ทัวร์ตรัง |ทัวร์ระนอง | ทัวร์กระบี่ |ทัวร์พังงา | ทัวร์ภูเก็ต | ทัวร์หลีเป๊ะ กรุ๊ปเหมา | หน้าแรก

 

แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ พัก โซเดียสซีซัน

แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ พัก อนัญญา รีสอร์ท

แพ็คเกจหลีเป๊ะ พักที่ แคสอะเวย์ รีสอร์ท
แพ็คเกจหลีเป๊ะ พัก วารินทร์บีชรีสอร์ท

แพ็คเกจหลีเป๊ะ พัก สิตาบีชรีสอร์ท

แพ็คเกจหลีเป๊ะ พัก บันดาหยารีสอร์ท
แพ็คเกจหลีเป๊ะ พัก อันดารีสอร์ท
แพ็คเกจหลีเป๊ะ พัก อันดามันรีสอร์ท
แพ็คเกจหลีเป๊ะ พัก ฮาโมนี่ รีสอร์ท

ทริปดำน้ำกระบี่ 4 วัน 2 คืน เดินทางจากกรุงเทพ กรุ๊ปส่วนตัว หรือ กรุ๊ปจอย

แนะนำ ทริปดำน้ำทะเลกระบี่ 4 วัน 2 คืน สำหรับท่านที่ต้องการเที่ยว แบบราคาประหยัด เที่ยวครบทะเลกระบี่ และ รวมบริการหลายอย่างในแพ็คเกจทัวร์แล้ว

จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดติดทะเลฝั่งอันดามัน

ที่ คนไทยมาเที่ยวเยอะที่สุด เพราะ เดินทางออกจากท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา ออกไปเพียง 15 นาที่ก็ถึง จุดดำน้ำดูปะการังแล้ว

ทริปกระบี่ยอดนิยมที่คนไทยจองกันมากที่สุด คือ ทัวร์ทะเลกระบี่ 4 เกาะ ประกอบด้วยที่เที่ยว 4 จุด เดินทางหลักคือ หาดถ้ำพระนาง เกาะไก่ เกาะปอดะ ทะเลแหวก ( เกาะทับ+เกาะหม้า)

 

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ดำน้ำกระบี่ 4 วัน 2 คืน

วันแรก กรุงเทพฯ – กระบี่
19.00 น.

พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย หน้าศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
เรื่องกระเป๋าเดินทางและสัมภาระอื่นๆ

20.00 น.

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดกระบี่ โดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP 2 ชั้น บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ

วันที่สอง เขาขนาบน้ำ - คลองสระแก้ว - สระมรกต – Hub Cafe - วัดถ้ำเสือ
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จังหวัดกระบี่ รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร เมนูติ่มซำ
เช้า นำท่านเดินทางสู่ เขาขนาบน้ำ สถานที่ที่มีชื่อเสียง และยังเป็นสัญลักษณ์สำคัญประจำเมืองกระบี่ เขาขนาบน้ำเกิดจากเขาสองลูกที่มีความสูงประมาณ 100 เมตร ตั้งตระหง่านขนาบแม่น้ำกระบี่ด้านหน้าตัวเมือง ด้วยความโดดเด่น และสวยงามนี้ ใครก็ตามที่มาเยือนตัวเมืองกระบี่ ก็จะสามารถมองเห็นได้เด่นชัด ที่เขาขนาบน้ำยังมีเรื่องราว และความพิเศษหลายด้าน ทั้งด้านประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสวย ๆ ที่รอให้ นักท่องเที่ยวนั่งเรือหัวโทง (เรือโดยสารอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่) ไปสัมผัสกันอย่างใกล้ชิด

นำท่านเดินทางสู่ คลองสระแก้ว (ไม่รวมเรือคายัค) เป็นคลองน้ำจืดที่สะอาดไหลเย็น เหมาะที่จะมา เที่ยวเล่นพักผ่อน ลงเล่นน้ำ หรือ พายเรือคายัคเล่น คลองแห่งนี้มีบริเวณที่เป็นต้นน้ำ ที่มีน้ำที่ใสเขียวอมฟ้า ซึ่งจะว่าไปก็คล้ายกับ บลูลากูน(Blue Lagoon) ที่วังเวียง บรรยากาศโดยรอบเป็นธรรมชาติที่มีความร่มรื่นมาก อากาศสดชื่นเย็นสบาย โดยจากต้นน้ำคลองสายนี้จะไหลพาดผ่านป่าพรุ จนไปโผล่ออกทะเลอันดามัน โดยมีระยะทางประมาณ 2-3 กิโลเมตร

