ทัวร์ตรัง |ทัวร์ระนอง | ทัวร์กระบี่ |ทัวร์พังงา | ทัวร์ภูเก็ต | ทัวร์หลีเป๊ะ กรุ๊ปเหมา | หน้าแรก

 

แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ พัก โซเดียสซีซัน

แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ พัก อนัญญา รีสอร์ท

แพ็คเกจหลีเป๊ะ พักที่ แคสอะเวย์ รีสอร์ท
แพ็คเกจหลีเป๊ะ พัก วารินทร์บีชรีสอร์ท

แพ็คเกจหลีเป๊ะ พัก สิตาบีชรีสอร์ท

แพ็คเกจหลีเป๊ะ พัก บันดาหยารีสอร์ท
แพ็คเกจหลีเป๊ะ พัก อันดารีสอร์ท
แพ็คเกจหลีเป๊ะ พัก อันดามันรีสอร์ท
แพ็คเกจหลีเป๊ะ พัก ฮาโมนี่ รีสอร์ท

แพ็คเกจทัวร์สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต 4 วัน 2 คืน เขื่อนเชี่ยวหลาน เกาะพีพี เกาะไข่นุ้ย

แพ็คเกจเที่ยวสุราษฎธานี+ภูเก็ต ซิตี้ทัวร์ภูเก็ต โปรแกรมเที่ยวนี้เดินทางด้วยรถ จากกรุงเทพ ท่านสารถ เดินทางแบบกรุ๊ปจอยทัวร์ตามวันที่ หรือเหมากรุ๊ปก็ได้

 

ทริปเขื่อนเชี่ยวหลาน สุราษฎร์ธานี+เกาะพีพี เกาะไข่นุ้ย ภูเก็ต เที่ยว 2 จังหวัด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มักจะเรียกกันด้วยชื่อสั้น ๆ ว่า สุราษฎร์ฯ ใช้อักษรย่อ สฎ เป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนบน มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ และเป็นอันดับ 6 ของประเทศไทย

จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ในฝั่งตะวันออกของภาคใต้ โดยมีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งที่ราบสูง ภูมิประเทศแบบภูเขา รวมทั้งที่ราบชายฝั่ง มีพื้นที่ครอบคลุมถึงในบริเวณอ่าวไทย ทั้งบริเวณที่เป็นทะเลและเป็นเกาะ เกาะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กมากถึง 98 เกาะ

ภูเก็ต เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทย และเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ในทะเลอันดามัน จังหวัดที่ใกล้เคียงทางทิศเหนือ คือ จังหวัดพังงา ทางทิศตะวันออก คือ จังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่

สะพานสารสินและสะพานคู่ขนาน คือ สะพานท้าวเทพกระษัตรีและสะพานท้าวศรีสุนทร เป็นประตู หรือ สัญญาลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต

 

 

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต 4 วัน 2 คืน

วันที่ 1 กรุงเทพฯศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดง
19.00 น.

พร้อมกันที่จุดนัดหมาย หน้าศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
และอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าเดินทางและสัมภาระอื่นๆ

20.00 น.

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรถโค้ชปรับอากาศVIP 2ชั้น บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ

วันที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี - เขื่อนรัชชประภา (เชี่ยวหลาน) – จังหวัดภูเก็ต เช้า,เที่ยง,เย็น
เช้า เดินทางถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว พร้อมแวะรับประทานอาหาร
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรถโค้ชปรับอากาศ
VIP 2ชั้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขื่อนรัชชประภา
มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน ซึ่งมีความโดดเด่นเลื่องชื่อในเรื่องของบรรยากาศอันงดงามของ
ทะเลสาบกว้างใหญ่ ผืนป่าอันเขียวขจี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความงามของภูเขาหินปูนและ สายน้ำของทะเลสาบที่สวยใส จนทำให้ได้รับฉายาว่าเป็น
กุ้ยหลินเมืองไทย เนื่องจากมีหลายๆมุมที่มีบรรยากาศวิวทิวทัศน์คล้ายเมืองกุ้ยหลินสถาน ที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองจีน นำท่านเที่ยวชมวิวทิวทัศน์เหนือเขื่อนถ่ายรูปตามอัธยาศัย


10.00 น. ถึงท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชชประภา(เขื่อนเชี่ยวหลาน ออกเดินทาง โดยเรือหางยาวระหว่างทางนำท่านชมความงดงามของวิว ทิวทัศน์ ธรรมชาติของผืนน้ำสีเขียวมรกตสลับภูเขาหินปูน ในเขื่อนเชี่ยวหลาน(กุ้ยหลินเมืองไทย) นำท่าน แวะถ่ายรูปภูเขาหินปูนที่โดดเด่นสำคัญของเขื่อนคือเขาสามเกลอ กุ้ยหลินเมืองไทย สัญลักษณ์ของเขื่อนเชี่ยวหลาน
11.00 น. เดินทางถึงแพภูผาวารี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (แบบเซ็ต) หลังจากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อน หรือทำกิจกรรมได้ตามอัธยาศัย เช่น ลงเล่นน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน พายเรือคายัค หรือนั่งพักผ่อนชิลๆ ชมบรรยากาศของธรรมชาติรอบตัว
14.30 น.

