** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
** รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย
• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
** รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์

 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์ตรัง
 
 
** จองที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วน

ช่วงตั้งแต่ตอนนี้ จนถึง 30 กันยายน 58 หากท่านกำลังมองหาที่พักผ่อนติดทะเล และผักผ่อนส่วนตัวสัก 3 วัน 2 คืน เราขอแนะนำแพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 คืน 3 วัน พร้อมกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง และอาหาร 6 มื้อ พร้อมมัคคุเทสก์ดูแลท่านตลอดการเดินทาง
กำหนดการเดินทาง ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ทัวร์หลีเป๊ะ 2 คืน 3 วัน , ราคาทัวร์หลีเป๊ะ
วันแรก
ท่าเรือปากบารา-เกาะหลีเป๊ะ
ช่วงกรีนซีซั่นสำหรับคณะที่ไม่ได้เหมาเรือสบีทโบ้ทเป็นลำส่วนตัวไปเลย เราเราจะจัดออกเดินทางเป็น 2 เที่ยว ต่อวัน คือ เที่ยวแรกเวลา 09.30 น. และเที่ยวที่สอง เวลา 11.30 น. ท่านสามารถเลือกเดินทางได้ตามเวลาที่ท่านมาถึง ท่านเรือปากบาราได้เลยครับ แต่ต้องแจ้งทางบริษัทก่อนออกเดินทางครับ
แนะนำเพิ่มเติม: วันที่เดินทางวันแรก หรือ ตลอด 3 วัน ท่านสามารถสั่งซื้อเสื้อยืดท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะล่วงหน้าได้ในราคาพิเศษ มีให้เลือกหลายสี หลายลายสกรีน เพื่อความเป็นทีมในการท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ และถ่ายรูปออกมาสวยงามมากครับ
จากนั้น
นำคณะออกเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ
เมื่อ
ถึง เกาะหลีเป๊ะ นำคณะเช็คอินเข้าที่พัก
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน (1) แบบกล่อง
ช่วงบ่าย
ให้ท่านอิสระระบริเวณชายหาด หรือ จุดเล่นน้ำหน้ารีสอร์ท เชิญท่านพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย
17.20 น.
มัคคุเทศก์ขอนัดเวลาคณะ เพื่อนำคณะเดินไปชมพระอาทิตย์ตกน้ำที่ฝั่ง หาดชาวเล โซนหน้าหาดของเกาะตอนเย็นบรรยากาศดีมากครับ
จากนั้น
หลังจากดูพระอาทิตย์ตกเสร็จ มัคคุเทศก์นำคณะเดินกลับสู่รีสอร์ท จะผ่านหมู่บ้านชาวประมง ที่ตั้งอยู่กลางเกาะหลีเป๊ะ และผ่านย่านถนนคนเดินของเกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางมัคคุเทศก์ก็จะแนะนำส่วนต่างๆ เพื่อให้ท่านที่ต้องการจะสัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืน สามารถเดินเที่ยวเองได้อย่างสะดวก
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องหารหารของรีสอร์ท (2)
จากนั้นให้ท่านอิสระย่านถนนคนเดิน หรือ จะรับผมทะเลหน้าหาดก็ได้บรรยากาศดีครับ
วันที่สอง
กิจกรรมดำน้ำดูปะการังที่หมู่เกาะต่างๆ
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (3)
09.30 น.
นำคณะไปดูน้ำตื้น ดูปะการัง ณ จุดต่าง ๆ เช่น
- อ่าวตะหลัง เกาะอาดัง
- เกาะกระ
- อ่าวแม่หม้าย
- กองหินขาว
- หาดทรายดูด
- อ่าวประมง
อาหารเที่ยง
บริการอาหารเที่ยง แบบข้าวกล่อง (4)
อาหารค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (5)
พัก
นำท่านเข้าพัก ณ รีสอร์ทบนเกาะหลีเป๊ะ
วันที่สาม
เกาะหลีเป๊ะ – กลับท่าเรือปากบารา
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของรีสอร์ท (6)
09.30 น.
นำคณะเดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากบารา ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.
11.00 น.
คณะเดินทางถึง ท่าเรือปากบาราอย่างปลอดภัย และแสนจะประทับใจ
เที่ยว เกาะหลีเป๊ะ ให้ถูกใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
อัตราค่าบริการ นี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2558 เท่านั้น
จำนวนผู้เดินทาง
ราคาเริ่มต้นที่ อ.ท่าเรือปากบารา
ราคาต่อท่าน
เริ่มต้นที่ หาดใหญ่ / ตรัง
ราคาต่อท่าน
คณะครบ 2 ท่าน
6,600.-
7,100.-
คณะครบ 3 ท่าน
5,700.-
6,200.-
คณะครบ 4 ท่าน
5,299.-
5,799.-
คณะครบ 5 ท่าน
5,000.-
5,500.-
คณะครบ 6 ท่าน
4,800.-
5,300.-
คณะครบ 7 ท่าน
4,700.-
5,200.-
คณะครบ 8 ท่าน
4,600.-
5,100.-
คณะครบ 9 ท่าน
4,500.-
5,000.-
คณะครบ 10 ท่าน
4,400.-
4,900.-
คณะมากกว่า 10 ท่าน
โทรสอบถาม 075 502 938
โทรสอบถาม 075 502 938
อัตราค่าบริการนี้รวม
 1. ค่าเรือหางยาวนำเที่ยวในช่วงดำน้ำดูปะการังตามโปรแกรมทัวร์
 2. ค่าเรือสปีทโบ้ท หรือ เรือเฟอร์รี่เดินทางไปกลับ (ปากบารา เกาะหลีเป๊ะ)
 3. ค่าที่พัก  2 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่าน)
 4. ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ
 5. ค่าอาหาร 6 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
 6. ค่าผลไม้ น้ำดื่ม ขนม น้ำแข็ง
 7. ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการ  สถานที่ต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการ
 8. ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท
 9. ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกำหนดการเดินทางพร้อม จำนวนผู้เดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการสำรองที่พักและพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า  ภายใน 15 วัน เป็นอย่างน้อยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคตอันใกล้นี้
โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ยอดนิยม (คณะครบ 2 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน) เริ่มท่าเรือปากบารา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 3,600 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 :ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง (ปากบารา หรือ ในเมืองสตูล)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 5,200 บาท
• โปรแกรม ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์เกาะตุรุเตา ( ออกเดินทางทุกวัน ) เริ่มจากหาดใหญ่