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

นำท่านไป สระมรกต กำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส เป็นสระน้ำสวยใสกลางใจป่าที่มีน้ำใส เป็นสีเขียวอมฟ้า เปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง สระมรกตกำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อนลักษณะเป็นสระ น้ำร้อน 3 สระ ได้แก่ สระแก้ว สระมรกต และ สระน้ำผุด น้ำใสเป็นสีเขียวมรกต มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส รอบๆ บริเวณเป็นป่าร่มรื่นเขียวครึ้มมี พรรณไม้ที่น่าสนใจ

 

บ่าย

นำท่านสู่ HUB Caf? หรือ C’MORE Mount Bar ร้านริมเขา วิวสีเขียวรายรอบ เป็นอาคารสีน้ำตาลรูปทรงที่มีเอกลักษณ์สวยงาม นำท่านแวะพักระหว่างเดินทางที่คาเฟ่ฮิปๆติดเขาแห่งนี้ ชมความงามของธรรมชาติภายนอกร้าน บรรยากาศและการตกแต่งร้านที่ชวนให้หลงไหล นำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ เป็นวัดที่ได้รับความศรัทธาจากผู้คน เราท่านด้านบนสามารถมองเห็นเมืองกระบี่ได้เกือบทั้งเมือง ด้านบนยอดเขามีเจดีย์ พระพุทธรูป องค์ใหญ่ มีแนวระเบียงล้อมรอบ สามารถชมวิวได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก บางวันมีทะเลหมอกให้เห็นอีกด้วย ภายในบริเวณวัดทัศนียภาพร่มรื่น วัดมีสวนป่า มีโพรงถ้ำ มีเพิงผาและถ้ำ ท่านสามารถเดินไปไหว้พระและศึกษาธรรมชาติได้ด้วย

 

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
เข้าสู่ที่พัก บุรีธารา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า (จ.กระบี่) พักผ่อนตามอัธยาศัย

----------------------------------

วันที่สอง ท่าเรือ - ไร่เลย์ - ถ้ำพระนาง –ทะเลแหวก – เกาะไก่ – เกาะปอดะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

รถรอรับคณะจากโรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือ บริการเครื่องดื่ม ขนม บริเวณท่าเรือส่วนตัว นำท่านลงเรือ Speed Boat มีความปลอดภัยด้วยบริการเสื้อชูชีพ เดินทางมุ่งหน้าท่องทะเลกระบี่ (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที)บนเรือบริการน้ำดื่มเย็นๆ เที่ยวชมทะเลกระบี่ 4 เกาะ จุดที่ 1 ไร่เลย์ นำท่านสู่ หาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 ด้านความสวยงาม นำชม'ถ้ำพระนาง ถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล อ่าวไร่เลย์ ตะวันออก สถานที่ปีนผาระดับโลก ชมนักปีนผาที่มาจากทั่วโลก ที่มาทดสอบความสวยงามของหน้าผาหินปูนแห่งนี้ จุดที่ 2 นำท่านชม ทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ เกิดขึ้นได้ทุกวัน นำท่านเดินทางบนสันทรายซึ่งเปรียบว่าท่าน ได้เดินอยู่กลางท้องทะเล จุดที่ 3 เกาะไก่ ถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งลมและฝน กัดกล่อนเป็นเขารูปร่างเหมื่อน หัวไก่ เชิญทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย นำท่านสู่ เกาะสี่ เกาะหินปูนกลางทะเล เชิญทุกท่านดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม ชมฝูงปลาเสือที่มีมากมาย ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและ ปลาการ์ตูน ที่มีมากมาย จุดที่ 4 เกาะปอดะ นำท่านขึ้น เกาะปอดะ บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน สบายๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัด ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย หลังอาหารเชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านกลับขึ้นฝั่ง

 

  *อิสระอาหารเย็น*
 

เข้าสู่ที่พัก บุรีธารา รีสอร์ท (จ.กระบี่) พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สี่ กระบี่ สตรีทอาร์ต - ร้านของฝากจ.กระบี่ - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 

