ทัวร์เกาหลี 6 วัน 3 คืน ราคาเราลดให้เยอะที่สุด มี ซอรัคซาน กรุงโซล ด้วย

ทริปนี้ จองได้เลย เที่ยวสนุกทัวร์ลดให้เยอะสุด ทัวร์ตรงจากโฮเซลเกาหลี ขายรวมกันหลายบริษัท จองก่อนได้ก่อน
อาหาร รถ ที่พัก ไกด์ ทุกอย่างใช้รวมกัน แต่ จองผ่านเที่ยวสนุกทัวร์ ได้ราคาถูกสุด

รวมทัวร์เกาหลี |ไปหน้าแรก | ทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน | ทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน ทัวร์หลีเป๊ะ 1 วัน ทัวร์ทะเลพม่า

 รวม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน โฮซีซั่นปี62-ปี63 |  แพ็คเกจหลีเป๊ะ 2 วัน ไฮซีซั่น ปี62-ปี63 | 
 ทริปเกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน ปี62-ปี63

โปรแกรมทัวร์เกาหลี ซอรัค โซล 6 วัน 3 คืน

ชมใบไม้เปลี่ยนสีสุดสวยที่อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ตะลุยสวนฮานึลปาร์ค เดินเก๋ท่ามกลางบรรยากาศดอกหญ้าบาน
โรแมนติคไปกับเกาะนามิ

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์นี้ มี เกาหลี เกาหลีราคาถูก ซอรัคซาน อุทยานซอรัค ฮานึลปาร์ค เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
โซลทาวเวอร์ เมียงดง ฮงแด

 

กดจอง ผ่านไลน์นี้ได้ 24 Hr.

 

 

0853840228 , 0814155955

 

อัตราค่าบริการ เกาหลี 6 วัน 3 คืน (AIR ASIA X) เกาหลี เลสโก ฮิตซอรัค ซอรัค – โซล – โซล

กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม 2562

ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน

ราคา
จอยแลนด์
(ไม่รวมตั๋ว)

ราคา
เด็กอายุไม่เกิน
2 ขวบ

พัก
เดี่ยว
เพิ่ม

01 – 06 ตุลาคม 2562

16,999

7,900

5,900

5,000

02 – 07 ตุลาคม 2562

17,999

7,900

5,900

5,000

03 – 08 ตุลาคม 2562

17,999

7,900

5,900

5,000

04 – 09 ตุลาคม 2562

17,999

7,900

5,900

5,000

05 – 10 ตุลาคม 2562

16,999

7,900

5,900

5,000

06 – 11 ตุลาคม 2562

15,999

7,900

5,900

5,000

07 – 12 ตุลาคม 2562

15,999

7,900

5,900

5,000

08 – 13 ตุลาคม 2562

16,999

7,900

5,900

5,000

09 – 14 ตุลาคม 2562

18,999

7,900

5,900

5,000

10 – 15 ตุลาคม 2562

18,999

7,900

5,900

5,000

11 – 16 ตุลาคม 2562

18,999

7,900

5,900

5,000

12 – 17 ตุลาคม 2562

17,999

7,900

5,900

5,000

13 – 18 ตุลาคม 2562

16,999

7,900

5,900

5,000

14 – 19 ตุลาคม 2562

15,999

7,900

5,900

5,000

15 – 20 ตุลาคม 2562

16,999

7,900

5,900

5,000

16 – 21 ตุลาคม 2562

17,999

7,900

5,900

5,000

17 – 22 ตุลาคม 2562

17,999

7,900

5,900

5,000

18 – 23 ตุลาคม 2562

17,999

7,900

5,900

5,000

19 – 24 ตุลาคม 2562

17,999

7,900

5,900

5,000

20 – 25 ตุลาคม 2562

17,999

7,900

5,900

5,000

21 – 26 ตุลาคม 2562

17,999

7,900

5,900

5,000

ดูโปรแกรม ทัวร์ และ วันที่เดินทางเพิ่ม

 

ทัวร์ประเทศอื่นๆ ที่นี่สนใจ

ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์คุนหมิง , ทัวร์จีน
ทัวร์พม่า เลือกได้กว่า 10 โปรแกรม
ทัวร์เวียดนาม (รวม)
ทัวร์ไต้หวัน (มีหลายราคา)
ทัวร์ตุรกี (ถูกกว่า ทัวร์ไฟไหม้)
ทัวร์เกาหลี ( เลือกราคาได้ )
ทัวร์ญี่ปุ่น ( มีทุกเมือง )

 

 

 

 

 

 

 

 

กดจอง ผ่านไลน์นี้ได้ 24 Hr.

 

 

0853840228 , 0814155955

 

ทัวร์ประเทศอื่นๆ ที่นี่สนใจ

ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์คุนหมิง , ทัวร์จีน
ทัวร์พม่า เลือกได้กว่า 10 โปรแกรม
ทัวร์เวียดนาม (รวม)
ทัวร์ไต้หวัน (มีหลายราคา)
ทัวร์ตุรกี (ถูกกว่า ทัวร์ไฟไหม้)
ทัวร์เกาหลี ( เลือกราคาได้ )
ทัวร์ญี่ปุ่น ( มีทุกเมือง )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41/00335 Tel. 0853840228 , 0814155955
ทัวร์เกาหลี 6 วัน 3 คืน เดินทางเดือนตุลาคม 2562 พร้อมส่วนลดมากที่สุด