคนเดินที่ เกาะหลีเป๊ะ และ ไปชม พระอาทิตย์ ตก ที่ หาดซันเซ็ต ด้วยนะครับ

  จากนั้น เวลาระหว่าง 18.00 น. - 20.00 น. จะมีเจ้าหน้าที่ของเที่ยวสนุกทัวร์โทรคอนเฟริม และนัดแนะท่าน ในการไปดำน้ำดูปะการังในวันรุ่งขึ้น
วันที่สาม ทริปดำน้ำดูปะการัง 1 วัน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท(2/4)
จากนั้นเตรียมตัวสำหรับไปดำน้ำดูปะการัง
09.00 น. ทุกท่านมาพร้อมกันที่ ที่หน้าชายหาด ที่ จุดนัดพบ จากนั้นลงทะเบียน และ รับฟัง ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ ของเที่ยวสนุกทัวร์ฯ
09.30 น.

ออกเดินทางไป ดำน้ำดูปะการัง ทริปหลีเป๊ะ ได้ 6 จุด ดังนี้

1. ขึ้นหน้าชายหาด ที่ หาดหินงาม

2. ดำน้ำดูปะการัง ที่ เกาะหินงาม

3. เกาะยาง ดูปะการังผักกาด

4. หาดทรายขาว เกาะราวี

5. เกาะราวี อ่าวเรือใบ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ที่ หาดทรายขาว เกาะหินงาม (3/4)
พร้อมบริการน้ำดื่ม และ ผลไม้
15.30 น. พาคณะเดินทางกลับสู่ เกาะหลีเป๊ะ
จากนั้นเชิญท่าน พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย
วันที่สี่ เกาะหลีเป๊ะ - ท่าเรือปากบารา - สนามบินหาดใหญ่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (4/4)
จากนั้นจัดเก็บสัมภาระ สำหรับ รอเดินทางกลับ
09.30 น. ลูกค้า เดินทางกลับ โดยเรือ Speed Boat สู่ ท่าเรือปากบารา
11.00 น. เมื่อเดินทางมาถึง ที่ ท่าเรือปากบารา จากนั้นให้ท่านรอรับ กระเป๋า แล้ว เดินมาเช็คอินที่ เคาร์เตอร์ รถตู้ของเรา ที่ จะไปส่งท่านที่สนามบินหาดใหญ่
11.30 น. รถตู้ ออกเดินทาง จากท่าเรือปากบารา สู่ สนามบินหาดใหญ่
13.30 น. คณะเดินทางถึง สนามบิน หาดใหญ่ จากนั้นเชิญท่านไปเช็คอินตั๋วเครื่องบินตามที่ท่านจองมา
แนะนำ :: คุณลูกค้า ควรจองตั๋วเครื่องบินกลับ หลังเวลา 15.45 น.
ราคา

ราคาที่เห็น รวมแล้ว ดังนี้ ::

 

แพ็คเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ + ที่พัก ตามรีสอร์ทต่างๆ

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ พักที่ วารินทร์บีชรีสอร์ท

กดดูโปรแกรมทัวร์นี้

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ พักที่ Bundhaya Resort

กดดู โปรแกรมทัวร์นี้เพิ่ม

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ พักที่ The Green Lipe

กด ดู โปรแกรมทัวร์นี้

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ พักที่ Hamony Resort

กดดู โปรแกรมทัวร์นี้เพิ่ม

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ พักที่ Z-touch Resort

กดดูโปรแกรมทัวร์นี้

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 3 พักที่ APlus Hotel

Click ดูโปรแกรมทัวร์นี้

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ พักที่ Akira Lipe Resort

กดดูโปรแกรมทัวร์นี้

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ พักที่ เมาเท่นรีสอร์ท

กดดูโปรแกรมทัวร์เพิ่ม

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ พักที่ Idyllic Concept Resort

กดดูโปรแกรมทัวร์เพิ่ม

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ พักที่ Charming Lipe Villa

กดดูโปรแกรมทัวร์เพิ่ม

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ พักที่ หลีเป๊ะคาบาน่าบีชรีสอร์ท

กดดู โปรแกรมทัวร์ตรงนี้

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ พักที่ สิตาบีชรีสอร์ท | Sita Beach Resort

กดดู โปรแกรมทัวร์ตรงนี้

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ พักที่ The Chic Lipe Hostel

กดดู โปรแกรมทัวร์นี้เพิ่ม

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ พักที่ The Cliff Lipe Resort

กดดู โปรแกรมทัวร์นี้เพิ่ม

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ พักที่ ภูบาร์รีสอร์ท

กดดู โปรแกรมทัวร์นี้

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ พักที่ Z-Touch Resort

กดดู โปรแกรมทัวร์นี้เพิ่ม

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ พัก ที่ Anda Resort Koh Lipe

กดดูโปรแกรมทัวร์นี้เพิ่ม

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ พักที่ Kathalee Lipe Beach Resoet

