** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
จองที่พักในสตูล
** รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย
** รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์
ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วน
 
รหัสทัวร์:: LPNN1
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะรอบนอก-รอบใน 3 วัน 2 คืน
แหล่องท่องเที่ยวดำน้ำตื้นดูปะการังของทริปหลีเป๊ะนั้นจริงๆ แล้วแบ่งได้ 2 โซนคือ แหล่องท่องเที่ยวโซนนอก หรือ รอบนอก ที่นักท่องเที่ยวเรียกกัน ซึ่งประกอบไปด้วย เกาะหินซ้อน อ่าวไผ่ เกาะรอกลอย อ่าวกำนั้น อ่าวลิง หมู่เกาะดง เป็นต้น และฝั่งของโซนใน หรือ รอบในที่นักท่องเที่ยวรู้จัก เช่น เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง เกาะราวี และเกาะยาง เป็นต้น ท่านที่ต้องการเที่ยวทั้งรอบนอกและรอบในภายในวันเดียวก็สามารถทำได้ ดังเช่น โปรแกรมทัวร์ที่ เราจะเสนอต่อไปนี้
วันแรก สนามบินหาดใหญ่-ท่าเรือปากบาราสตูล – เกาะหลีเป๊ะ
08.30 น. เจ้าหน้าที่ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ให้การต้อนรับคณะ ณ สนามบินหาดใหญ่
10.30 น. เดินทางถึงท่าเรือปากบารา จากนั้นให้ท่านอิสระเปลี่ยนเสื้อและแวะซื้อของทานเล่นบริเวณท่าเรือ หลังจากนั้นนำคณะขึ้นเรือเพื่อเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ
11.30 น. คณะลงเรือเพื่อเดินทางไปยังจุดแรก ของทริป ณ เกาะแห่งตามนาน เกาะตะรุเตา ท่านจะได้รับฝังเรื่องราวผ่านการร้อยเรียงของมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญในเส้นทางนี้ และท่านจะสบายใจมากขึ้นด้วยทีมสต๊าฟผู้เป็นมิตร
หลังจากนั้น นำคณะสู่ เกาะที่เป็นสัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของสตูล ณ เกาะไข่ เกาะที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักมุขแท้แห่งอันดามันนั้นคือ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ให้คณะได้ถ่ายรูปและมีเวลาในการลอดซุ้มประตูหินธรรมชาติกลางทะเลที่เมื่อถ่านรูปออกมาแล้วท่านจะไม่ลืม
ว่าครั้งหนึ่งท่านได้มายืนอยู่ ณ ที่แห่งนี้ เกาะไข่ ทะเลสตูล
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (1) อาหารจานเดียว จากนั้นให้ท่านอิสระบริเวณเกาะหลีเป๊ะ
17.00 น. นำท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเล เดินเล่นน้ำ walking Street  บนเกาะหลีเป๊ะ จากนั้นนำชม พระอาทิตย์ตก ที่ขอบฟ้าอันดามันใต้ ณ Sunset Beach
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องหารของรีสอร์ท (2)
พัก  VARIN BEACH  RESORT KOH LIPE  ห้อง STAN DARD
วันที่สอง เกาะหลีเป๊ะ – เกาะหินซ้อน – เกาะผึ้ง - เกาะรอกลอย -เกาะอาดังราวี - หาดทรายขาว-เกาะยาง-เกาะหินงาม   
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (3) จากนั้นอิสระ กับการเล่นน้ำชายหาดพัทยา
09.00 น. พาคณะเดินทางด้วยเรือสู่ เกาะหินซ้อน จุดเด่นของเกาะหินซ้อนคือมีแท่งหินอยู่ 2 ก้อนตั้งซ้อนกันที่เกิดจากธรรมชาติ มองดูแปลกไม่เหมือนที่ไหน และบริเวณรอบเกาะหินซ้อนเต็มไปด้วยหมู่ปะการังอ่อน และปะการังแข็ง พร้อมทั้งปลานีโม ปลาเสือเจ้าเก่ามีทุกที่ เป็นสัตว์น้ำทะเลอีกมากมายครับเสร็จจากการดำดูปะการังที่ เกาะหินซ้อน เราจะพาคณะเดินทางสู่ เกาะผึ้ง ที่เกาะผึ้งท่านจะต้องระมัดระวังเรื่องการดำน้ำดูปะการังสักหน่อย เพราะพื้นที่นี่เป็นร่องน้ำ แต่ที่นี่ จะมีปะการังอ่อนนานาชนิด 
ดาวขนนก กัลปังหา ดอกไม้ทะเล เกาะนี้จะไม่มีชายหาดให้ท่านได้เล่นน้ำหน้าหาดแต่เรือเราจะลอยลำให้ท่านได้ดำน้ำตื้นดูปะการังกันครับพาคณะมาเล่นน้ำที่ เกาะรอกลอย ซึ่งเป็นเกาะที่มีจุดเด่นเรื่องชายหาดที่ยื่นออกไปในทะเล เกือบจะถึงเกาะดง ทำให้เกาะนี้มีอ่าวให้ท่านได้เล่นน้ำตื้นได้ และน้ำทะเลจะเป็นสีมรกต พร้อมทั้งชายหาดที่ขาวละเอียด ครับ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ชายหาด (4)  แบบกล่อง
