รวม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน โฮซีซั่น |  แพ็คเกจหลีเป๊ะ 2 วัน ไฮซีซั่น |  ทริปเกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน

 

แพ็คเกจดำน้ำทะเลตรัง 4 วัน 2 คืน ดำน้ำเกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะเชือก

เอาใจท่านที่ ต้องการ เที่ยวทะเลตรัง 4 วัน 2 คืน เริ่มเดินทางจากกรุงเทพ จะมาเดี่ยวแบบจอยทัวร์ หรือ มาเป็น กรุ๊ปส่วนตัว ก็ใช้ ทัวร์ทะเลตรัง นี้ได้เลย

 

จังหวัดตรัง มีทะเลที่สวยงามมาก และ สามารถ เที่ยวทะเลตรังได้ช่วงหน้าไฮซีซั่น

เดินทางเที่ยวทะเลตรัง ช่วงที่เหมาสมที่สุดคือ เดือนตุลาคม ถึง เดือน พฤษภาคม ของทุกปี และ มีจุดดำน้ำที่น่าสนใจ คือ เกาะมุก ถ้ำมรกต เกาะกระดาน

 

แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ พัก โซเดียสซีซัน

แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ พัก อนัญญา รีสอร์ท

แพ็คเกจหลีเป๊ะ พักที่ แคสอะเวย์ รีสอร์ท
แพ็คเกจหลีเป๊ะ พัก วารินทร์บีชรีสอร์ท

แพ็คเกจหลีเป๊ะ พัก สิตาบีชรีสอร์ท

แพ็คเกจหลีเป๊ะ พัก บันดาหยารีสอร์ท
แพ็คเกจหลีเป๊ะ พัก อันดารีสอร์ท
แพ็คเกจหลีเป๊ะ พัก อันดามันรีสอร์ท
แพ็คเกจหลีเป๊ะ พัก ฮาโมนี่ รีสอร์ท

รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ทะเลตรัง 4 วัน 2 คืน จากกรุงเทพ

วันแรก กรุงเทพฯ - กระบี่
19.00 น.

พร้อมกันที่จุดนัดหมาย หน้าศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าเดินทางและสัมภาระอื่นๆ

 

20.00 น.

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดกระบี่ โดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP 2 ชั้น บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ

 

วันที่สอง เขาขนาบน้ำ – คลองสระแก้ว - สระมรกต – Hub Cafe - วัดถ้ำเสือ
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จังหวัดกระบี่ รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร เมนูติ่มซำ
เช้า

นำท่านเดินทางสู่ เขาขนาบน้ำ สถานที่ที่มีชื่อเสียง และยังเป็นสัญลักษณ์สำคัญประจำเมืองกระบี่ เขาขนาบน้ำเกิดจากเขาสองลูกที่มีความสูงประมาณ 100 เมตร ตั้งตระหง่านขนาบแม่น้ำกระบี่ด้านหน้าตัวเมือง ด้วยความโดดเด่น และสวยงามนี้ ใครก็ตามที่มาเยือนตัวเมืองกระบี่ ก็จะสามารถมองเห็นได้เด่นชัด ที่เขาขนาบน้ำยังมีเรื่องราว และความพิเศษหลายด้าน ทั้งด้านประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสวย ๆ ที่รอให้นักท่องเที่ยวนั่งเรือหัวโทง (เรือโดยสารอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่) ไปสัมผัสกันอย่างใกล้ชิด

 

นำท่านเดินทางสู่ คลองสระแก้ว (ไม่รวมเรือคายัค) เป็นคลองน้ำจืดที่สะอาดไหลเย็น เหมาะที่จะมา เที่ยวเล่นพักผ่อน ลงเล่นน้ำ หรือ พายเรือคายัคเล่น คลองแห่งนี้มีบริเวณที่เป็นต้นน้ำ ที่มีน้ำที่ใสเขียวอมฟ้า ซึ่งจะว่าไปก็คล้ายกับบลูลากูน(Blue Lagoon) ที่วังเวียง บรรยากาศโดยรอบเป็นธรรมชาติที่มีความร่มรื่นมาก อากาศสดชื่นเย็นสบาย โดยจากต้นน้ำคลองสายนี้จะไหลพาดผ่านป่าพรุ จนไปโผล่ออกทะเลอันดามัน โดยมีระยะทางประมาณ 2-3 กิโลเมตร