นำท่านแวะถ่ายรูป กระบี่ สตรีทอาร์ต มีทั้งหมด 9 จุด จากศิลปินเจ้าของผลงาน 9 คน อยู่ในโครงการถนนศิลปะเมืองกระบี่ Krabi Street Art Gallery ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จังหวัดกระบี่ แต่ละจุดอยู่ไม่ไกลกันมากนักสำหรับใครที่ชอบเดินสามารถเดินตามหาแต่ละภาพให้ครบกันได้ อยู่บริเวณ เมืองกระบี่เลย

*อิสระอาหารเที่ยง*

บ่าย

แวะซื้อของฝาก จ.กระบี่ มีสินค้าให้เลือกซื้อเลือกหาหลากหลาย ทั้ง ข้าวสังข์หยด เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วโบราณ น้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำพริกสมุนไพร ปลาฉิ้งฉ้าง ปลาหมึก กุ้ง สินค้า OTOP

*อิสระอาหารเย็น ณ จุดพักรถ*

 

23.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

ราคาทัวร์ดำน้ำกระบี่ 4 วัน 2 คืน จากกรุงเทพ

 

เงื่อนไขการจอง

รายการนี้มัดจำท่านละ 1,500 บาท หมายเลขที่นั่งจะยืนยันได้เมื่อจ่ายค่าทัวร์ส่วนที่เหลือครบแล้ว

กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-ค่ารถบัสปรับอากาศ / รถตู้ / พาหนะท้องถิ่น ตามที่ระบุในรายการ

-ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)

-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

-ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

-ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

-ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

-ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ

-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีขอใบเสร็จ)

-ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ

-ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ อิสลาม

-ค่าทิปไกด์+คนขับ 400 บาทต่อท่าน

 

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

-การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวงสิทธิ์ ในการยึดมัดจำท่านละ 2,000 บาท

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บมัดจำทั้งหมด

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

-ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด

-เมื่อท่านออกเดินทางกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

หมายเหตุ

-บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้

-บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ

-มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 

 

แพ็คเกจทัวร์กระบี่วันเดย์ทริป
ทัวร์ทะเลแหวก กระบี่วันเดย์ทริป เรือหางยาว
ทัวร์กระบี่วันเดย์ทริป 1 วัน ได้เที่ยวทะเลกระบี่ 4 เกาะ มี อ่าวถ้ำพระนาง เกาะปอดะ เกาะไก่ และทะเลแหวก

 

ทัวร์ทะเลกระบี่วันเดย์ทริป เรือสปีดโบ๊ท
แพ็คเกจทัวร์กระบี่วันเดย์ทริป เที่ยวทะเลกระบี่ 4 เกาะ ได้เที่ยว ทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะปอดะ หาดถ้ำพระนาง

 

-------------------------------------------

ทัวร์เกาะพีพีวันเดย์ทริป เรือสปีดโบ๊ท
แพ็คเกจทัวร์เกาะพีพีวันเดย์ทริป โดยเรือสปีดโบ๊ท ระหว่างทางแวะเกาะไผ่ ถ้ำไวกิ้ง ปิเละลากูน โละซามะ มาหยา

 

 

ทัวร์เกาะห้องวันเดย์ทริป เรือหางยาว
แพ็คเกจทัวร์เกาะห้องวันเดย์ทริป อ่าวลากูนเกาะห้อง ขึ้นชมวิว 360 องศา พร้อมฟรีรถรับส่งจากโรงแรมที่พัก

 

 

-------------------------------------------

 

โปรแกรมทัวร์กระบี่ สำหรับกรุ๊ปเหมาส่วนตัว

รหัส 0061

ทัวร์กระบี่ ตรัง 3 วัน 2 คืน

จุดท่องเที่ยวฝั่งกระบี่ สระมรกต น้ำตกร้อน เกาะเลแหวก เกาะไก่ เกาะปอดะ อ่าวถ้ำพระนาง

จุดท่องเที่ยวฝั่งตรัง สถานีรถไฟกันตัง ถ้ำเลเขากอบ ซิตี้ทัวร์ตรัง

 

รหัส 0062

ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน พักอ่างนาง 2 คืน

จุดท่องเที่ยวเด่นในโปรแกรมทัวร์นี้ วัด ร.9 ท่าปอมคลองสองน้ำ ลานปูดำ ทังร์ทะเลกระบี่ 4 เกาะ โดยเรือสปีดโบ๊ท

 

 

7 ทัวร์กระบี่ One day trip ขายดีที่สุด ปี2564

ทัวร์เกาะห้อง One day trip

ขึ้นจุดชมวิว 360 องศาได้

ราคา 699฿

+ดูรายละเอียดเพิ่ม

 

 

