** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
จองที่พักในสตูล
** รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย
• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
** รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์

 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์ตรัง
 
 
** จองที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
 
 

 
 

 
 


ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วน

เรียนท่านสมาชิกของเที่ยวสนุกทัวร์ และท่านที่สนใจจะมาเที่ยวหลีเป๊ะ ในราคาถูก แต่ท่านอยู่ภาคเหนือ เราเลยจัดการแพคเกจสำหรับท่านโดยคนในพื้นที่ รับท่านได้เลยที่สนามบินหาดใหญ่ โดยผ่านแพคเกจทัวร์หลีเป๊ะ ทัวร์เชียงใหม่ หาดใหญ่ เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน เที่ยวกับคนในพื้นที่ทางทะเลปลอดภัยกว่า ราคาถูกกว่า ครับ ลองดูโปรแกรมหลีเป๊ะต่อไปนี้นะครับ
โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ หาดใหญ่ เกาะหลีเป๊ะ
วันแรก
สนามบินเชียงใหม่-สนามบินหาดใหญ่-เกาะตะรุเตา-เกาะไข่-หลีเป๊ะ-เที่ยวหลีเป๊ะโซนใน
05.00 น.
ทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินเชียงใหม่ จากนั้นเช็คอิน ณ เคาร์เตอร์สายการบินแอร์เอเซีย
06.45 น.
เดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD3064
08.45 น.
เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ รถของบริษัทฯ รอรับคณะจากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล เพื่อเตรียมตัวลงเรือ
อิสระรับประทานอาหารเช้าบริเวณท่าเรือ ระหว่างรอลงเรือ
11.30 น.
นำคณะลงเรือ เพื่อเดินทางสู่เส้นทางท่องเที่ยวทางทะเลของเกาะหลีเป๊ะ กับจุดแรกที่ท่านจะได้สัมผัสน้ำทะเลอันดามันแท้ ณ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เพื่อชมชายหาดสวยๆ และสักการะศาลเจ้าพ่อตะระเตา
เที่ยง
รับประทานอาหารกล่อง
จากนั้นเดินทางต่อสู่ เกาะไข่ แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ที่ท่านมาแล้วต้องมาถ่ายรูปกับซุ่มประตูเกาะไข่ของทะเลสตูลกันนะครับผม เมื่อเสร็จแล้วเราเดินทางกันต่อสู่ รีสอร์ทที่เกาะหลีเป๊ะ
เช็คอิน
จากนั้นนำคณะเช็คอินเข้าที่พัก และเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง ณ จุดดำน้ำของทะเลหลีเป๊ะกันเลยครับ
จากนั้น
เราไปดูน้ำดูปะการัง ณ จุดดำน้ำของหลีเป๊ะ เช่น
- เกาะหินงาม
- เกาะยาง
- หาดทรายขาว เกาะราวี
- อ่าวสอง เกาะอาดัง
- และ ร่องน้ำจาบังแหล่งดูปะการัง 7 สี เป็นต้นครับ
แหล่งดำน้ำแต่ละจุดจะอยู่ไม่ไกลกันครับ การเดินทางเลยใช้เวลาเดินทางไม่นานครับผม
เมื่อเสร็จแล้วนำคณะเดินทางกลับเข้าสู่รีสอร์ทที่พัก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
วันที่สอง
จากเกาะหลีเป๊ะ-หาดใหญ่-อิสระที่ตลาดกิมหยง
เช้า
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
จากนั้นเชิญท่านอิสระหน้าหาด เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับมายังท่าเรือปากบารา
09.00 น.
นำคณะเดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากบาราของจังหวัดสตูล
11.00 น.
เมื่อเดินทางถึง ท่าเรือปากบารา ให้ท่านมีเวลาเดินดูของฝาก และเลือกซื้อตามอัธยาศัย จนได้เวลานัดหมาย นำคณะเดินทางสู่ ร้านอาหารกลางวัน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย
นำคณะเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก ณ ตัวเมืองหาดใหญ่
เมื่อ
ถึงโรงแรมนำคณะเช็คอินเข้าโีรงแรมที่พัก
จากนั้น
เช็ญคณะช้อปปิ้ง เดินดูสินค้าราคาถูก ณ ย่านการค้าของเมืองเชียงใหม่ ที่ตลอดกิมหยง ซึ่งมีของให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายครับ
พร้อมทั้งอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัยได้เองเลยครับ
พัก
เเข้าพัก ณ VL HOTEL HATYAI อยู่ติดกับตลอดกิมหยง ครับ
วันที่สาม
หาดใหญ่-กลับสนามบินเชียงใหม่
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
07.00 น.
นำคณะเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่
เมื่อถึงแล้วทำการเช็คอิน ณ เคาร์เตอร์สายการบินแอร์เอเซีย
09.15 น.
เดินทางกลับสู่ เชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD3065
11.20 น.
ทุกท่านเดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ โดยสวีสดิภาพ ครับ
ราคาค่าทัวร์: กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป โทนสอบถามราคาได้ที่เจ้าหน้าที่ครับ เพราะราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง และวันที่เดินทาง และประเภทห้องที่เลือกใช้บนเกาะหลีเป๊ะด้วยครับ
โปรเลือกใช้เราในการนำเที่ยวหลีเป๊ะ ปีนี้ เพราะเราชำนาญ และถูก บริการแตกต่างด้วยคนรุ่นใหม่ครับ
โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ยอดนิยม (คณะครบ 2 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน) เริ่มท่าเรือปากบารา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 3,600 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 :ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง (ปากบารา หรือ ในเมืองสตูล)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 5,900 บาท