กดดูโปรแกรมทัวร์นี้เพิ่ม

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ พัก ที่ Lipe Sunset Forest Resort

กด ดู โปรแกรมทัวร์นี้

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ พัก ที่ NT House Resort

กดดู โปรแกรมทัวร์นี้

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ พักที่ Bella Vista Beach Koh Lipe

กดดู โปรแกรมทัวร์นี้

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ พักที่ Ricci House Resort Koh Lipe

กดดู โปรแกรมทัวร์นี้

 

ข้อมูล ทัวร์หลีเป๊ะ

ไก่ทอดหาดใหญ่ เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ ของหาดใหญ่อีกอย่างหนึ่งที่ คนไทยรู้กันเป็นอย่างดีว่า ในหหาดใหญ่นอกจากจะต้องมาช้อปปิ้งสินค้ามาเลเซีย ที่ ตลาดกิมหยงแล้ว สิ่งที่ต้องหาทานให้ได้คือ ไก้ทอดหาดใหญ่ อันขึ้นชื่อ ซึ่งมีขายอยู่ทั่วๆ ไปในตัวเมืองหาดใหญ่ แนะนำ ทานร้านที่เป็นรถเข็น จะอร่อยมากๆ ด้วย รสชาติของกระเทียมเจียวที่ เจียวได้หอม ชวนให้เดินมาต่อแถวซื้อแน่นอน และ จุดเด่นที่การนึ่งข้าวเนียว ได้หอม น่าลิ่มลองชวนลิ้นมากครับ

 

ท่าเรือปากบารา เป็นจุดเริ่มต้น สู่ การไปเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ และ ไป เกาะบุโหลน ได้ด้วย บริเวณ ท่าเรือปากบารา จะมีร้านค้า ร้านอาหาร และ จุดเช็คอินตั๋วเรือหลายๆ บริษัท ตามที่ท่านจองมา ซึ่ง ในแต่ละวัน มีรถตู้ จากตัวเมืองหาดใหญ่ หรือ สนามบินหาดใหญ่ มาวันละ 4 เที่ยว คือ รอบ 08.30 น. / 09.30 น. / 11.30 น. / 13.30 น. และนอกจากนี้ ตอนรถขากลับจากท่าเรือปากบารา ไป ยัง สนามบินหาดใหญ่ หรือ ตัวเมืองหาดใหญ่ ก็ มีวันละ 3 เที่ยวดังนี้ เวลา 11.30 น. / 13.30 น. / 15.30 น.

ที่ท่าเรือปากบาราสะดวกสบายด้วยอาคาร ที่เพียงพอกับนักท่องเที่ยว และ มีท่าเรือ Speed Boat เข้าจอดได้หลายลำในเวลาเดียวกัน และ มีห้องน้ำให้บริการแก่นักท่องเที่ยวแบบ ฟรีๆ เนื่องจาก การไปเที่ยวเรา ได้จ่ายค่าธรรมเนียมท่าเรือปากบารา ไปแล้ว ท่านละ 20 บาท และ จ่ายค่าอุทยาน สำหรับคนไทย 40 บาท

 

เกาะตะรุเตา เป็นเกาะที่ มีประวัติศาสตร์ เรื่อง เป็นสถานที่ กักขังนักโทษทางการเมือง หรือ ที่เรียกว่า กบฎบวรเดช ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2 เกาะตะรุเตา จะมี 3 อ่าว ที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และ มีร่องรอยของประวัติศาสตร์ คือ อ่าวพันเตมะละกา , อ่าวตะโล๊ะอุดัง , อ่าวตะโล๊ะวาว ที่ เกาะตะรุเตา นอกจากจะมีโซนที่เป็นพิพิธภันฑ์แล้ว ยัง มีห้องพัก สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพักที่ เกาะนี้ด้วยครับ แต่จะเป็นบ้านพักของอุทยาน จองผ่านอุทยานฯ ได้เลย ครับผม

 

อาหารทะเล ที่ ร้านรักษ์เลย์ซีฟู๊ต เมื่อเดินทางมาที่เกาะหลีเป๊ะ จะมีย่านถนนคนเดิน ซึ่ง มีร้านอาหารมากมาย ทั้งแบบ ซีฟู๊ต และ แบบ อาหารทั่วๆไป แต่ที่เราแนะนำร้านที่น่าสนใจ และ ยินดีรับคนไทย คือ ร้านอาหารรักษ์เลย์ ซึ่ง สังเกตุง่ายๆ ร้านจะตั้งอยู่เยื่องๆ กับ ร้าน 7-11 บนเกาะหลีเป๊ะนั้นเอง หรือ จะทานอาหารทะเล แบบบุฟเฟ่ต์ ที่ร้าน forgress ก็น่าสนใจครับผม

 

 

 

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาต 41/00335
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ จากอุดรธานี Archives - ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