ออกเดินทางกลับด้วยเรือหางยาว ระหว่างแวะชมกุ้ยหลินน้อย จากนั้นเดินทางต่อถึงท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่จังหวัดภูเก็ต

เย็น รับประทานอาหารค่ำ หลังทานอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก ECOLOFT HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน

 

วันที่ 3 เกาะพีพีเล - เกาะพีพีดอน - อ่าวลิง - เกาะไข่นุ้ย - เกาะไข่นอก – ตลาดนัด ถนนคนเดิน เช้า,เที่ยง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางไปยังท่าเรือโดยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางถึงท่าเรือ มีบริการ ชา กาแฟ น้ำผลไม้ และ ขนมปัง
10.00 น.

เดินทางสู่ เกาะพีพีเล เกาะใหญ่อันดับสองของหมู่เกาะพีพี มีความสวยงามทางธรรมชาติมาก จะไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เพราะเป็น พื้นที่ของอุธยานแห่งชาติ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูนที่มีหน้า ผาสูงชันล้อมเกือบรอบเกาะ มีอ่าวมาหยาที่สวยงามโด่งดัง จนถึงกับเคยมีภาพยนตร์ฮอลลีวูดซึ่งนำแสดงโดยนักแสดง รางวัลออสการ์ ลีโอนาโด ดิคาปริโอมาถ่ายทำ นำท่านไป ชมทัศนีย์ภาพความสวยงามของ ถ้ำไวกิ้ง หรือ ถ้ำพญานาค เป็นถ้ำกลางทะเลในภูเขาหินปูน เป็นถ้ำโบราณ ภายในมีภาพเขียน สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่หลากหลายส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียน รูปเรือ ทำให้เกิดการสันนิษฐานว่าอาจเป็นภาพเขียนของนัก เดินเรือที่เคยผ่านเข้ามาในบริเวณนี้ นั่งเรือชมบริเวณรอบๆ ของถ้ำไวกิ้ง เนื่องจากถ้ำไวกิ้ง ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนที่ได้รับ สัมปทานรังนกไปแล้ว เรือจะนำชมภายนอกถ้ำเท่านั้น

  จากนั้นเดินทางสู่ เกาะพีพีดอน เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดใน6เกาะ ของหมู่เกาะพีพี เป็นเกาะใหญ่ศูนย์กลาง มีทั้งที่พัก ร้านอาหาร และร้านค้ามากมาย มักจะเป็นจุดพักทานอาหาร ภ าพวิวที่คุ้นตา เป็นภาพของเกาะที่มีเวิ้งอ่าวใหญ่ 2 อ่าว ซึ่งได้แก่อ่าวต้นไทร และอ่าวโละดาลัมที่มีที่ราบตรงกลางคั่นอยู่นั่นเอง จุดท่องเที่ยว บนเกาะพีพีดอนนั้นก็มีมากมาย นอกจาก 2 อ่าวหลักแล้วยังมี อ่าวยงกะเส็ม มีกิจกรรมน่าสนใจบนเกาะพีพีดอน ได้แก่ ดำผิวน้ำชมแนวปะการัง และเหมาะสำหรับการทำกิจกรรมทางน้ำ เช่นพายเรือคายัก เล่นเรือกล้วย ว่ายน้ำเล่น หรือจะนอนพักอาบแดด อยู่ริมชายหาด เพราะอ่าวโละดาลัมนั้นค่อนข้างเงียบสงบกว่าบริเวณ อ่าวต้นไทร หากใครชอบความสงบและความเป็นส่วนตัวต้อง อ่าวโละดาลัม นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวเกาะพีพีดอน เป็น อีกหนึ่งจุดห้ามพลาดก็คือการเดินลัดเลาะขึ้นเขาจากอ่าวต้นไทร ไปยังจุดชมวิวเกาะพีพีดอน เพื่อชมความสวยงามของเกาะพีพีดอน ทั้งน้ำทะเลสีฟ้าครามตัดกับเกาะสีเขียวสวย อิสระพักผ่อน ตามอัธยาศัย มีร้านค้า วิวสวยมากมายบนเกาะ

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่เกาะพีพีดอน
บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางเยี่ยมชมอ่าวลิง monkey Beach สามารถเล่นน้ำ ถ่ายภาพ และพักผ่อนตามอัธยาศัย (โปรดใช้ความระมัดระวัง บางครั้งลิงอาจก้าวร้าว) จากนั้นเดินทางต่อสู่ เกาะไข่นุ้ย เพลิดเพลินกับการว่ายน้ำชมปลาและปะการัง พักผ่อนและถ่ายรูปเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย เดินทางต่อไปยังเกาะไข่นอก สนุกกับกิจกรรมดำน้ำดูปลา ชมปะการัง ท่านจะได้พบกับเกาะที่มีหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลสีฟ้าใสและแนวปะการังที่สมบูรณ์ พักผ่อน เก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
เย็น อิสระอาหารเย็น ณ ตลาดนัดถนนคนเดิน
 

