ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ + เกาะบุโหลน 3 วัน 2 คืน , Tour Koh Lipe Koh Bulon , เที่ยวสนุกทัวร์ ขอ แนะนำแพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะบุโหลน 3 วัน 2 คืน ที่ลูกค้า มาเที่ยวแล้ว แทนที่จะได้ เกาะหลีเป๊ะ กลับ ได้เที่ยว เกาะบุโหลนด้วย ซึ่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ ยัง มีปะการังเยอะ อาจจะเยอะกว่า เกาะหลีเป๊ะ ด้วยซ้ำ เรา เลย มีแพคเกจ ออกมาให้ลูกค้า ได้เลือกเดินทาง และ หน้าไฮซีซั่นนี้ บริมารณ ลูกค้าที่จองทัวร์ แบบ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ + เกาะบุโหลน มากกว่า การจอง ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน อีกครับ

เที่ยวสนุกทัวร์เรา สามารถ จัด ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ พร้อม ทัวร์เกาะบุโหลน ได้ ทุกรูปแบบ เช่น แบบ แพคเกจทัวร์ตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป หรือ จะ เป็น ทัวร์หลีเป๊ะ เกาะบุโหลน แบบ กรุ๊ปเหมา ส่วนตัว

จุดท่องเที่ยว เด่น ฝั่งทริปเกาะหลีเป๊ะ เช่น เกาะไข่ , เกาะหลีเป๊ะ , เกาะหินงาม , เกาะยาง , เกาะอาดัง , เกาะราวี , ร่องน้ำจาบัง

จุดท่องเที่ยวเด่น ฝั่ง เกาะบุโหลน เช่น เกาะบุโหลนเล , เกาะบุโหลนดอน , เกาะบุโหลนรัง , เกาะบุโหลนไม้ไผ่ , เกาะบุโหลนไก่ , เกาะหินขาว เป็นต้น

เกาะหลีเป๊ะ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ กัน เป็นจำนวนมาก ที่ชอบเที่ยวทะเล และ ถ่ายรูปสวยๆ ลงโซเซี่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยว บอกว่า เกาะหลีเป๊ะ คือ มัลดิฟ เมืองไทย ด้วยน้ำที่ ใส่ ปะการังเยอะ และ นักท่องเที่ยวสามารถ เลือกเที่ยวได้หลายๆ เกาะ ตามความต้องการและเวลา ของแต่ละ ท่าน

เกาะบุโหลน เป็น เกาะที่ สวยมาก ไม่แพ้ เกาะหลีเป๊ะ และ สามารถเดินทางจากท่าเรือปากบารา ได้ใกล้กว่าไปเกาะหลีเป๊ะอีก เดินทางด้วยเรือสปีทโบ้ท จากท่าเรือปากบารา ไป เกาะบุโหลน ใช้เวลาเพี่ยง 45 นาทีเท่านั้น หรือ จะเดินทางจาก เกาะไลีเป๊ะ ไปยัง เกาะบุโหลน ก็ใช้เวลาเพียง 1 ชม. เท่านั้นเอง

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ || ทัวร์ตรัง || ทัวร์ภูเก็ต || ทัวร์กระบี่ || ทัวร์เกาะสมุย || ทัวร์ฮ่องกง || ทัวร์จีน

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะบุโหลน 3 วัน 2 คืน

ใช้เดินทางช่วง 15 ต.ค. - 15 พ.ค.

 

วนแรก ท่าเรือปากบารา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ - ทริปดำน้ำโซนใน
09.00 น. ทุกท่านเดินทางมาถึงที่ ท่าเรือปากบารา จากนั้นเช็คอิน รับตั๋วเรือ และ เตรียมตัวลงเรือ
09.30 น.

เรือออกเดินทางจากปากบารา สู่ เกาะหลีเป๊ะ และ แวะให้ลูกค้าได้ ถ่ายรูปที่ เกาะไข่ และเดินทางต่อสู่ เกาะหลีเป๊ะ

เมื่อถึง เกาะหลีเป๊ะ เช็คอินเข้าที่พัก และเก็บกระเป๋า จากนั้น เรือหางยาวมารับท่าน เพื่อเดินทางไป ดำน้ำดูปะการังตามเกาะต่างๆ โซนใน

 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ชายหาด เป็นข้าวกล่อง (1)
 
 

จุดดำน้ำ ในโปรแกรมนี้ มีทั้งหมด 6 จุด 5 เกาะ คือ

1. ร่องน้ำจาบัง

2. เกาะหินงาม 2 จุด คือ ขึ้นที่หน้าหาดหินงาม และ จุดดำน้ำดูปะการัง ด้านหลังเกาะหินงาม

3. ยาง

4. เกาะราวี หาดทรายขาว

5. เกาะอาดัง อ่าวเรือใบ

  จากนั้นเดินทาง กลับ สู่ เกาะหลีเป๊ะ
ค่ำ

เชิญท่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ จะ เดินช้อปปิ้ง ย่านถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งเปิดทุกวัน หรือ จะเลือกนั่งชิวชิวหน้าชายหาดก็ทำได้ครับ

วันที่สอง เกาะหลีเป๊ะ - เกาะบุโหลน - ทริปดำน้ำดูปะการัง เกาะบุโหลน
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (2)
09.00 น. มาเช็คอินที่ ท่าเรือ หน้าชายหาด จากนั้นเดินทาง สู่ เกาะบุโหลนด้วยเรือสปีทโบ้ท
10.00 น.

