** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
** รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย
• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
** รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์
 
 
** รวมเรื่อง ทัวร์ตรัง
 
 
** จองที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
 
 
 
 
 
 
ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วน
ทัวร์ถ้ำเลสเตโกดอน ตรัง 4 วัน 3 คืน เป็นโปรแกรมทัวร์ 2 จังหวัดที่ติดกันโซนอันดามัน ซึ่งทั้งสตูล และตรัง มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งบนบก และทางทะเลที่ไม่แพ้จังหวัดไหนเลยครับ ในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติหมุนเวียนกันมาเที่ยว เป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวครับ วันนี้ผมเลยมาแนะนำโปรแกรมท่องเที่ยว 2 จังหวัด 2 ประเทศตามโปรแกรมทัวร์ด้านล่างนี้เลยครับ
วันแรก
สนามบินตรัง-ท่าเรือตำมะลัง-ลังกาวี มาเลเซีย-สุสานพระนางมัสสุหรี
เช้า
มัคคุเทศก์ของเที่ยวสนุกทัวร์รอรับคณะ ณ สนามบินตรัง จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือตำมะลังจังหวัดสตูล
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
13.30 น.
นำคณะลงเรือเพื่อเดินทางสู่ เกาะลังกาวี โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.
เมื่อถึง เกาะลังกาวี ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางสู่ สุสานพระนางมัสสุหรี หรือ หลุมฝั่งสบของพระนางมัสสุหรี
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พัก
นำคณะเข้าพัก ณ โรงแรมบนเกาะลังกาวี
วันที่สอง
เคเบิ้ลคาร์-ตลาดกัวฮ์-ล่องแก่ง-ปากบารา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ สถานีเคเบิ้ลคาร์ ซึ่งเป็นเคเบิ้ลคาร์ที่ท่านสามารถขึ้นไปดูวิว และสัมผัสบรรยากาศอันสวยงามได้ครับ
จากนั้นเราก็จะไปเดินช้อปปิ้งกัน ณ ย่านตลาดกัวฮ์ ซึ่งเป็นย่านขายสินค้าปลอดภาษี
จากนั้นเดินทางสู่ ลาดดาตารันลัง หรือ รูปปั่นนกอินทรี ซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ของเกาะลังกาวี
12.00 น.
นำคณะเดินทางกลับสู่ ท่าเรือตำมะลัง โดยเรือเฟอร์รี่
13.00 น.
เมื่อเดินทางถึงท่าเรือตำมะลังเรา เดินทางต่อไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้นพาคณะเดินทางสู่ อำเภอมะนัง เพื่อไปล่องแก่งถ้ำภูผาเพชร ซึ่งเป็นการล่องแก่งที่สุดสนุก ปลอดภัย แม้ท่านว่ายน้ำไม่เป็นก็สามารถลงเล่นได้ ด้วยเรามีอุปกรณ์ป้องกันอัตรายครบครัน ครับ
เมื่อเสร็จแล้วนำคณะเดินทางสู่ รีสอร์ทที่พัก
เข้า
เข้าพัก ณ รีสอร์ทที่ปากบารา
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
วันที่สาม
ปากบารา-หลีเป๊ะไปเช้ากลับเย็น
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
09.30 น.
ลงเรือเดินทางสู่ทริปเกาะหลีเป๊ะ ที่จะมีกิจกรรมดำน้ำตื้น ดูปะการัง หลายๆ จุด เช่น
- เกาะไข่
- เกาะหลีเป๊ะ
- เกาะหินงาม
- เกาะยาง
- หาดทรายขาว เกาะราวี
- อ่าวสอง เกาะอาดัง
- เกาะจาบัง ทะเลหลีเป๊ะ
อาหารเที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยงแบบกล่อง
17.00 น.
เดินทางกลับมาถึงท่าเรือปากบารา จากนั้นเข้าสู่ที่พัก ณ รีสอร์ทที่ท่าเรือปากบารา
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
วันที่สี่
ปากบารา-ถ้ำเลสเตโกดอน-สนามบินตรัง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
จากนั้นเดินทางสู่ ถ้ำเลสเตโกดอน เพื่อชมความงามของถ้ำที่ยาว 4 กิโลเมตร การเข้าชมจะต้องนั่งเรือแคนนูเข้าไป โดยใช้เวลาชม 2 ชม.
เสร็จแล้วเดินทางสู่ สนามบินตรัง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้นเมื่อได้เวลาที่เหมาะสม นำคณะเดินทางสู่ สนามบิน
ราคา : โปรแกรมทัวร์นี้ ราคาท่านสามารถโทรสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ เพราะราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง และวันที่ท่านเลือกเดินทางครับ
-------------------------------------
โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ยอดนิยม (คณะครบ 2 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน) เริ่มท่าเรือปากบารา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 3,600 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 :ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง (ปากบารา หรือ ในเมืองสตูล)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 5,200 บาท
• โปรแกรม ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์เกาะตุรุเตา ( ออกเดินทางทุกวัน ) เริ่มจากหาดใหญ่
• รหัสทัวร์ KLP006 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา สตูลวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 2,300 บาท (รับคณะเวลา 06.00 น.-07.00 น.) ที่หาดใหญ่
• รหัสทัวร์ KLP007 : ทัวร์สตูล เกาะหลีเป๊ะ เกาะไข่ เกาะตะรุเตา 2 วัน 1 คืน
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 4,000 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
• รหัสทัวร์ KLP008 : ทัวร์สตูล เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง ราวี 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค.(ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 5,600 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะตุรุเตา ( ออกเดินทางทุกวัน ) เริ่มจากกรุงเทพฯ