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก: ECOLOFT HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน

 

วันที่ 4 ย่านเมืองเก่า สตรีทอาร์ตชิโนโปรตุกีส – วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) – พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี - กรุงเทพฯ เช้า,เที่ยง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 

จากนั้นเดินทางสู่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ตระเวนชมอาคารบ้านเรือน ตึกสวยๆ แบบชิโนโปรตุกีสที่ ย่านเมืองเก่า ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปอาคารบ้านเรือนสวยๆ การเดินชมย่านเมืองเก่าอันเป็นเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์ของเมืองภูเก็ต นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมสถาปัตยกรรมดั้งเดิมอันงดงามตระการตาแล้วยังได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของผู้คน และได้เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของภูเก็ต อีกทั้งยังมีโอกาสได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่มีเฉพาะถิ่นอีกด้วย

 

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต
นมัสการหลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคลแต่ตัวเอง เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์กิตติศัพท์ในการรักษาโรค
บุญญาบารมีและเมตตาธรรมที่สูงส่งของหลวงพ่อทำให้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาเป็นอันมาก
เล่ากันว่าในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นถึงกับมีผู้ที่รอปิดทองตามแขนและขาของท่านจนแลดูเหลืองอร่าม
ไปทั่วราวกับปิดทองพระพุทธรูปและแม้ว่าหลวงพ่อแช่มจะมรณภาพเป็นเวลานับหนึ่งร้อยปีมาแล้วก็ตาม
ชื่อเสียงเกียรติคุณและบารมีของท่านก็อยู่ในความทรงจำของผู้คนสืบมา

 

จากนั้นเดินทางสู่ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ ภูเก็ต ประดิษฐานอยู่ที่เขานาคเกิด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ต ลักษณะเด่นของพระใหญ่ ได้แก่ พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่เห็นได้รอบเกาะภูเก็ต โดยมีนัยสำคัญใน การก่อสร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสันติ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและความหวัง การก่อสร้างพระพุทธรูปมิ่งมงคลเอกนาคคีรี สำเร็จได้ด้วยการร่วมมือร่วมใจบริจาคของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย นำท่านกราบไหว้ เคารพสักการะพระใหญ่บนเขานาคเกิดและชมทัศนียภาพที่สวยงามของเกาะภูเก็ตในมุมสูง

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
22.30น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

ราคาทัวร์สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต 4 วัน 2 คืน จากกรุงเทพ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก 2-6 ปี
ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม

ที่นั่ง

3-6 เมษายน 63

4,999

ไม่มีราคาเด็ก

1,500

40

11-14 เมษายน 63

4,999

1,500

40

12-15 เมษายน 63

4,999

1,500

40

1-4 พฤษภาคม 63

4,999

1,500

40

 

เงื่อนไขการจอง

รายการนี้มัดจำท่านละ 1,500 บาท หมายเลขที่นั่งจะยืนยันได้เมื่อจ่ายค่าทัวร์ส่วนที่เหลือครบแล้ว

กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชนผู้เดินทาง 15 วันก่อนออกเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน

-ค่าที่พัก 2 คืน (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน)

-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

-ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม

-ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

-ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ

-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีขอใบเสร็จ)

-ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ

-ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ อิสลาม

-ค่าทิปไกด์+คนขับ 400 บาทต่อท่าน

 

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

-การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวงสิทธิ์ ในการยึดมัดจำท่านละ 2,000 บาท

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บมัดจำทั้งหมด

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

-ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด

-เมื่อท่านออกเดินทางกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

 

เลือกทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่สุด

ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์คุนหมิง , ทัวร์จีน
ทัวร์พม่า เลือกได้กว่า 10 โปรแกรม
ทัวร์เวียดนาม (รวม)
ทัวร์ไต้หวัน (มีหลายราคา)
ทัวร์ตุรกี (ถูกกว่า ทัวร์ไฟไหม้)
ทัวร์เกาหลี ( เลือกราคาได้ )
ทัวร์ญี่ปุ่น ( มีทุกเมือง )
ทัวร์สิงคโปร์ [ ลดราคา ]

 

 

 

 

ทัวร์ตรัง |ทัวร์ระนอง | ทัวร์กระบี่ |ทัวร์พังงา | ทัวร์ภูเก็ต | ทัวร์หลีเป๊ะ กรุ๊ปเหมา |

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาต 41/00335

ทัวร์ทัวร์สุราษธานี ภูเก็ต 4 วัน 2 คืน เขื่อนเชี่ยวหลาน เกาะพีพี เกาะไข่นุ้ย
แนะนำ จองทัวร์เกาะนาวโอพี 4 วัน 3 คืน กับ เที่ยวสนุกทัวร์ ได้ราคาส่วนลดเยอะที่สุด และ มีแพ็คเกจทัวร์เกาะนาวโอพี ระนอง ให้เลือกหลายแบบ จองเลย
Tel. 0853840228 , 0814155955 LINE::
กดตรงนี้เลย