• รหัสทัวร์ KLP006 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา สตูลวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 2,300 บาท (รับคณะเวลา 06.00 น.-07.00 น.) ที่หาดใหญ่
• รหัสทัวร์ KLP007 : ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ เกาะไข่ เกาะตะรุเตา 2 วัน 1 คืน
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 4,000 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
• รหัสทัวร์ KLP008 : ทัวร์สตูล เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง ราวี 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค.(ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 5,600 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะตุรุเตา ( ออกเดินทางทุกวัน ) เริ่มจากกรุงเทพฯ
• รหัสทัวร์ KLP009 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เที่ยวเกาะไข่ เกาะหินงาม เกาะอาดัง ราวี 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
- ราคาเพียงท่านละ 7,490 บาท รวมอาหาร 9 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
• รหัสทัวร์ KLP010 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เที่ยวเกาะไข่ เกาะหินงาม เกาะอาดัง ราวี 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
- ราคาเพียงท่านละ 7,990 บาท รวมอาหาร 8 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง โดยรถตู้ VIP (8-10 ท่าน)
• รหัสทัวร์ KLP011 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะรุเตา เกาะหินงาม 3 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
- ราคาเพียงท่านละ 6,890 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง โดยรถโค้ช
• โปรแกรม ทัวร์เกาะลังกาวี สตูล
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซียวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัว 8-10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 1,800 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี ชมพิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 2,900 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
ขึ้นเคเบิ้ลคา - ชมสุสานพระนางมัสสุหรี - จีโอปาร์ค - ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 5,500 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์กระบี่ ทังร์ภูเก็ต
ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เกาะม้า เกาะไหง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะกระดาน
- กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ดูโปรแกรมทัวร์ได้ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
ชมเกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ดำน้ำ ดูปะการัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
• โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน 4 วัน 3 คืน จากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม (อาหาร 9 มื้อ)
- ราคาเพียงท่านละ 6,590 บาท ราคานี้รวมบัตรเข้าชมยูนิเวอร์แซลแล้ว
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า คาเมร่อน (รวมอาหาร 6 มื้อ)
- กำหนดการเดินทางสอบถามที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 4,500 บาท
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูได้ ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 3,890 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ
• รหัสทัวร์ VN001 : ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ ช่วงเวลาอื่นๆ ตามโปรแกรมทัวร์ ราคาท่านละ 11,900 บาท
• รหัสทัวร์ VN002 : ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ นิงห์ปิงห์ 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเวลาอื่นๆ ตามโปรแกรมทัวร์ ราคาท่านละ 14,900 บาท
• รหัสทัวร์ VN003 : ทัวร์ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
แพคเกจทัวร์หลีเป๊ะ ช่วงกรีนซีซั่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 ก.ย. 58 ออกเดินทางได้ทุกวัน
1.  ทัวร์หลีเป๊ะ 2 คืน 3 วัน เที่ยวครบรวมกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง รวมอาหารทุกมื้อ
ออกเดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป
ราคาเริ่มที่ ท่านละ 4,400 บาท
2.  ทัวร์หลีเป๊ะ 1 คืน 2 วัน ไม่รวมกิจกรรมดำน้ำ รวมอาหารทุกมื้อ
พร้อมออกเดินทางได้ทุกวันเมื่อคณะครบ 2 ท่านขึ้นไป
ราคาเริ่มที่ท่านละ 2,900 บาท
3. ทัวร์ทะเลเกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน รวมกิจกรรมดำน้ำ รวมอาหารทุกมื้อ
พร้อมออกเดินทางได้ทุกวันเมื่อคณะครบ 2 ท่าน ขึ้นไป
ราคาเริ่มต้นที่ท่านละ 3,150 บาท
4. ทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป (รวมอาหาร+ไกด์+เรือ+อุทยาน+อุปกรณ์ดำน้ำ)
ออกเดินทางได้ทุกวัน
ราคาท่านละ 1,900 บาท
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ หากต้องการเดินทางช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58 - 15 พ.ค. 59 เราเปิดรับจองทัวร์แล้ว
จองก่อนท่านจะได้ราคาพิเศษมาก และป้องกันห้องพักเต็มในช่วงไฮซีซั่น โทร.จองที่ 085 384 0228
แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ พักที่ เดอะกรีนรีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ
รหัสทัวร์ GL1 : ทัวร์หลีเป๊ะ 1 คืน 2 วัน
เป็นโปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะที่เน้นพักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะ และชมบรรยากาศของทะเลหลีเป๊ะอย่างเต็มที่ แต่หากต้องการไปดน้ำดูปะการังก็ค่อยไปตัดสินใจซื้อที่หลีเป๊ะ ไม่ต้องจ่ายเงินไปก่อน ถ้าชอบแล้วค่อยซื้อทีหลัง
คุยเรื่องทัวร์สตูล
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)