อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
เกาะตะรุเตา ในวันนี้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในนามของอุทยานแห่งชาติที่มีความสวยงามและความอุดมสมบรูณ์ของธรรมชาติ แต่หากย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2480-2491 ความรู้สึกของผู้คนในยุคนั้นจะรู้จักเกาะตะรุเตาว่า คุกตะรุเตา ในสมญานามว่า นรกกลางทะเลลึก จากเรื่องราวความโหดรายทารุนของทัณฑสถานและนิคมฝึกอาชีพของนักโทษ นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของนักโทษการเมืองและโจรสลัดเกาะตะรุเตาที่บันทึกเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของประเทศไทย เส้นทางประวัติศาสตร์คุกตะรุเตาที่อ่าวตะโล๊ะวาวนี้ เคยเป็นที่ตั้งของหน่วยตะโล๊ะวาวซึ่งเป็นหน่วยที่ใหญ่ที่สุดของคุกตะรุเตา และเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นตลอด 90 นาที ในระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นเส้นทางจริงที่ตัดผ่านใจกลางหน่วยตะโล๊ะวาวในอดีต ซึ่งจะเห็นได้จากร่องรอยของมูลดิน หลุมที่ใช้ลงโทษ ซากปะรักหักพังของสิงปลูกสร้าง และสุสาน 700 ศพ กรมป่าไม้ได้จัดทำข้อมูลประกอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ของร่องรอยเหล่านั้น เพื่อเป็นการจำลองเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ แห่ง คุกตะรุเตา ณ ตอนนั้น
โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ยอดนิยม (คณะครบ 2 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน) เริ่มท่าเรือปากบารา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต.57 - 15 พ.ค.58 (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต.57 - 15 พ.ค.58 (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 3,600 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 :ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง (ปากบารา หรือ ในเมืองสตูล)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต.57 - 15 พ.ค.58 (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต.57 - 15 พ.ค.58 (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 5,900 บาท
คุยทุกเรื่องเมืองสตูล
ข้อมูลท่องเที่ยว เกาะตะรุเตา
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)