13.00 น. หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง ณ เกาะยาง และนำท่านเดินทางสู่เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม ณ ร่องน้ำจาบัง
  นำท่านสัมผัสความตื่นเต้น และความประทับใจ ดูปะการัง โซนในอย่างจุใจ ใช้เรือหางยาว นำเที่ยวทะเลสตูล จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังหาดทรายขาว-เกาะราวี นำท่านเล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด จากนั้นนำคณะ ดำน้ำดูปะการังต่อ ณ จุดดำน้ำอ่าวสอง ณ เกาะอาดัง
พัก VARIN BEACH  RESORT KOH LIPE  ห้อง STAN DARD
18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารในเกาะหลีเป๊ะ (5)
วันที่สาม หลีเป๊ะ-ท่าเรือปากบารา-สนามบินหาดใหญ่ 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (6)
08.00 น. นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเตรียมตัวอำลาท้องทะเลอันดามันใต้
09.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา จ.สตูล
11.30 น. คณะเดินทางถึงท่าเรือปากบารา จ.สตูล ให้ท่านได้อิสระเปลี่ยนชุดจากนั้นเดินทางต่อไปยังสนามบินหาดใหญ่
13.30 นำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ โดย สวัสดิภาพ พร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ
สอบถามราคาพิเศษได้ที่ เที่ยวสนุกทัวร์ฯ 085 384 0228 // 075 502 938
โปรฯ จองแค่ 50 บุ๊กกิ้งแรกเท่านั้น ด่วนกันเลยจ๊ะ (โปรฯ นี้ถูกจนตาค้าง)
เที่ยวหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน พักบนเกาะ
รวมแล้วดังนี้ ::
-ค่าเรือหางยาวนำเที่ยวในช่วงดำน้ำดูปะการังตามโปรแกรมทัวร์
-ค่าเรือสปีทโบ้ท (ปากบารา เกาะหลีเป๊ะ)
-ค่าที่พัก  1 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่านหรือ จะเอาห้อง 4 ท่าน ก็ได้)
-ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ (หน้ากากดำน้ำ,เสื้อชูชีพ)
-ค่าอาหาร 2 มื้อ (เที่ยง 1 มื้อแบบกล่อง,เช้า 1 มื้อที่รีสอร์ท)
-ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท
-ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวก (เฉพาะที่จองมา 6 ท่านขึ้นไป)
เที่ยวหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน พักบนเกาะทั้ง 2 คืน
รวมแล้วดังนี้ ::
-ค่าเรือสปีทโบ้ทเดินทางไปกลับ (เรือเมย์)
-ค่าเรือเล็กนำเที่ยวที่เกาะหลีเป๊ะ (จอยกรุ๊ป)
-ค่าที่พัก  2 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่าน)
-ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ (หน้ากาก และชูชีพ)
-ค่าอาหาร 3 มื้อ ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว (เที่ยงแบบกล่อง 1 มื้อ, เช้าที่รีสอร์ท 2 มื้อ)
-ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท
-ค่าเจ้าหน้าที่พาไปดำน้ำ และ ดูแลตอนดำน้ำในวันที่ 2 ของทริปนี้
 
โทรจองทัวร์ที่ เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 หรือ 081 415 5955
โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ยอดนิยม (คณะครบ 2 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน) เริ่มท่าเรือปากบารา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 1,650 บาท
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 3,150 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 :ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง (ปากบารา หรือ ในเมืองสตูล)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 4,599 บาท
• โปรแกรม ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์เกาะตุรุเตา ( ออกเดินทางทุกวัน ) เริ่มจากหาดใหญ่
