ทัวร์สะเดา-หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน  |  หลีเป๊ะ สะเดา 3 วัน 2 คืน  | จากสะเดาไปหลีเป๊ะ   |  เที่ยวหลีเป๊ะ ราคาถูก
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน เริ่มจากด่านสะเดา
วันแรก
ด่านสะเดา-ท่าเรือปากบารา-แวะเกาะหลีเป๊ะ-แวะเกาะไข่-เข้าพักที่เกาะหลีเป๊ะ
06.00 น.
รับคณะที่ด่านสะเดา เพื่อเกินทางสู่ ปากบาราสตูล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. คนไทยหรือคนมาเลเซียเรายินดีรับจัดทัวร์หลีเป๊ะหมดครับ
09.00 น.
เมื่อคณะเดินทางมาถึง ท่าเรือปากบารา แวะให้ท่านทำภารกิจส่วนตัง หรือ ทานข้าวเช้า ก่อนเตรียมตัวลงเรือ
เมื่อได้เวลาไกด์จะนำคณะเดินทางโดยเรือสปีทโบ้ทไปยัง เกาะตะรุเตา
แวะให้คณะชมเกาะตะรุเตา จากนั้นค่อยเดินทางต่อสู่ เกาะไข่ และแวะให้ท่านถ่ายรูป พร้อมชมชายหาดของเกาะไข่เช่นกันครับ
จากนั้นเดินทางต่อสู่ เกาะหลีเป๊ะ
14.00 น.
นำคณะเช็คอินเข้ารีสอร์ทที่พัก ณ เกาะหลีเป๊ะ
จากนั้นเดินกลับไปที่รีสอร์ทผ่านย่านถนนคนเดินและหมู่บ้านชาวเลย์
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ รีสอร์ท
จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยครับ
วันที่สอง
เกาะหลีเป๊ะ-เกาะหินงาม-เกาะยาง-เกาะราวี-เกาะอาดัง-ร่องน้ำจาบัง
07.00 น.
เชิญท่านรับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ จากนั้นเตรียมตัว เพื่อออกไปดำน้ำดูปะการังกันครับ
จุดแรกที่เราจะไปดูกันคือ จุดเกาะหินงาม เพื่อไปถ่ายรูปกับหินสีดำสวยๆ และลงดำดูปะการังตรงด้านหลังของเกาะหินงาม
จากนั้นไปดูปะการังผักกาดที่ เกาะยาง มีทั้งปะการังผักกาด ปลาเสือ และหญ้าทะเล ครับ
เที่ยง
มารับประทานอาหารกลางวันกันที่ หาดทรายขาว เกาะราวีครับ
13.30 น.
มาดำดูปะการังกันที่ อ่าวสอง อยู่ที่เกาะอาดังแหล่งดูปะการังสมอง และปะการังหัวกระโหลอกครับ
จากนั้นเดินทางไปดูปะการัง 7 สีกันที่ ร่องน้ำจาบัง
เมื่อเสร็จแล้วนำคณะเดินทางต่อสู่ เกาะหลีเป๊ะ
นัดเวลา
รับประทานอาหารค่ำ
จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยครับ
วันที่สาม
จากเกาะหลีเป๊ะ-ท่าเรือปากบารา-ด่านสะเดา
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
จากนั้นอิสระบนเกาะหลีเป๊ะ
09.00 น.
ทุกท่านพร้อมกันตรงล็อปปี้เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากบารา
11.00 น.
คณะเดิอนทางถึงปากบารา จากนั้นให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อของฝากคนทางบ้านที่ท่าเรือปากบารา เช่น ขนมบูหงาปูด๊ะ อินทผาลัมสด เป็นต้น พร้อมเลือกซื้อรูปถ่ายของท่านไว้เป็นที่ระลึกครับผม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารลานข้าว ละงู
จากนั้นเดินทางกลับสู่ สะเดา
16.30 น.
