แพคเกจหลีเป๊ะ 2 คืน 3 วัน  แพคเกจหลีเป๊ะดีดี๊ เป็นทัวร์ที่บริการครบตามโปรแกรมท่องเที่ยว เพียงแค่ เราตัดอาหารมื้อค่ำที่เกาะหลีเป๊ะออกไป เพื่อให้ราคาถูกกว่ามาก เพราะที่เกาะหลีเป๊ะอาหารค่ำแพงมาก จึกทำให้ราคาทัวร์สูงไป แต่ท่านไม่ต้องตกใจ ท่านสามารถหาอาหารทานเองได้สะดวกมากที่ย่านถนนคนเดิน หรือ หน้าหาดเกาะหลีเป๊ะ และราคาจะถูกกว่าให้รวมไปในทัวร์เลยด้วยครับ
** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
จองที่พักในสตูล
** รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย
• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
** รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์

 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์ตรัง
 
 
** จองที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
 
 

 
 

 
 


ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วน

โปร หลีเป๊ะดีดี๊  :: แพคเกจหลีเป๊ะ 2 คืน 3 วัน รับจากบินหาดใหญ่ หรือ สนามบินตรังก็ได้
กำหนดการเดินทางดังนี้
วันแรก
จากหากใหญ่-ท่าเรือปากบารา-เกาะหินงาม-ร่องน้ำจาบัง-เกาะยาง-เกาะราวี-เกาะอาดัง
06.00 น.
รถตู้ของเที่ยวสนุกทัวร์รับท่านจากหาดใหญ่ หรือตรัง ที่ จุดนัดพบ จากนั้นพาคณะเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา สตูล
09.30 น.
ไกด์พาคณะลงเรือสปีทโบ้ท (แบบจอยกับคนอื่น) เพื่อเดินทางไปสู่ทริปดำน้ำตื้นดูปะการังที่ทะเลสตูล
จุดแรกที่เราจะไปกันคือ เกาะหินงาม แวะให้ท่านได้ลงไปถ่ายรูป และเตรียมตัวสำหรับการลงดำน้ำดูปะการัง ที่มีปะการังหลากหลายชนิด เช่น ปะการังเขากว้าง ปะการังชายผ้าที่หลีเป๊ะ เป็นต้น
จากนั้นพาคณะไปดูปะการังเจ็ดสีที่ ร่องน้ำจาบัง ลอยตัวบนผิวน้ำ และจับเชือกที่ทางไกด์เตรียมไว้ให้ครับ
จากนั้นไปดูปะการังกันต่อที่ เกาะยาง แหล่งรวมปะการังผักกาด และปะการังอ่อน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่องที่ หาดทรายขาว เกาะราวี
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ ให้ท่านได้มีเวลาถ่ายรูป เล่นน้ำหน้าหาด เพื่อให้อาหารย่อน
พอได้เวลานัดหมายไกด์จะพาทุกท่านเดินทางสู่ อ่าวสอง เกาะอาดัง ซึ่งเป็นแหล่งรวมปะการังหัวกะโหลกที่เป็นอ่าวที่กว้าง เหมาะกับการลอยตัวดูปะการังมากครับ หรือ ท่านจะเล่นน้ำหน้าหาดก็ได้ครับ
จากนั้น
เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมพาคณะเดินทางเข้าสู่ เกาะหลีเป๊ะ
เมื่อถึงที่เกาะหลีเป๊ะ กรุ๊ปเราจะแยกกับคณะเพื่อที่จะเข้าสู่ที่พัก
เช็คอิน
พาคณะเช็คอินเข้ารีสอร์ทที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ
จากนั้นไกด์ก็จะแนะนำส่วนต่างๆ บนเกาะหลีเป๊ะ ก่อนที่จะให้ท่านแยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัยครับ
วันที่สอง
เกาะหลีเป๊ะ-หมู่เกาะดง-เกาะผึ้ง-เกาะรอกลอย-เกาะหินซ้อน
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
09.00 น.
พร้อมกันตรงล็อบบี้รีสอร์ท เพื่อเดินทางสู่ทริปดำน้ำดูปะการังโซนนอกของเกาะหลีเป๊ะ
เริ่มด้วย เล่นน้ำและดูปะการังที่ เกาะดง และ เกาะผึ้งซึ่งอยู่ใกล้ๆกัน จุดเด่นของสองเกาะนี้คือ มีน้ำทะเลที่ใส และชายหาดยื่นออกไปในทะเลทำให้มีพื้นที่น้ำตื้นเยอะในการเล่นน้ำครับ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ชายหาดเกาะรอกลอย
บ่าย
ให้ท่านพักผ่อน เล่นน้ำ หรือ ดำผิวน้ำดูปะการังที่เกาะรอกลอย หรือ จะเดินขึ้นไปชมจุดชมวิวสวยๆ ก็ได้ครับ
จากนั้นพาคณะเดินทางไปยัง เกาะหินซ้อน ถ่ายรูปกับหินตั้งตามธรรมชาติ ที่สวยงาม และดูแปลกตา ก่อนที่จะเดินทางกลับเข้าสู่ เกาะหลีเป๊ะ
ค่ำ
นัดเวลาเพื่อที่จะพาคณะไปชม พระอาทิตย์ตกน้ำ พร้อมกับสายลมเย็นๆ หน้าชายหาด
จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
พัก
เข้าพัก ณ รีสอร์ทเดิมที่เกาะหลีเป๊ะ
วันที่สาม
จากเกาะหลีเป๊ะ-กลับท่าเรือปากบารา- ส่งหาดใหญ่ หรือ ตรัง
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
จากนั้นเชิญท่านอิสระ พร้อมกับเตรียมเก็บกระเป๋า เพื่ออำลาเกาะหลีเป๊ะ มัฟดิฟเมืองไทย
09.00 น.
ออกเดินทางกลับด้วยเรือเฟอร์รี่ แบบจอย สู่ ท่าเรือปากบาราสตูล
10.30 น.
ทุกท่านเดินทางกลับถึงท่าเรือปากบารา โดยสวัสดิภาพ ไกด์อำลาคณะที่ท่าเรือปากบารา
จากนั้นรถตู้ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ฯ ไปส่งท่านที่ หาดใหญ่ หรือ จังหวัดตรัง
13.30 น.
คณะเดินทางถึง ตรัง หรือ หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริการ :: สอบถามราคาพิเศษที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท โทร. 075 502 938 // 085 384 0228
โปรแกรมทัวร์นี้รวม
1. ค่าเรือสปีทโบ้ท เดินทางไปกลับ และพาดำน้ำวันแรก
2. ค่าเรือหางยาวไปดำน้ำวันที่สอง
3. ค่าหน้ากากดำน้ำ และเสื้อชูชีพ
4. พี่พัก 2 คืน
5. ค่าอาหาร 4 มื้อ
6. ค่าอาหารว่าง น้ำหวาน ผลไม้ น้ำดื่ม
7. ค่าไกด์นำเที่ยว
8. ค่าประกันภัยการเดินทาง
จะเที่ยว ที่อื่นๆ คลิกที่นี่ ทัวร์เกาะลังกาวี.com
โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ยอดนิยม (คณะครบ 2 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน) เริ่มท่าเรือปากบารา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 3,290 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 :ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง (ปากบารา หรือ ในเมืองสตูล)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 4,750 บาท
• โปรแกรม ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์เกาะตุรุเตา ( ออกเดินทางทุกวัน ) เริ่มจากหาดใหญ่
• รหัสทัวร์ KLP006 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา สตูลวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 2,300 บาท (รับคณะเวลา 06.00 น.-07.00 น.) ที่หาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 4,600 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 6,300 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะตุรุเตา ( ออกเดินทางทุกวัน ) เริ่มจากกรุงเทพฯ
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
- ราคาเพียงท่านละ 7,490 บาท รวมอาหาร 9 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
- ราคาเพียงท่านละ 7,990 บาท รวมอาหาร 8 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง โดยรถตู้ VIP (8-10 ท่าน)
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
- ราคาเพียงท่านละ 6,890 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง โดยรถโค้ช
• โปรแกรม ทัวร์เกาะลังกาวี สตูล
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซียวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัว 8-10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 1,800 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี ชมพิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 2,900 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
ขึ้นเคเบิ้ลคา - ชมสุสานพระนางมัสสุหรี - จีโอปาร์ค - ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 5,500 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์กระบี่ ทังร์ภูเก็ต
ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เกาะม้า เกาะไหง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะกระดาน
- กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ดูโปรแกรมทัวร์ได้ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
ชมเกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ดำน้ำ ดูปะการัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
• โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน 4 วัน 3 คืน จากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
- ราคาเพียงท่านละ 6,590 บาท ราคานี้รวมบัตรเข้าชมยูนิเวอร์แซลแล้ว
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า คาเมร่อน (รวมอาหาร 6 มื้อ)
- กำหนดการเดินทาง ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 4,500 บาท
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูได้ ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 3,890 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ
• รหัสทัวร์ VN001 : ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ ช่วงเวลาอื่นๆ ตามโปรแกรมทัวร์ ราคาท่านละ 11,900 บาท
• รหัสทัวร์ VN002 : ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ นิงห์ปิงห์ 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทางหรือ ช่วงเวลาอื่นๆ ตามโปรแกรมทัวร์ ราคาท่านละ 14,900 บาท
• รหัสทัวร์ VN003 : ทัวร์ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ พักที่ เดอะกรีนรีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ
รหัสทัวร์ GL1 : ทัวร์หลีเป๊ะ 1 คืน 2 วัน
เป็นโปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะที่เน้นพักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะ และชมบรรยากาศของทะเลหลีเป๊ะอย่างเต็มที่ แต่หากต้องการไปดน้ำดูปะการังก็ค่อยไปตัดสินใจซื้อที่หลีเป๊ะ ไม่ต้องจ่ายเงินไปก่อน ถ้าชอบแล้วค่อยซื้อทีหลัง
คุยทุกเรื่องเมืองสตูล
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)
แพคเกจหลีเป๊ะ 2 คืน 3 วัน