ทัวร์ทะเลกระบี่ 4 เกาะ 1 วัน

ฟรีรถรับส่งจากโรงแรมที่พัก

ราคา 545฿

+ดูรายละเอียดเพิ่ม

 

 

ทัวร์ทะเลแหวก+เกาะห้อง 360 องศา

คุ้มสุด ทุกไฮไลท์ ทะเลกระบี่

ราคา 1,100฿

+ดูรายละเอียด

 

 

ทัวร์กระบี่ 7 เกาะ ชมพระอาทิตย์ตกที่ชายหาด +บาร์บีคิวดินเนอร์ + แพลงก์ตอนเรืองแสง

12:00 น. - 20.00 น. (เดินทางโดยเรือหางยาว)

ราคาท่านละ 699 บาท

+ดูรายละเอียดเพิ่ม

 

ทัวร์เกาะห้องซันเซ็ท+บาร์บีคิวดินเนอร์ + แพลงก์ตอนเรืองแสง+โชร์ควงไฟ

12:00 น. - 20.00 น. (เดินทางโดยเรือหางยาว)

ราคาท่านละ 1,100 บาท

+ดูรายละเอียด

 

ทัวร์เกาะห้องซันเซ็ท+พายเรือคายัค+บาร์บีคิวดินเนอร์ + แพลงก์ตอนเรืองแสง+โชร์ควงไฟ

12:00 น. - 20.00 น. (เดินทางโดยเรือหางยาว)

ราคาท่านละ 1,400 บาท

+ดูรายละเอียด

 

ทัวร์เกาะห้องดำน้ำ+พายเรือคายัคเรือหางยาว

09:00 น. - 04:00 น. (เดินทางโดยเรือหางยาว)

ราคา สอบถาม

+รายละเอียด

 

 

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ กรุ๊ปเหมา หรือ กรุ๊ปจอย จากกรุงเทพ

ทัวร์ทะเลกระบี่ 4 เกาะ 3 วัน 2 คืน เที่ยวสุดคุ้มบินตรงจากกรุงเทพ จอยทัวร์แพ็คเกจนี้จองกับเที่ยวสนุกทัวร์ราคาถูกที่สุด พร้อมรับข้อเสนอพิเศษ

วันแรก :: กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานกระบี่ – สระมรกต – บ่อน้ำผุด – น้ำตกร้อน - วัดถ้ำเสือ – ลานปูดำ – ตลาดโต้รุ่งท่าเรือเจ้าฟ้า

วันที่สอง :: ดำน้ำโปรแกรม 4 เกาะ ชม ทะเลแหวก – เกาะไก่ – เกาะปอดะ – หาดถ้ำพระนาง

วันที่สาม :: บ้านต้นไม้ คาเฟ่ - วัดถ้ำเสือ – ท่าอากาศยานกระบี่ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

เดินทางตามวันที่ ตลอดเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2565

 

 

1.ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก 4 วัน 2 คืน จากกรุงเทพ

ราคาก่อนลด 3,990฿

 

2.ทัวร์กระบี่ เกาะห้อง เรือหางยาว 4 วัน 2 คืน จากกรุงเทพ (กรู๊ป 4-10 ท่าน )

ราคาก่อนลด 3,990฿

 

3.ทัวร์กระบี่ เกาะพีพี 4 วัน 2 คืน จากกรุงเทพ (กรู๊ป 4-10ท่าน )

ราคาก่อนลด 3,990฿

 

รวมทัวร์หลีเป๊ะ แบบจอยทัวร์จากกรุงเทพ

แพ็คเกจหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

พักบันดาหยารีสอร์ท

+ดูรายละเอียดเพิ่ม

 

แพ็คเกจหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

พักปากบารา 1 คืน หลีเป๊ะ 1 คืน

+ดูรายละเอียดเพิ่ม

 

 

 

 

รวมแพ็คเกจล่องเรือยอร์ชกระบี่

1

กรุ๊ปเหมา ทัวร์ทะเลกระบี่ 3 วัน 2 คืน ล่องเรือยอร์ช ไพรเวทกรุ๊ป เที่ยวครบ อาหารครบ 7 มื้อ มีงานเลี้ยงสังสรรค์ด้วย

 

2

ทัวร์เรือยอร์ชกระบี่ เกาะพีพี One day trip แบบเหมากรุ๊ปออกเดินทางได้ทุกวัน รวมครบทุกอย่างแล้ว

 

 