• รหัสทัวร์ KLP009 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เที่ยวเกาะไข่ เกาะหินงาม เกาะอาดัง ราวี 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
- ราคาเพียงท่านละ 7,490 บาท รวมอาหาร 9 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
• รหัสทัวร์ KLP010 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เที่ยวเกาะไข่ เกาะหินงาม เกาะอาดัง ราวี 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
- ราคาเพียงท่านละ 7,990 บาท รวมอาหาร 8 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง โดยรถตู้ VIP (8-10 ท่าน)
• รหัสทัวร์ KLP011 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะรุเตา เกาะหินงาม 3 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
- ราคาเพียงท่านละ 6,890 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง โดยรถโค้ช
• โปรแกรม ทัวร์เกาะลังกาวี สตูล
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซียวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัว 8-10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 1,800 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี ชมพิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 2,900 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
ขึ้นเคเบิ้ลคา - ชมสุสานพระนางมัสสุหรี - จีโอปาร์ค - ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 5,500 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์กระบี่ ทังร์ภูเก็ต
ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เกาะม้า เกาะไหง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะกระดาน
- กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ดูโปรแกรมทัวร์ได้ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
ชมเกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ดำน้ำ ดูปะการัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
• โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน 4 วัน 3 คืน จากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม (อาหาร 9 มื้อ)
- ราคาเพียงท่านละ 6,590 บาท ราคานี้รวมบัตรเข้าชมยูนิเวอร์แซลแล้ว
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า คาเมร่อน (รวมอาหาร 6 มื้อ)
- กำหนดการเดินทางสอบถามที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 4,500 บาท
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูได้ ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 3,890 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ
• รหัสทัวร์ VN001 : ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ ช่วงเวลาอื่นๆ ตามโปรแกรมทัวร์ ราคาท่านละ 11,900 บาท
• รหัสทัวร์ VN002 : ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ นิงห์ปิงห์ 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเวลาอื่นๆ ตามโปรแกรมทัวร์ ราคาท่านละ 14,900 บาท
• รหัสทัวร์ VN003 : ทัวร์ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
แพคเกจทัวร์หลีเป๊ะ ช่วงกรีนซีซั่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 ก.ย. 58 ออกเดินทางได้ทุกวัน
1.  ทัวร์หลีเป๊ะ 2 คืน 3 วัน เที่ยวครบรวมกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง รวมอาหารทุกมื้อ
ออกเดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป
ราคาเริ่มที่ ท่านละ 4,400 บาท
2.  ทัวร์หลีเป๊ะ 1 คืน 2 วัน ไม่รวมกิจกรรมดำน้ำ รวมอาหารทุกมื้อ
พร้อมออกเดินทางได้ทุกวันเมื่อคณะครบ 2 ท่านขึ้นไป
ราคาเริ่มที่ท่านละ 2,900 บาท
3. ทัวร์ทะเลเกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน รวมกิจกรรมดำน้ำ รวมอาหารทุกมื้อ
พร้อมออกเดินทางได้ทุกวันเมื่อคณะครบ 2 ท่าน ขึ้นไป
ราคาเริ่มต้นที่ท่านละ 3,150 บาท
4. ทัวร์เกาะหลีเป๊ะวันเดย์ทริป (รวมอาหาร+ไกด์+เรือ+อุทยาน+อุปกรณ์ดำน้ำ)
ออกเดินทางได้ทุกวัน
ราคาท่านละ 1,900 บาท
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ หากต้องการเดินทางช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58 - 15 พ.ค. 59 เราเปิดรับจองทัวร์แล้ว
จองก่อนท่านจะได้ราคาพิเศษมาก และป้องกันห้องพักเต็มในช่วงไฮซีซั่น โทร.จองที่ 085 384 0228
แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ พักที่ เดอะกรีนรีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ
รหัสทัวร์ GL1 : ทัวร์หลีเป๊ะ 1 คืน 2 วัน
เป็นโปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะที่เน้นพักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะ และชมบรรยากาศของทะเลหลีเป๊ะอย่างเต็มที่ แต่หากต้องการไปดน้ำดูปะการังก็ค่อยไปตัดสินใจซื้อที่หลีเป๊ะ ไม่ต้องจ่ายเงินไปก่อน ถ้าชอบแล้วค่อยซื้อทีหลัง
โปรแกรมทัวร์ถ้ำเลสเตโกดอน ; ทัวร์หลีเป๊ะ ; ทัวร์ทะเลตรัง ; ทัวร์ล่องแก่งถ้ำภูผาเพชร
ทัวร์ถ้ำเลสเตโกดอน
เที่ยวถ้ำเลสเตโกดอน
- ทัวร์ถ้ำเลสเตโกดอน 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ถ้ำเลสเตโกดอน ตรัง 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ทะเลตรัง ถ้ำเลสเตโกดอน
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)
ทัวร์ถ้ำเลสเตโกดอน ตรัง 4 วัน 3 คืน ; ทัวร์ตรัง ลังกาวี 4 วัน 3 คืน ; ทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 4 วัน 3 คืน ; ทัวร์หลีเป๊ะ ตรัง 4 วัน 3 คืน