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 

นำท่านไป สระมรกต กำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส เป็นสระน้ำสวยใสกลางใจป่าที่มีน้ำใส เป็นสีเขียวอมฟ้า เปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง สระมรกตกำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อนลักษณะเป็นสระ น้ำร้อน 3 สระ ได้แก่ สระแก้ว สระมรกต และ สระน้ำผุด น้ำใสเป็นสีเขียวมรกต มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส รอบๆ บริเวณเป็นป่าร่มรื่นเขียวครึ้มมี พรรณไม้ที่น่าสนใจ

 

บ่าย

นำท่านสู่ HUB Caf? หรือ C’MORE Mount Bar ร้านริมเขา วิวสีเขียวรายรอบ เป็นอาคารสีน้ำตาลรูปทรงที่มีเอกลักษณ์สวยงาม นำท่านแวะพักระหว่างเดินทางที่คาเฟ่ฮิปๆติดเขาแห่งนี้ ชมความงามของธรรมชาติภายนอกร้านบรรยากาศ และการตกแต่งร้านที่ชวนให้หลงใหล นำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ เป็นวัดที่ได้รับความศรัทธาจากผู้คน เราท่านด้านบนสามารถมองเห็นเมืองกระบี่ได้เกือบทั้งเมือง ด้านบนยอดเขามีเจดีย์ พระพุทธรูป องค์ใหญ่ มีแนวระเบียงล้อมรอบ สามารถชมวิวได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก บางวันมีทะเลหมอกให้เห็นอีกด้วย ภายในบริเวณวัดทัศนียภาพร่มรื่น วัดมีสวนป่า มีโพรงถ้ำ มีเพิงผาและถ้ำ ท่านสามารถเดินไปไหว้พระและศึกษาธรรมชาติได้ด้วย

 

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
  เข้าสู่ที่พัก เลตรัง บูติค รีสอร์ท หรือเทียบเท่า (จ.ตรัง) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม ท่าเรือปากเม็ง - เกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน – เกาะเชือก – ถนนคนเดินตรัง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือปากเมง เรือออกจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่เกาะมุก หนึ่งใน Unseen in Thailand ถึงเกาะมุก ลอยตัวเข้าสู่ ถ้ำมรกต ซึ่งปากทางเข้าถ้ำเป็นโพรงเล็กๆ สูงพ้นระดับน้ำพอที่เรือลอดได้ แต่ เราจะต่อแถวกันเข้าไป ระยะทาง 80 เมตร บริเวณปากทางเข้าถ้ำมีแสงจากภายนอก สะท้อนกับน้ำภายในถ้ำทำให้เห็นน้ำเป็นสีเขียวมรกต ดูแปลกตาและสวยงามเป็นอย่างยิ่ง เมื่อพ้นปากถ้ำออกมาอีกด้านหนึ่ง จะเห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน ด้านบนเป็นท้องฟ้า ลักษณะเหมือนปล่องภูเขาไฟ นับเป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สร้างไว้ ออกเดินทางมุ่งสู่เกาะกระดาน และอิ่มอร่อยกับ อาหารเที่ยงบนเรือ (บุฟเฟต์) รสชาติแบบคนใต้แท้ๆ

 

 

