แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ พัก โซเดียสซีซัน

แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ พัก อนัญญา รีสอร์ท

แพ็คเกจหลีเป๊ะ พักที่ แคสอะเวย์ รีสอร์ท
แพ็คเกจหลีเป๊ะ พัก วารินทร์บีชรีสอร์ท

แพ็คเกจหลีเป๊ะ พัก สิตาบีชรีสอร์ท

แพ็คเกจหลีเป๊ะ พัก บันดาหยารีสอร์ท
แพ็คเกจหลีเป๊ะ พัก อันดารีสอร์ท
แพ็คเกจหลีเป๊ะ พัก อันดามันรีสอร์ท
แพ็คเกจหลีเป๊ะ พัก ฮาโมนี่ รีสอร์ท

ทัวร์เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำ ร่องน้ำจาบัง-เกาะหินงาม-เกาะราวี-เกาะยาง-เกาะอาดัง

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 2 คืน เดินทางด้วยรถ จากกรุงเทพฯ ราคาถูกมาก ได้เที่ยวครบไฮไลท์ของ ทริปทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 2 คืน รวมอาหาร และที่พักครบแล้ว

 

รายละเอียดโปรแกรมเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ

วันแรก :: กรุงเทพฯ - สตูล
18.00 น.

พร้อมกันที่จุดนัดหมาย หน้าศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าเดินทาง
และสัมภาระอื่นๆ

19.00 น.

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดสตูล โดยรถโค้ชปรับอากาศVIP 2ชั้น บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ

 

วันที่สอง ตรัง – ท่าเทียบเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ
เช้า(ติ่มซำ), เที่ยง(บริการแบบกล่อง), เย็น
เช้า เดินทางถึง จ.ตรัง ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า ณ เมืองตรัง (ติ่มซำเลิศรส) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล
11.00 นำท่านเดินทางถึง ท่าเทียบเรือปากบารา อ.ละงู นำคณะเที่ยวโดยลงเรือสปีดโบ๊ท เพื่อเดินทางไปยังจุดแรก ณ เกาะตะรุเตา รับประทานอาหารกลางวัน (บริการแบบกล่อง)
12.00

เดินทางถึง เกาะตะรุเตา เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ซึ่งประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวน 51 เกาะ ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน ด้านใต้ของเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ห่างจากเกาะลังกาวีของมาเลเซียเพียง 4.8 กิโลเมตร นำท่านนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตาและเยี่ยมชมศูนย์นิทรรศการ
แห่งชาติตะรุเตา พร้อมเก็บภาพบรรยากาศบริเวณอ่าวพันเตมะละกา
จากนั้นเดินทางไปยัง เกาะไข่ เป็นเกาะขนาดเล็กซึ่งอยู่บนเส้นทางเดินเรือ
ระหว่างเกาะตะรุเตาและ
เกาะหลีเป๊ะ มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม คือมีซุ้มประตูหินธรรมชาติ
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์
ของการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลว่ากันว่าเมื่อไปเกาะไข่ต้องลอดซุ้มประตูหิน
จะสมหวังเรื่องความรัก หากได้ลอดพร้อมกับคนรักแล้วจะทำให้รักกันชั่วนิรันดรซุ่มประตูนี้
กลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล

นอกจากนี้ยังมีชายหาดที่ขาวนวล สะอาด เหมือนสีไข่ น้ำทะเลสวยใสและยังเป็นเกาะที่เต่าทะเลชอบขึ้นมาวางไข่เสมอ
และยังมีปลาชุกชุม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ เป็นเกาะกลางทะเล

ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นที่สุดแห่งความสวยงามของน่านน้ำทะเลไทย อยู่ในการควบคุมของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา มีชายหาดบนเกาะที่หาดทรายละเอียดขาวนวลเหมือนแป้ง อุดมไปด้วยท้องทะเลที่สดใส สวยงาม นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก


บ่าย

อิสระพักผ่อนที่เกาะหลีเป๊ะ เกาะจะมีชายหาดหลักๆ 3 หาด หาดแรกคือหาดพัทยา เป็นหาดที่เรือทุกลำจอดรับส่งนักท่องเที่ยว และมีรีสอร์ทติดหาดยาวไปจนสุด หาดซันเซ็ท เป็นจุดรวมตัวของนักท่องเที่ยว ที่มารอชมพระอาทิตย์ตก และหาดซันไรส์ ดูพระอาทิตย์ขึ้น อิสระเดินเล่นชายหาด เดินเที่ยวรอบเกาะตามอัธยาศัย

