ประวัติศาสตร์เกาะตะรุเตา
กรมราชทัณฑ์ได้เปิดนิคมฝึกอาชีพบนเกาะตะรุเตา เพื่อใช้เป็นสถานที่กักกัน และฝึกอาชีพแก่นักโทษ ระหว่างปี พ.ศ. 2480 - พ.ศ. 2490 ใช้พื้นที่บนเกาะ 2 จุด ได้แก่บริเวณอ่านตะโล๊ะอุดังกับอ่าวตะโล๊ะวาว ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้และทางทิศตะวันออกของเกาะตะรุเตา โดยมีแนวถนนเชื่อมระหว่างจุดประวัติศาสตร์ทั้งสองระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร
ฝั่งอ่าวตะโล๊ะอุดังใช้เป็นสถานที่กักขังนักโทษการเมือง นักโทษหญิงและนักโทษชายกลุ่มน้อย ส่วนบริเวณฝั่งตะโล๊ะวาว ใช้เป็นที่กักกันนักโทษอุกชกรรณ ในช่วงที่มีนักโทษมากทยี่สุด มากถึง 3,000 คน เลยทีเดียว
ต่อมารัฐบาลได้ยกเลิกสถานที่กักกันนักโทษในปี พ.ศ. 2491 และประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 8 ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2517 และต่อมาในปี 2525 ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกอาเซี่ยน เส้นทางศึกษาประวัติศาสตร์ของเกาะตะรุเตานั้นยาวกว่า 500 เมตร นับจากท่าเรืออ่าวตะโล๊ะวาว
โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ยอดนิยม (คณะครบ 2 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน) เริ่มท่าเรือปากบารา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต.57 - 15 พ.ค.58 (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต.57 - 15 พ.ค.58 (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 3,600 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 :ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง (ปากบารา หรือ ในเมืองสตูล)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต.57 - 15 พ.ค.58 (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต.57 - 15 พ.ค.58 (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 5,900 บาท
คุยทุกเรื่องเมืองสตูล
ข้อมูลท่องเที่ยว เกาะตะรุเตา
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)