บ่าย

เรือจอดหน้าอุทยานฯ ของ เกาะกระดาน จุดที่ 1 สัมผัสกับหาดทรายขาวละเอียดเหมือนแป้ง และน้ำใสจนมองเห็นแนวปะการัง ซึ่งทอดยาวจากชายหาดด้านเหนือถึงชายฝั่ง ชมฝูงปลาหลากสีแหวกว่ายอย่างสวยงาม เรือนำลูกค้าดำน้ำต่อกันที่ เกาะกระดาน จุดที่ 2 พร้อมหยอกล้อกับหมู่ปลาหลากสีที่ออกมาคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ต่อจากนั้นออกเดินทางสู่เกาะเชือก เดินทางถึง เกาะเชือก ซึ่งเป็นเป็นเกาะหินเล็กๆ ไร้หาด 2 เกาะ ระหว่าง 2 เกาะนี้มีกระแสน้ำเชี่ยว จึงต้องใช้เชือกคอยช่วงพยุงตัวเวลาดำน้ำ จึงเป็นที่มาของชื่อเกาะ ลงน้ำดูปะการังอ่อนหลากสี ที่ปกติแล้วจะพบแต่ในน้ำลึก สามารถพบเห็นได้ที่ระดับน้ำไม่ลึกนักที่เกาะเชือกนี้เท่านั้น อิสระทุกท่านเดินช้อปปิ้งและทานอาหารเย็น ถนนคนเดินตรัง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนชอบมาเดินในยามค่ำคืน มีร้านค้ามากมาย โดยเฉพาะของกินอร่อยๆ สถานที่อยู่หน้า สถานีรถไฟตรังเลยครับ

เข้าสู่ที่พัก เลตรัง บูติค รีสอร์ท หรือเทียบเท่า (จ.ตรัง) พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่ สตรีทอาร์ทเมืองตรัง - คริสตจักรตรัง - ร้านของฝากจ.ตรัง - กรุงเทพ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 

หลังจากนั้นเที่ยวชม Street Art เมืองตรัง ใครว่าภาพเขียนบนกำแพงแบบสตรีทอาร์ทจะมีอยู่แค่สงขลาเสมอไป แต่จริงๆ แล้วมีที่จังหวัดตรังด้วย ซึ่งภายในเมืองตรังเองก็จะมีจุดแสดงศิลปะที่เป็นสตรีทอาร์ททั้งหมด 3 แห่งด้วยกัน แล้วรูปภาพทั้งหมดก็จะเ ป็นรูปภาพวาดแบบ 3 มิติ ที่รับรองเลยว่าคุณจะได้รูปสวยๆ กลับไปอวดเพื่อนอย่างแน่นอน นำท่านถ่ายรูป คริสตจักรตรัง ความน่าสนใจของเมืองตรังอีกหนึ่งอย่าง ก็คือจะมี “คริสตจักรตรัง” โบสถ์คริสต์อายุเก่าแก่เกือบ 100 ปี แต่ก็ได้มีการปรับเปลี่ยน และบูรณะเรื่อยมา ถึงแม้จะไม่ใช่โบสถ์ในรูปแบบเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ก็ยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นดั้งเดิมอยู่ ความโดดเด่นของคริสตจักรนี้จะเห็นโดดเด่นเป็นสีเหลือง แต่ทว่าไม่ใช่สีเหลืองทั่วไป แต่เป็นสีเหลืองของสีปูนปั้น จึงเพิ่มความคลาสสิกให้โบสถ์แห่งนี้ดูสวยงาม และมีความวินเทจเหมาะกับการถ่ายรูป *อิสระอาหารเที่ยง*

 

บ่าย

แวะซื้อของฝากชื่อดัง จ.ตรัง หมูย่างเมืองตรัง หมูย่างเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร รสชาติกลมกล่อม หอมหวาน ซึ่งคุณไม่ควรพลาดที่จะนำไปเป็นของฝากให้กับคนที่คุณรัก และ ขนมเปี๊ยะซอย 9 ของฝากที่ขายดีที่สุดในเมืองตรัง ขนมเปี๊ยะซอย 9 สุดยอดความอร่อยของขนมเปี๊ยะสูตรพิเศษ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับ

 

เย็น *อิสระอาหารค่ำ ณ จุดพักรถ*
23.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

 

 

 

@teawsanooktour

โทรด่วน. 0853840228

0814155955

เงื่อนไขการจอง

-รายการนี้มัดจำท่านละ 1,500 บาท หมายเลขที่นั่งจะยืนยันได้เมื่อจ่ายค่าทัวร์ส่วนที่เหลือครบแล้ว

-กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-ค่ารถบัสปรับอากาศ / รถตู้ / พาหนะท้องถิ่น ตามที่ระบุในรายการ

-ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)

-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

-ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

-ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

-ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

-ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ

-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีขอใบเสร็จ)

-ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ

-ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ อิสลาม -ค่าทิปไกด์+คนขับ 400 บาทต่อท่าน

 

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

-การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวงสิทธิ์ ในการยึดมัดจำท่านละ 2,000 บาท

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บมัดจำทั้งหมด

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

-ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด

-เมื่อท่านออกเดินทางกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

หมายเหตุ

-บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้

-บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ

-มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

----------------------------------------

แพ็คเกจทัวร์ตรัง One day trip

1.

ทัวร์ทะเลตรังวันเดย์ทริป เรือสปีดโบ๊ท
ถ้ำมรกต เกาะเชือก เกาะกระดาน เกาะไหง

ราคาเริ่ม 950฿

จอง 3 ท่านขึ้นไปขอราคาพิเศษได้ทางไลน์

 

2.

ทัวร์เกาะพีพี One day trip ออกจากท่าเรือปากเมง ตรัง

ราคาเริ่ม 1,300฿

จอง 3 ท่านขึ้นไปขอราคาพิเศษได้ทางไลน์

 

3.

ทัวร์เกาะรอก One day trip จากท่าเรือปากเมง ตรัง

ราคาเริ่ม 1,200฿

จอง 3 ท่านขึ้นไปขอราคาพิเศษได้ทางไลน์

 

 

แพ็คเกจทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน เริ่มที่ตรัง

1.

ทัวร์ทะเลตรัง+พักที่ เมซอ'เดอะเชียร์

 

2.

ทัวร์ทะเลตรัง+พักที่ชมตรัง 2 ตืน

3.

ทัวร์ตรัง+พักโรงแรมธรรมรินธนา 2 คืน

4.

ทัวร์ทะเลตรัง+พักที่โรงแรมเรือรัษฎา 2 คืน

 

กรุ๊ปเหมา ทัวร์ตรัง 4 วัน 2 คืน เดินทางจากกรุงเทพ เริ่มที่ 4 ท่านขึ้นไป

1.

ทัวร์นครศรีธรรมราช วัดเจย์ดีไอ้ไข่+ทริปทะเลตรัง 4 วัน 2 คืน

 

2.

ทัวร์ทะเลตรัง 4 วัน 2 คืน ดำน้ำดูปะการังจุดใจ เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะเชือก เกาะไหง

 

3.

ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก+ทัวร์ทะเลตรัง ถ้ำมรกต 4 วัน 2 คืน

 

 

เลือกทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่สุด
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์คุนหมิง , ทัวร์จีน
ทัวร์พม่า เลือกได้กว่า 10 โปรแกรม
ทัวร์เวียดนาม (รวม)
ทัวร์ไต้หวัน (มีหลายราคา)
ทัวร์ตุรกี (ถูกกว่า ทัวร์ไฟไหม้)
ทัวร์เกาหลี ( เลือกราคาได้ )
ทัวร์ญี่ปุ่น ( มีทุกเมือง )
ทัวร์สิงคโปร์ [ ลดราคา ]

 

 

 

 

ทัวร์ตรัง |ทัวร์ระนอง | ทัวร์กระบี่ |ทัวร์พังงา | ทัวร์ภูเก็ต | ทัวร์หลีเป๊ะ กรุ๊ปเหมา |

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาต 41/00335

ทัวร์ตรัง 4 วัน 2 คืน แพ็คเกจทัวร์กระบี่ ทะเลตรัง ราคาถูก เริ่มจาก กรุงเทพ
จอง ทัวร์ตรัง 4 วัน 2 คืน จากกรุงเทพ กรุ๊ปเหมา หรือ จอยทัวร์ก็ได้ แพ็คเกจทัวร์กระบี่ ตรัง 4 วัน 2 คืน นี้รวมครบทุกอย่างแล้ว ได้ เที่ยวทัวร์ดำน้ำทะเลตรัง 1 วัน
Tel. 0853840228 , 0814155955 LINE::
กดตรงนี้เลย