ถึง เกาะบุโหลนเล เช็คอินเข้าที่พัก

จากนั้นเรือหางยาวมารับ เพื่อ พาท่านไป เที่ยวดำน้ำดูปะการัง ตาม เกาะต่างๆ ดังนี้

1. เกาะบุโหลนไม้ไผ่

2. เกาะหินขาว

3. เกาะบุโหลนรัง

4. เกาะไก่

อาหารเที่ยง บริการแบบข้าวกล่อง ที่ เกาะต่างๆ (3)

จากนั้น พาคณะเดินทางกลับสู่ ที่พักที่ เกาะบุโหลนเล
เชิญท่านพักผ่อน ได้ตามอัธยาศัย บนเกาะท่านสามารถเดินชม หรือ เล่นน้ำหน้าชายหาดได้ ครับ

 

วันที่สาม เกาะบุโหลน - ท่าเรือปากบารา
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของรีสอร์ท (4)

จากนั้นเชิญท่านถ่ายรูปหน้าชายหาด หรือ เดินเล่นหน้าชายหาด ได้ตามอัธยาศัย ระหว่างรอเรือ เดินทางกลับ

09.30 น. พาคณะเดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากบารา จาก เกาะบุโหลน นั่งเรือสปีทโบ้ท มายังท่าเรือปากบารา ใช้เวลา 1 ชม.
10.30 น. คณะเดินทางถึง ท่าเรือปากบารา โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
จบแพคเกจทัวร์ ที่ท่าเรือปากบารา

ราคาต่อท่าน

 

ราคาที่ท่านเห็นในตาราง รวมแล้ว ดังนี้

1.ค่าเรือจากปากบารา ไป เกาะหลีเป๊ะ

2.ค่าเรือหางยาวนำเที่ยว ที่ เกาะหลีเป๊ะ

3.ค่าเรือสปีทโบ้ท จากเกาะหลีเป๊ะไป เกาะบุโหลน

4.ค่าเรือหางยาวนำเที่ยว ที่ เกาะบุโหลน

5.ค่าเรือ กลับ จากเกาะบุโหลน ไป ท่าเรือปากบารา

6.ค่าที่พัก 2 คืน คือ ที่ เกาะหลีเป๊ะ 1 คืน และ ที่ เกาะบุโหลน 1 คืน

7.ค่าอุทยาน ทั้งที่ เกาะหลีเป๊ะ และ ที่ บุโหลน

8. ฟรี ไกด์ มีบัตรนำเที่ยวถูกต้อง จากเที่ยวสนุกทัวร์ ดูแลท่านตลอดการเดินทาง

9.ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามแพคเกจทัวร์

10.ค่าประกันภัยการเดินทาง

กรณีลูกค้าต้องการรถรับส่งจากสนามบิน หรือ ในตัวเมืองหาดใหญ่ เพิ่มท่านละ 400 บาท

กดโทร. 0853840228

 

ทัวร์ที่สามารถ เที่ยว ต่อ ได้หลังจากที่ กลับ มาจาก โปรแกรม ทัวร์หลีเป๊ะ เกาะบุโหลน แล้ว

ทัวร์เกาะเขาใหญ่ ครึ้งวันบ่าย

เมื่อ ท่านกลับมาจากเกาะหลีเป๊ะ แล้ว มีเวลาเหลือ ประมาณ 4 ชม. แนะนำท่านเที่ยวชม อุทยานธรณีสตูล ที่ เกาะเขาใหญ่ ซึ่ง นั่งเรือออกไปจากท่าเรือปากบาราเพียง 15 นาที เท่านั้น

จุดเด่น ของทริปนี้ คือ การได้เข้าไปชม เจดีย์พันยอด โดยการนั่งเรือแคนนูเข้าไป และ ได้ชม ตามหาหัวใจที่ปลายหน้าผา ครับ

ทัวร์ล่องแก่งถ้ำภูผาเพชร แล้ว ไปส่ง ที่ สนามบินหาดใหญ่

 

ทัวร์ถ้ำเลสเตโกดอน แล้ว ไปส่งที่สนามบินตรัง
แวะทานซีฟู๊ต ที่ ร้านอาหาร ท่าเรือปากบารา แล้ว ไปส่ง ที่ สนามบินหาดใหญ่

 

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ แบบอื่นๆ ที่ ใกล้เคียง

 

 

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาต 41/00335 ติดต่อง่ายๆ ทางไลน์ กดตรงนี้ได้เลย @teawsanooktour || โทรด่วน. 0853840228
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะบุโหลน , Tour koh lipe koh bulon - ทัวร์เกาะหลีเป๊ะสตูล.com