** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
จองที่พักในสตูล
** รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย
• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
** รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์

 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์ตรัง
 
 
** จองที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
 
 

 
 

 
 


ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วน

จากเชียงใหม่ทริปนี้ขอพาท่านบินตรงสู่ เมืองศูนย์กลางทางเศษฐกิจของภาคใต้ ณ เมืองหาดใหญ่ เพื่อชมความงามของแหล่งท่องเที่ยวหาดใหญ่ และเลยไปเที่ยวมัฟดีฟของเมืองไทย ณ เกาะหลีเป๊ะ ที่สตูล กับโปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ หาดใหญ่ 3 วัน 2 คืน เพื่อให้ท่านที่ต้องการเที่ยวหลีเป๊ะ ราคาถูก แต่เลือกใช้และเที่ยวอย่างฉลาดโดยการจองทัวร์ตรงกับทางเรา ที่เที่ยวสนุกทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทางท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะตัว จริง โทร. 085 384 0228 / 075 502 938 / 081 415 5955
วันแรก
เชียงใหม่-หาดใหญ่-เคเบิ้ลคาร์เขาคอหงค์-เกาะยอ-แหลมสมิหลา-กิมหยง-ปากบารา
05.00 น.
ทุกท่านพร้อมเช็คอิน ณ สนามบินเชียงใหม่
06.45 น.
ออกเดินทางมาหาดใหญ่ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ DF3064
08.45 น.
เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ จากนั้นรอรับกระเป๋า แล้วนำคณะเดินทางสู่ สวนสาธรณะของเมืองหาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีเคเบิ้ลคาร์หาดใหญ่ และยังเป็นที่สัการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดของหาดใหญ่ด้วยครับ ที่เรียกว่าเขาคอหงค์
เมื่อเสร็จจากตรงนี้นำคณะเดินทางสู่ เขตเมืองสงขลา เพื่อไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ เกาะยอ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้นให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อของฝากจากเกาะยอ เช่น อาหารทะเลแห้ง และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายครับ
จากนั้นเดินทางผ่านมายัง ย่านแหลมสมิหลา แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลของชาวสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเป็นการพักผ่อน และแวะถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คของทะเลสงขลา คือ รูปปั่นนางเงือก ริมทะเล
จากนั้นเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้ง ณ ย่านตลาดกิมหยง เพื่อเลือกซื้อสินค้าอีกมากมาย
จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พัก
นำคณะเช็คอินเข้าพัก ณ รีสอร์ทสวยๆ ที่ท่าเรือปากบารา
วันที่สอง
ท่าเรือปากบารา-เกาะไข่-เกาะอาดัง-เกาะยาง-เกาะราวี-เกาะหินงาม-ร่องน้ำจาบัง-เกาะหลีเป๊ะ-หาดใหญ่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
09.30 น.
นำคณะลงเรือเพื่อเดินทางสู่ ทริปเกาะหลีเป๊ะเดย์ทริป ณ ท่าเรือปากบารา จุดแรกที่เราจะไป คือ เกาะไข่ ซึ่งเป็นลักษณะเหมือนซุ่มประตูหินธรรมชาติ ที่ถ่ายรูปออกมายามที่มีน้ำทะเลเป็นฉากหลัง ออกมาสวยงามมากครับ จากนั้นเดินทางไปดำน้ำดูปะการังต่อที่ อ่าวสอง ซึ่งเป็นอ่าวที่ตั้งอยู่ที่เกาะอาดัง
จากนั้นเราไปพักผ่อน และรับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง ณ หาดทรายขาว เกาะราวี หลีเป๊ครับ
เมื่อ
ได้เวลาที่เหมาะสมนำคณะไปดำน้ำดูปะการังกันต่อที่ เกาะยาง ซึ่งเป็นที่ตั้งของอ่าวผักกาด หรือ ปะการังหัวผักกาดนั้นเองครับ
จากนั้นไปดำดูปะการัง ชายผ้า และหญ้าทะเลกันต่อที่ เกาะหินงาม และขึ้นเกาะหินงามไปถ่ายรูปกับหินสวยๆ ที่เรียงกันสวยงามอยู่บนเกาะเหมือนกับการจัดเรียงโดยตั้งใจ
จากนั้นไปดำน้ำดูปะการังเจ็ดสีกันที่ ร่องน้ำจาบัง กลางทะเลหลีเป๊ะ ก่อนที่จะไปเดินเล่น ก่อนเดินทางกลับปากบารากันที่ย่านถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะครับ
เมื่อ
ถึงเวลานัดหมาย นำคณะเดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากบารา
17.00 น.
เมื่อเดินทางถึง ท่าเรือปากบารา จากนั้นนำคณะเดินทางต่อสู่ หาดใหญ่
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
จากนั้นเดินทางต่อสู่ ตัวเมืองหาดใหญ่
พัก
นำคณะเข้าพัก ณ โรงแรมในตัวเมืองหาดใหญ่
วันที่สาม
หาดใหญ่-กลับเชียงใหม่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
07.00 น.
นำคณะเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่
พร้อมทั้งช่วยท่านในการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าขึ้นเครื่อง
09.15 น.
ออกเดินทางกลับเชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD3056
11.20 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพฯ
ราคา: สอบถามที่เจ้าหน้าที่ เพราะราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง วันที่เดินทาง และระดับห้องพักที่ต้องการใช้ครับ
โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ยอดนิยม (คณะครบ 2 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน) เริ่มท่าเรือปากบารา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 3,600 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 :ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง (ปากบารา หรือ ในเมืองสตูล)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 5,900 บาท