เส้นทางล่องเรือยอร์ช กระบี่

1.ทริปเกาะห้อง ล่องเรือยอร์ช ครึ่งวันเช้า

2.ทัวร์ล่องเรือยอร์ชเกาะพีพี เกาะไผ่ จากกระบี่

3.ทัวร์กระบี่ 4 เกาะ เรือยอร์ช One day trip

4.ล่องเรือยอร์ชเกาะห้อง กระบี่ ครึ่งวันบ่าย

 

5.ทัวร์ทะเลกระบี่ ล่องเรือยอร์ช 3 วัน 2 คืน

6.
ดูราคาเพิ่ม

7.
ดูรายละเอียดเพิ่ม

8.
ดูราคาเพิ่ม

 

เส้นทางล่องเรือยอร์ช ภูเก็ต

1.ล่องเรือยอร์ช+เกาะเฮ+
ชมพระอาทิตย์ตก

2.ล่องเรือยอร์ชเกาะไข่ ภูเก็ต One day trip

3.ชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรเทพ ทานดินเนอร์สุดหรู

4.ล่องเรือยอร์ช เกาะไม้ท่อน รอบเช้า

 

5.ทัวร์เกาะโหลน ภูเก็ต ครึ่งวัน เช่าเหมาลำเรือยอร์ช

6.เช่าเหมาลำเรือยอร์ชเที่ยว 3 ทริปทะเลภูเก็ต

7.ชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรเทพ ทานดินเนอร์สุดหรู
ดูราคาเพิ่ม

8.ล่องเรือยอร์ช เกาะไม้ท่อน รอบเช้า
ดูราคาเพิ่ม

 

รวมทัวร์กระบี่ แบบจอยทัวร์จากกรุงเทพ

ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน

ดำน้ำทะเลกระบี่ สระมรกต

+ดูรายละเอียดเพิ่ม

 

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน

รวมทริปดำน้ำทะเลกระบี่

+ดูรายละเอียดเพิ่ม

 

ทริปกระบี่ 3 วัน 2 คืน

รวมทริปดำน้ำดูปะการัง

+ดูรายละเอียดเพิ่ม

 

 

 

เลือกทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่สุด

ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์คุนหมิง , ทัวร์จีน
ทัวร์พม่า เลือกได้กว่า 10 โปรแกรม
ทัวร์เวียดนาม (รวม)
ทัวร์ไต้หวัน (มีหลายราคา)
ทัวร์ตุรกี (ถูกกว่า ทัวร์ไฟไหม้)
ทัวร์เกาหลี ( เลือกราคาได้ )
ทัวร์ญี่ปุ่น ( มีทุกเมือง )
ทัวร์สิงคโปร์ [ ลดราคา ]

 

 

 

ทัวร์เกาะสมุย ทัวร์หาดใหญ่ พัทลุง ทัวร์เกาะนาวโอพี ทัวร์อุดร หนองคาย
ทัวร์วัดเจดีย์ไอไข่ ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ภูลมโ่ล ทัวร์น่าน
เรือไปเกาะหลีเป๊ะ รถตู้หาดใหญ่ไปปากบารา เรือหางยาวเช่าเกาะหลีเป๊ะ รถตู้เช่าละงู สตูล
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์คุนหมิง , ทัวร์จีน ทัวร์พม่า ทัวร์เวียดนาม 
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ตุรกี  ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น 
ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์จอร์เจีย ทัวร์หลีเป๊ะ 1 วัน ทัวร์ปราสาทหินพันยอด
รวมทัวร์ทะเลเรือเลิฟอันดามัน ทัวร์ล่องเรือยอร์ชภูเก็ต ทัวร์เกาะเฮ กาฮังบีช ตั๋วชมภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์ตรัง |ทัวร์ระนอง | ทัวร์กระบี่ |ทัวร์พังงา | ทัวร์ภูเก็ต | ทัวร์หลีเป๊ะ กรุ๊ปเหมา |

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาต 41/00335

ทัวร์กระบี่ 4 วัน 2 คืน แพ็คเกจทัวร์กระบี่ สุดคุ้ม รวมทัวร์ดำน้ำทะเลกระบี่
แนะนำ สำหรับ ท่านที่ ต้องการ แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 4 วัน 2 คืน จากกรุงเทพ รวมครบ ทริปดำน้ำทะเลกระบี่ 1 วันเต็ม เที่ยว เกาะไก่ เกาะปอดะ ทะเลแหวก
Tel. 0853840228 , 0814155955 LINE::
กดตรงนี้เลย