• รหัสทัวร์ KLP006 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา สตูลวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 2,300 บาท (รับคณะเวลา 06.00 น.-07.00 น.) ที่หาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 4,600 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 6,300 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะตุรุเตา ( ออกเดินทางทุกวัน ) เริ่มจากกรุงเทพฯ
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
- ราคาเพียงท่านละ 7,490 บาท รวมอาหาร 9 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
- ราคาเพียงท่านละ 7,990 บาท รวมอาหาร 8 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง โดยรถตู้ VIP (8-10 ท่าน)
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปสวนตัวเดินทางได้ทุกวัน
- ราคาเพียงท่านละ 6,890 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง โดยรถโค้ช
• โปรแกรม ทัวร์เกาะลังกาวี สตูล
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซียวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัว 8-10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 1,800 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี ชมพิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 2,900 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
ขึ้นเคเบิ้ลคา - ชมสุสานพระนางมัสสุหรี - จีโอปาร์ค - ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 5,500 บาท
 
 
10 เหตุผลหลัก ดีดี ที่ ใครใคร ก็จองทัวร์ไปเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ กับ เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล
1. เราได้จดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวอย่างถูกต้องกับทางสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ของประเทศไทย และเป็นใบอนุญาต ประเภทสูงที่สุด คือ สามารถนำเที่ยวได้ทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ นำเที่ยวได้ทั้งในและต่างประเทศ ใบอนุญาติเลขที่ 41-00335 (ต้องต่ออายุทุกๆ 2 ปี)
2. เรานำเที่ยวหลีเป็น โดยคนในพื้นที่ทั้งหมด และมีความรู้ดีเรื่องน้ำทะเล (เจ้าของกิจการเป็นคนสตูลแต่กำเนิด)
3. ที่ตั้งบริษัท อยู่จังหวัดตรัง แต่ไม่มีผลต่อการให้บริการของเรา เพราะเรามีเจ้าหน้าที่นอกพื้นที่คอยให้บริการทุกจุดที่มี โปรแกรมทัวร์ของเราเปิดขาย เราไม่เลือกเปิดหลายสาขา แต่เรารวมศูนย์ไว้ที่เดียวด้วยเหตุผลทางธุรกิจ ที่ทำให้เรามีต้นทุนทางธุรกิจน้อย เราเลยขายทัวร์ราคาถูกได้
4. เรามีห้องพัก ตั๋วเรือ และไกด์ที่ให้บริการท่านได้แน่นอนหากจองมาก่อนล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น
5. รามีเจ้าหน้าที่ทัวร์โอเปอร์เรชั่นในสำนักงานสามารถให้คำตอบท่านตลอดเวลาที่ เบอร์สายด่วน 095 036 7797
6. เราเป็นบริษัททัวร์ต่างจังหวัดที่ขายทัวร์เส้นทางต่างๆ ประเทศจำนวนมาก และทำทัวร์อย่างมืออาชีพ ไม่แพ้ทัวร์จากเมืองหลวงเลยครับ เพราะฉะนั้นทัวร์เกาะหลีเป๊ะจึงเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับเรา
7. เราสามารถให้บริการจัดทัวร์เกาะหลีเป๊ะ แบบหมู่คณะ ตามความประสงค์ของท่าน ตามงบประมาณ และมาตรฐานที่ท่านต้องการด้วยทีมงานมืออาชีพ
8. เรามีการตรวจเช็คความพึงพอใจของลูกค้าทุกครั้ง เพื่อทำการปรับปรุงงานบริการของเราอย่างต่อเนื่อง
9. เรามีโปรโมชั่นทัวร์ต่างประเทศที่มีส่วนลด และอัพเดทข้อมูลทุกวันให้ท่านสมาชิกที่อย่างไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่เข้าไปดูได้เลยที่ เว็บ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
10. เราเป็นบริษัททัวร์ที่มีตัวต้น ไม่หลอกลวงลูกค้าอย่างแน่นอน
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะรอบนอก-รอบใน