• โปรแกรม ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์เกาะตุรุเตา ( ออกเดินทางทุกวัน ) เริ่มจากหาดใหญ่
• รหัสทัวร์ KLP006 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา สตูลวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 2,300 บาท (รับคณะเวลา 06.00 น.-07.00 น.) ที่หาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 4,600 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 6,300 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะตุรุเตา ( ออกเดินทางทุกวัน ) เริ่มจากกรุงเทพฯ
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
- ราคาเพียงท่านละ 7,490 บาท รวมอาหาร 9 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
- ราคาเพียงท่านละ 7,990 บาท รวมอาหาร 8 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง โดยรถตู้ VIP (8-10 ท่าน)
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
- ราคาเพียงท่านละ 6,890 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง โดยรถโค้ช
• โปรแกรม ทัวร์เกาะลังกาวี สตูล
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซียวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัว 8-10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 1,800 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี ชมพิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 2,900 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
ขึ้นเคเบิ้ลคา - ชมสุสานพระนางมัสสุหรี - จีโอปาร์ค - ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 5,500 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์กระบี่ ทังร์ภูเก็ต
ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เกาะม้า เกาะไหง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะกระดาน
- กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ดูโปรแกรมทัวร์ได้ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
ชมเกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ดำน้ำ ดูปะการัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
• โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน 4 วัน 3 คืน จากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม (อาหาร 9 มื้อ)
- ราคาเพียงท่านละ 6,590 บาท ราคานี้รวมบัตรเข้าชมยูนิเวอร์แซลแล้ว
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า คาเมร่อน (รวมอาหาร 6 มื้อ)
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 4,500 บาท
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูได้ ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 3,890 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ
• รหัสทัวร์ VN001 : ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ ช่วงเวลาอื่นๆ ตามโปรแกรมทัวร์ ราคาท่านละ 11,900 บาท
• รหัสทัวร์ VN002 : ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ นิงห์ปิงห์ 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง 21-24ก.ย. 55 หรือ ช่วงเวลาอื่นๆ ตามโปรแกรมทัวร์ ราคาท่านละ 14,900 บาท
• รหัสทัวร์ VN003 : ทัวร์ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ พักที่ เดอะกรีนรีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ
รหัสทัวร์ GL1 : ทัวร์หลีเป๊ะ 1 คืน 2 วัน
เป็นโปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะที่เน้นพักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะ และชมบรรยากาศของทะเลหลีเป๊ะอย่างเต็มที่ แต่หากต้องการไปดน้ำดูปะการังก็ค่อยไปตัดสินใจซื้อที่หลีเป๊ะ ไม่ต้องจ่ายเงินไปก่อน ถ้าชอบแล้วค่อยซื้อทีหลัง
คุยทุกเรื่องเมืองสตูล
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน บินตรงจากเชียงใหม่
ทัวร์นี้เริ่มเดินทางได้ 1 ต.ค. 58 - 15 พ.ค. 59 แต่ท่านสามารถจองมาได้เลยครับ เพื่อป้องกันห้องเต็ม ห้องที่หลีเป๊ะเต็มตลอดครับ โดยเฉพาะคณะใหญ่ต้องรีบจองครับ
ทัวร์เชียงใหม่ หาดใหญ่ เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ จากเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
- เชียงใหม่ หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เชียงใหม่ หาดใหญ่ 3 วัน 2 คืน
คณะส่วนตัว 8 ท่าน สามารถขอาคามา และออกเดินทางได้ทุกวัน
แนะนำองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ท่านสามารถ
เดินทางโดยการเริ่มบินตรงมาจากสนามบินเชียงใหม่ ใช้โปรแกรมทัวร์นี้ได้เลยครับ
เที่ยวครบทะเลสตูล เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง-ราวี เป็นติ้น
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)
ทัวร์เชียงใหม่ หาดใหญ่ 3 วัน 2 คืน ; หาดใหญ่ หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน ; ท่องเที่ยวหลีเป๊ะ จากเชียงใหม่ ; แพคเกจเชียงใหม่ หลีเป๊ะ