ทุกท่านเดินทางถึง สะเดาโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจเป็นอย่างมากครับ
ราคาค่าทัวร์ต่อท่าน : สอบถามราคาทัวร์ หรือ ให้จัดกรุ๊ปทัวร์ ที่เบอร์ 085 384 0228 // 075 502 938
ราคานี้รวมทุกอย่างแล้วดังนี้
- ค่ารถรับ และส่งจากด่านสะเดา
- ค่าที่พัก บนเกาะหลีเป๊ะ 2 คืน
- ค่าอาหาร 7 มื้อตามรายการทัวร์
- ค่าประกันภัยการเดินทาง
- ค่าอาหารว่างระหว่างการเดินทาง
- ค่าอุทยาน และค่าเข้าชมต่างๆ ตามโปรแกรมทัวร์
- ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญการของเที่ยวสนุกทัวร์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าหน้ากากดำน้ำ และเสื้อชูชีพที่ใช้ในกิจกรรมดำดูปะการังครับ
โปรแกรมทัวร์นี้เหมาะกับบุคคลเหล่านี้ครับ
- องค์กรที่ต้องการให้รางวัลกับพนักงาน
- ท่านที่ต้องการเที่ยวทะเลหน้าร้อนในราคาไม่สูงมาก
- ท่าที่อยากสัมผัสฝูงปลานานานชนิด และปะการังโซลอันดามันของไทยที่ยังสมบรูณอยู่ครับ
สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมที่ 075 502 938 // 085 384 0228 // ทัวร์เกาะหลีเป๊ะสตูล.com
คุยทุกเรื่องเมืองสตูล
แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ พักที่ เดอะกรีนรีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ
รหัสทัวร์ GL1 : ทัวร์หลีเป๊ะ 1 คืน 2 วัน
เป็นโปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะที่เน้นพักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะ และชมบรรยากาศของทะเลหลีเป๊ะอย่างเต็มที่ แต่หากต้องการไปดน้ำดูปะการังก็ค่อยไปตัดสินใจซื้อที่หลีเป๊ะ ไม่ต้องจ่ายเงินไปก่อน ถ้าชอบแล้วค่อยซื้อทีหลัง
รวมแพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
เกาะหินงามทะเลสตูล |  เกาะยาง ทะเลสตูล |  เกาะหินซ้อน หลีเป๊ะ  |  เกาะรอกลอย  |  เกาะดง หลีเป๊ะ  |  เกาะผึ้ง หลีเป๊ะ  |  ร่องน้ำจาบัง  |  อ่าวลิง หลีเป๊ะ  |  เกาะราวี  |  ประวัติศาสตร์เกาะตะรุเตา  |  อุทยานแห่งชาติตะรุเตา  |  คุกตะรุเตา  |  การขนส่งนักโทษสู่เกาะตะรุเตา  |  การลงโทษนักโทษในคุกตะรุเตา  |  โจรสลัดตะรุเตา  |  วิธีการปล้นของโจรสลัดตะรุเตา  |  งานของนักโทษในคุกตะรุเตา  |  โรงไม้ในนิคมฝึกอาชีพตะรุเตา  |  ร้านอาหารในสตูล  |  ประวัติเกาะหลีเป๊ะ  |  ทัวร์ดำน้ำโซนนอกเกาะหลีเป๊ะ  |  หาดสันหลังมังกรสตูล  |  ทัวร์เกาะตะรุเตาวันเดย์ทริป  | 
เที่ยวสนุกทัวร์แอนดแทรเวล ใบประกอบการเลขที่ 41-00335 :: ทัวร์เกาะหลีเป๊ะสตูล.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 085 384 0228 // 075 502 938 // 085 384 0228
ทัวร์สะเดา-หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน  |  หลีเป๊ะ สะเดา 3 วัน 2 คืน  | จากสะเดาไปหลีเป๊ะ   |  เที่ยวหลีเป๊ะ ราคาถูก