 

เย็น รับประทานอาหารค่ำ
ที่พัก: Lipe Village หรือระดับเทียบเท่ากัน
วันที่สาม ร่องน้ำจาบัง-เกาะหินงาม- เกาะราวี-เกาะยาง-เกาะอาดัง-เกาหลีเป๊ะ
เช้า , เที่ยง (บริการอาหารกล่อง พร้อมผลไม้)
06.00 น.

ตื่นเช้ามาท่านสามารถไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ หาดซันไรส์ ได้โดยเดินไปอีกฝั่งหนึ่งของเกาะหลีเป๊ะ

รับประทานอาหารเช้า

 

 

ออกเดินทางท่องเที่ยวด้วยเรือท้องถิ่น สัมผัสกับความตื่นเต้น และความประทับใจกับการดำน้ำดูปะการัง ร่องน้ำจาบัง จะปกคลุมด้วยปะการังอ่อนหลากสีเกาะอยู่อย่างมากมาย โดยเกาะอยู่ตั้งแต่บนยอดกองหินไล่ลงไปจนถึงระดับลึกจนมองไม่เห็น จุดดำน้ำของเกาะหลีเป๊ะ ใต้น้ำจะมีแท่งหินอยู่ทั้งหมด 5 ยอด มีอยู่ 4 ยอดที่ปกคลุมด้วยปะการังอ่อนหลากสี ปะการังถ้วยส้ม ฟองน้ำครกขนาดใหญ่ ดอกไม้ทะเลหลากสี และอีกหนึ่งยอดจะเต็มไปด้วยดาวขนนก มีฝูงปลาตัวเล็กตัวน้อยแหวกว่ายหาอาหาร ปกติแล้วการชมปะการังอ่อนแบบนี้จะต้องดำน้ำลึก แต่ที่นี่ปะการังอ่อนอยู่ในระดับที่ตื้นมาก ให้ท่านได้ชมความงามของปะการังเจ็ดสีที่มีชื่อเสียงของเกาะหลีเป๊ะ

 

เดินทางสู่ เกาะหินงาม หาดสีดำนั้นคือก้อนหินหลากหลายก้อน หลากหลายขนาดเต็มไปทั้งหาด เป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสรรค์สร้างเจียระไนขึ้นให้มีประกายแวววาว บรรดาหินหลากหลายขนาดที่เกาะหินงามจะเป็นหินลักษณะกลมมน มีสีเทาดำ โดยจะมีความวาววับเมื่อถูกน้ำทะเล

จากนั้นเดินทางไป เกาะราวี พบหอยมือเสือมากมายหลากหลายสี ความใสของน้ำทะเลอันเป็นจุดเด่น ชายหาดสีขาวที่ทอดยาวดูสะอาดตา เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างมาก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (บริการอาหารกล่อง พร้อมผลไม้) บนเกาะ

ออกเดินทางดำน้ำกันต่อที่ เกาะยาง อยู่ระหว่างเกาะราวีและเกาะอาดัง เป็นแหล่งดำน้ำชมปะการังและฝูงปลาที่สวยงามแห่งหนึ่งของหมู่เกาะทะเลสตูล ด้านหน้าเกาะยางมีหาดทรายทรายขาวนวล น้ำทะเลสีสวยงาม ด้านทิศเหนือสามารถมองเห็นเกาะราวีอยู่ทางด้านซ้ายและเกาะอาดังอยู่ทางด้านขวา

จากนั้นเดินทางไป เกาะอาดัง อยู่ห่างจากเกาะราวีเพียง 1 กิโลเมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาบนเกาะ บริเวณเกาะเป็นเทือกเขาสูงครอบคลุมเนื้อที่ เกือบทั้งหมดของเกาะ ในอดีตเคยเป็นที่ส้องสุมโจรสลัด มีหาดทรายขาวละเอียดสวยงาม และมีแนวปะการังอยู่ รอบๆเกาะ จึงเหมาะสำหรับการดำน้ำตื้น อิสระให้ท่านพักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย

 

เย็น

อิสระอาหารค่ำ ให้ท่านอิสระเดินเที่ยวชม Walking Street หรือ ถนนคนเดินที่เกาะหลีเป๊ะ เป็นถนนเล็กๆ บนเกาะสายสำคัญเพราะว่าบนถนนคนเดินนี้จะเต็มไปด้วยร้านอาหาร บาร์ รถเข็นขายของ ร้านทัวร์ ร้านขายอุปกรณ์ดำน้ำ ร้านขายของที่ระลึก นวดสปาเพื่อผ่อนคลาย อาหารทะเลสดๆ ปิ้ง ย่าง ตามสั่งฯลฯ ตั้งเรียงรายกันอยู่ตลอดสองข้างทาง เป็นระยะทางประมาณเกือบหนึ่งกิโลเมตร

อิสระให้ท่านเดินชม ทานอาหารตามอัธยาศัยหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก: Lipe Village หรือระดับเทียบเท่ากัน

 

วันที่สี่ เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา – ร้านขายของฝาก - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า
 

อิสระพักผ่อน เดินเล่นชายหาดตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเตรียมเก็บสัมภาระเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา ด้วยเรือสปีดโบ๊ท ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (บริการอาหารกล่อง) บนเรือ
บ่าย เดินทางถึงท่าเรือปากบารา หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เดินทางกลับ กรุงเทพฯ แวะให้ทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย และซื้อของฝาก ณ ร้านขายของฝาก เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

ราคาทัวร์หลีเป๊ะ 4 วัน 2 คืน จากกรุงเทพ แยกราคาให้เห็นตามรีสอร์ทที่พัก

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก 2-6 ปี
ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม

ที่นั่ง

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-ค่ารถบัสปรับอากาศ / รถตู้ / พาหนะท้องถิ่น ตามที่ระบุในรายการ

-ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)

-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

-ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

-ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

-ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

-ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ

-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีขอใบเสร็จ)

-ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ

-ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ อิสลาม

-ค่าทิปไกด์+คนขับ 400 บาทต่อท่าน

 

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

-การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวงสิทธิ์ ในการยึดมัดจำท่านละ 2,000 บาท

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บมัดจำทั้งหมด

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

-ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด

-เมื่อท่านออกเดินทางกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

หมายเหตุ::

-บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้

-บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ

-มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ เริ่มจากกรุงเทพ

1. แพ็คเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 2 คืน ชมปะการัง 7 สี ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหินงาม เกาะยาง

ราคาก่อนลด 5,999 บาท

2. ทัวร์หลีเป๊ะกรุ๊ปเหมา 4-10 ท่านจากกรุงเทพ เดินทางด้วยรถตู้ ทริปดำน้ำดูปะการังเกาะหลีเป๊ะ อาดัง ราวี เกาะตะรุเตา เกาะไข่

ราคาเริ่มที่ 3,990 บาท

 

 

เลือกทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่สุด

ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์คุนหมิง , ทัวร์จีน
ทัวร์พม่า เลือกได้กว่า 10 โปรแกรม
ทัวร์เวียดนาม (รวม)
ทัวร์ไต้หวัน (มีหลายราคา)
ทัวร์ตุรกี (ถูกกว่า ทัวร์ไฟไหม้)
ทัวร์เกาหลี ( เลือกราคาได้ )
ทัวร์ญี่ปุ่น ( มีทุกเมือง )
ทัวร์สิงคโปร์ [ ลดราคา ]

หลีเป๊ะ 4 วัน 2 คืน เริ่มจากกรุงเทพ แพ็คเกจหลีเป๊ะ รวมครบทุกอย่าง ทริปดี
ทัวร์หลีเป๊ะ 4 วัน 2 คืน เดินทางจากกรุงเทพฯ แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ โดยรถบัส หรือ ท่านที่ต้องการ ทริปหลีเป๊ะ กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปครอบครัว ราคาถูก โปรโมชั่น

 

 

 

ทัวร์ตรัง |ทัวร์ระนอง | ทัวร์กระบี่ |ทัวร์พังงา | ทัวร์ภูเก็ต | ทัวร์หลีเป๊ะ กรุ๊ปเหมา |

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาต 41/00335
Tel. 0853840228 , 0814155955 LINE::
กดตรงนี้เลย