• โปรแกรม ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์เกาะตุรุเตา ( ออกเดินทางทุกวัน ) เริ่มจากหาดใหญ่
• รหัสทัวร์ KLP006 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา สตูลวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 2,300 บาท (รับคณะเวลา 06.00 น.-07.00 น.) ที่หาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 4,600 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 6,300 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะตุรุเตา ( ออกเดินทางทุกวัน ) เริ่มจากกรุงเทพฯ
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
- ราคาเพียงท่านละ 7,490 บาท รวมอาหาร 9 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
- ราคาเพียงท่านละ 7,990 บาท รวมอาหาร 8 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง โดยรถตู้ VIP (8-10 ท่าน)
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
- ราคาเพียงท่านละ 6,890 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง โดยรถโค้ช
• โปรแกรม ทัวร์เกาะลังกาวี สตูล
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซียวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัว 8-10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 1,800 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี ชมพิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 2,900 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
ขึ้นเคเบิ้ลคา - ชมสุสานพระนางมัสสุหรี - จีโอปาร์ค - ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 5,500 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์กระบี่ ทังร์ภูเก็ต
ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เกาะม้า เกาะไหง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะกระดาน
- กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ดูโปรแกรมทัวร์ได้ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
ชมเกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ดำน้ำ ดูปะการัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
• โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน 4 วัน 3 คืน จากหาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม (อาหาร 9 มื้อ)
- ราคาเพียงท่านละ 6,590 บาท ราคานี้รวมบัตรเข้าชมยูนิเวอร์แซลแล้ว
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า คาเมร่อน (รวมอาหาร 6 มื้อ)
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 4,500 บาท
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูได้ ที่นี่
- ราคาเพียงท่านละ 3,890 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศอื่น ๆ
• รหัสทัวร์ VN001 : ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ ช่วงเวลาอื่นๆ ตามโปรแกรมทัวร์ ราคาท่านละ 11,900 บาท
• รหัสทัวร์ VN002 : ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ นิงห์ปิงห์ 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง 21-24ก.ย. 55 หรือ ช่วงเวลาอื่นๆ ตามโปรแกรมทัวร์ ราคาท่านละ 14,900 บาท
• รหัสทัวร์ VN003 : ทัวร์ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ พักที่ เดอะกรีนรีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ
รหัสทัวร์ GL1 : ทัวร์หลีเป๊ะ 1 คืน 2 วัน
เป็นโปรแกรมทัวร์หลีเป๊ะที่เน้นพักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะ และชมบรรยากาศของทะเลหลีเป๊ะอย่างเต็มที่ แต่หากต้องการไปดน้ำดูปะการังก็ค่อยไปตัดสินใจซื้อที่หลีเป๊ะ ไม่ต้องจ่ายเงินไปก่อน ถ้าชอบแล้วค่อยซื้อทีหลัง
คุยทุกเรื่องเมืองสตูล
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน บินตรงจากเชียงใหม่
ทัวร์นี้เริ่มเดินทางได้ 1 ต.ค. 58 - 15 พ.ค. 59 แต่ท่านสามารถจองมาได้เลยครับ เพื่อป้องกันห้องเต็ม ห้องที่หลีเป๊ะเต็มตลอดครับ โดยเฉพาะคณะใหญ่ต้องรีบจองครับ
ทัวร์เชียงใหม่ หาดใหญ่ เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ จากเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
- เชียงใหม่ หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เชียงใหม่ หาดใหญ่ 3 วัน 2 คืน
คณะส่วนตัว 8 ท่าน สามารถขอาคามา และออกเดินทางได้ทุกวัน
แนะนำองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ท่านสามารถ
เดินทางโดยการเริ่มบินตรงมาจากสนามบินเชียงใหม่ ใช้โปรแกรมทัวร์นี้ได้เลยครับ
เที่ยวครบทะเลสตูล เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง-ราวี เป็นติ้น
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)
ทัวร์เชียงใหม่ หาดใหญ่ เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน ; เที่ยวหลีเป๊ะ จากเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน