งานของนักโทษในคุกตะรุเตา
กรมราชทัณฑ์มีจุดมุ่หมายที่จะฝึกอาชีพให้นักโทษในคุกตะรุเตา สามารถประกอบอาชีพสุจริตเมื่อพ้นโทษไปแล้ว การทำงานที่ถือเป็นงานหนัก ได้แก่ งานทำฝืนตัดไม้จากป่าส่งโรงครัว งานตัดชักลากไม้ส่งโรงเลื่อย ซึ่งเป็นงานที่เซี่ยงอันตรายมาก บางครั้งถึงกับต้องตายเพราะต้นไม้ล้มทับ ในระยะแรกใช้ควายลากเกวียนเมื่อควายล้มตายจึงใช้นักโทษลากเกวียนแทน ต่อมาชักลากโดยวางรางเหล็กและใช้รถเข็นมีล้อเลื่อน นอกจากนี้ยังมีงานก่อสร้างและซ่อมแซมถนนและสะพาน งานเพาะปลูกพีชผัก ผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ เพื่อประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงดูนักโทษทั้งหมด ส่วนงานประเภทงานเบา ได้แก่ งานเสมียน งานพยาบาล งานฝึกอบรมงานฝีมือ เช่น เครื่องจักสาน เครื่องเรือนและเครื่องใช้ภายในบ้านทั้งที่ทำมาจากไม้ และจากหอยมุก และงานรับใช้ ซึ่งเป็นงานตามบ้านพักของเจ้าพนักงาน
เที่ยวเกาะตะรุเตาไปเช้ากลับเย็น โทร. 085 384 0228 / 075 502 938
โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ยอดนิยม (คณะครบ 2 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน) เริ่มท่าเรือปากบารา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต.57 - 15 พ.ค.58 (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต.57 - 15 พ.ค.58 (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 3,600 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 :ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง (ปากบารา หรือ ในเมืองสตูล)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต.57 - 15 พ.ค.58 (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต.57 - 15 พ.ค.58 (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 5,900 บาท
คุยทุกเรื่องเมืองสตูล
ข้อมูลท่องเที่ยว เกาะตะรุเตา
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)